• Vindkraften hotar hela allemansrätten

  Vindkraften hotar hela allemansrätten18

  Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.…

  Läs mer...
 • ”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”

  ”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”1

  Vattenfall lägger ner sin 13 år gamla havsbaserade vindkraftpark i Kalmar sund. Bolaget vill dock fortsätta vara en av världens största investerare i produktionsslaget och satsar mångmiljard belopp i nya parker.
  – Vi måste sänka kostnaderna för vi kan inte räkna med subventioner för evigt, vi måste ner till de kostnader som den konventionella kraften har, säger Alberto Méndez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft.…

  Läs mer...
 • Tvivelaktigt behov av vindkraft

  Tvivelaktigt behov av vindkraft8

  Vindindustrins behov av stöd och subventioner är enormt, samtidigt som samhällsnyttan starkt kan ifrågasättas. Det finns därför ett behov att tillsätta en oberoende utredning om vindkraftens totala samhällskostnader.…

  Läs mer...
 • Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften

  Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften11

  Regeringen föreslog nyligen (förslaget kan du se här) att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.…

  Läs mer...
 • Svensk Vindenergi: Kvoterna i elcertifikatsystemet måste justeras

  Svensk Vindenergi: Kvoterna i elcertifikatsystemet måste justeras5

  Utbyggnaden av vindkraften bromsar inte in, enligt Svensk Vindenergis prognos, men de menar samtidigt att en justering av elcertifikatsystemet måste till annars kommer sannolikt en inbromsning.
  – Om Energimyndigheten inte justerar kvoterna så kommer utbyggnaden att stanna upp till följd av det stora överskottet av elcertifikat, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi. …

  Läs mer...
 • Matthias Rapp: ”Kvothöjning krävs för fortsatt stark utbyggnad av vindkraften”

  Matthias Rapp: ”Kvothöjning krävs för fortsatt stark utbyggnad av vindkraften”13

  Som elcertifikatsystemet ser ut just nu kommer vindkraften att få svårt att fortsätta byggas ut i nuvarande takt. Det menar Matthias Rapp.
  – Energimyndigheten har ännu inte sagt något om vad de kommer föreslå regeringen att förändra i systemet, men att det blir en kvotjustering det är jag säker på. Om den ändå inte blir av så ser det mörkt ut, det krävs en kvothöjning för en fortsatt stark utbyggnad av vindkraften, säger han.…

  Läs mer...