Krävs ny strategi för ”öppna elnät”

Krävs ny strategi för ”öppna elnät”

Elinorr vill se en ny strategisk samling kring elnätet. Idag finns incitament till att gräva ner kablar men inte till att bygga smarta tekniklösningar som behövs för flexibilitet. Det är endast en tidsfråga innan kapacitetsbristen sprider sig, säger Göran Sörell, vd i Sundsvall Elnät.

I rapporten Strategi för öppna elnät vill Elinorr ta ett helhetsgrepp kring distributionsnätens allt mer prekära situation. Det norrländska nätsamarbetet vill se ett öppnare elnät i betydelsen smidigare regleringar.

Foto: www.fotoakuten.se

– En grundläggande förutsättning är att slutkunder och marknadsaktörer måste kunna använda all den utrustning och teknologi som de själva önskar, säger Göran Sörell, vice ordförande i Elinorr och rapportens huvudförfattare, till vardags vd i Sundsvall Elnät.

Omställning i distributionsnäten
– Tekniker för distribuerad produktion, energilager och ny flexibel förbrukning måste ut i verkligheten, alltså i elnätet, givetvis med beaktande av kostnadsriktighet, driftsäkerhet och andra fysiska förutsättningar, säger Göran Sörell.

Göran Sörell, foto Sundsvall Elnät.

Elinorr är en ekonomisk förening som bildades för drygt tio år sedan och som idag består av arton självständiga elnätsbolag i södra och mellersta Norrland samt Dalarna. Bolagen samarbetar kring utveckling, inköp och drift så att de kan erbjuda en säker och hållbar distribution till låg kostnad.

I strategidokumentet har Elinorr skissat upp framtida scenarier tillsammans med en uppsättning riktlinjer för lokalnätens ägare och ledande befattningshavare ”att beakta när de fastställer sina strategier och planer för framtiden”. Energiomställningen kräver mycket ny utrustning ute i distributionsnäten så tonvikten ligger på de aktiviteter och funktioner som verksamheten kommer att behöva införa under de kommande tio åren.

Flexibiliteten måste öka
När det gäller nätets effekt- och kapacitetsbrister behöver förståelsen öka för hur distribuerade energilösningar kan orsaka spänningsvariationer och överbelastning.

Det måste byggas mer kompetens kring flexibilitetstjänster för att förhindra överbelastning, men också kring off grid-lösningar och ödrift. Effektproblematiken kräver smarta marknadslösningar där olika aktörer kan utbyta förbrukning och produktion på lokalnätsnivå, påpekar Göran Sörell och nämner kapacitetsmarknadsprojektet Coordinet som ett bra exempel.

Incitament för smart teknik
Förutom att kompetens är en kostnadsfråga, inte minst på kommunal nivå, beror dagens kompetensbrist enligt Elinorr också på otydliga strategier. Till exempel resulterar energipolitik i att gammal systemteknik upprätthålls av lokala elnätsbolag som är beroende av förnuftiga ekonomiska ramar.

Idag finns få eller inga incitament till att implementera ny flexibel teknik, enligt Elinorr. Det blir därför allt mer tydligt att dagens elnät måste förstås på helt nya sätt som kräver nya insatser i energisystemet, menar Göran Sörell.

– Elnätens intäktsreglering måste ändras så den ger incitament för nätutbyggarna. Idag finns incitament till att gräva ner kablar men inte till att bygga smarta tekniklösningar, säger Göran Sörell.

Politiken släpar efter
Elinorr har haft förmågan att se förbi de lokala frågorna och blev 2014 första svenska medlemsorganisation i CEDEC, en branschorganisation på EU-nivå för lokala energibolag. Idag har Elinorr en egen representant i Bryssel som håller kollen på EU-regleringar och marknadspaket.

Resultatet ska dock gagna näten hemmavid. I Sverige finns redan tekniken medan energipolitiken och regleringarna släpar efter, men också branschens samverkan.

– Det börjar bli bråttom att få verktygen på plats så vi kan hantera elnätens utmaningar på ett bättre sätt än hittills. Jag uppfattar att det endast är en tidsfråga innan bristen på effekt eller kapacitet kommer att dyka upp på många fler platser än de vi hittills har sett, säger Göran Sörell.

* * *

Elinorrs rapport Strategi för öppna elnät finns här.

 

1 Kommentar
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. […] Länk till artikel om Öppna Elnät på Second Opinionhttps://second-opinion.se/kravs-ny-strategi-for-oppna-elnat/ […]

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet