• ”Färre än 50 personer i Sverige med rätt kompetens”

    ”Färre än 50 personer i Sverige med rätt kompetens”9

    Det är ett akut problem att klara energibranschens kompetensförsörjning och vi blir både bekymrade och besvikna över att regeringen planerar att lägga ner försöksverksamheten på branschskolor, skriver Mikael Carlsen, Åsbro kursgård och Petter Johansson, Svenska Elektrikerförbundet.…

    Läs mer...