• Charlotte Unger: “Elcertifikatmarknaden är nervös”

  Charlotte Unger: “Elcertifikatmarknaden är nervös”8

  Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger menar att ambitionshöjningen i certifikatsystemet är nödvändig för att lugna en nervös elcertifikatmarknad och redan nu tittar hennes organisation på hur ett nytt system efter detta skulle kunna se ut.
  – Som det ser ut i dag är en förlängning av systemet önskvärt men om det ska förlängas behöver systemet förbättras, säger hon.…

  Läs mer...
 • Replik: Svensk Vindenergi har fel

  Replik: Svensk Vindenergi har fel10

  Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 majinte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.…

  Läs mer...
 • Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

  Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet4

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om att höja ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet från 25 till 30 TWh till år 2020. Samtidigt inför både myndigheter och regering skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet.

  Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften.…

  Läs mer...
 • Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

  Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten12

  Nu i slutet av oktober 2014 ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många, många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, vilket sätter förnyat fokus på det feltänkta i att överhuvudtaget subventionera dyr och opålitlig elproduktion i Sverige.

  Varför skall svenska elkunder skicka med miljarder i subventioner till våra rika grannländer för export av onödig vindkraftsel?…

  Läs mer...
 • Vindkraften hotar hela allemansrätten

  Vindkraften hotar hela allemansrätten18

  Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.…

  Läs mer...
 • ”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”

  ”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”1

  Vattenfall lägger ner sin 13 år gamla havsbaserade vindkraftpark i Kalmar sund. Bolaget vill dock fortsätta vara en av världens största investerare i produktionsslaget och satsar mångmiljard belopp i nya parker.
  – Vi måste sänka kostnaderna för vi kan inte räkna med subventioner för evigt, vi måste ner till de kostnader som den konventionella kraften har, säger Alberto Méndez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft.…

  Läs mer...