• Stöd för havsbaserad vindkraft behövs

  Stöd för havsbaserad vindkraft behövs4

  Svensk Energi frågar genom Cecilia Kellberg i en intervju här på Second Opinion om det behövs ett stöd för havsbaserad vindkraft. Svaret på den frågan är ja.

  Motfrågan är i konsekvensens namn om någon ny elproduktion överhuvudtaget kan byggas i Sverige utan stöd i den rådande marknadssituationen med elpriset en bra bit under 30 öre/kWh. Svaret på den frågan är förstås nej.…

  Läs mer...
 • Vindkraftsinvesterare illa behandlade

  Vindkraftsinvesterare illa behandlade11

  Vi som investerade i vindkraft för att skydda vår planet blir nu mycket illa behandlad av energimarknaden och politiker.…

  Läs mer...
 • Frågan om det behövs stöd till havsbaserad vindkraft är obesvarad

  Frågan om det behövs stöd till havsbaserad vindkraft är obesvarad5

  Energimyndigheten har utrett hur ett stöd till havsbaserad vindkraft skulle kunna utformas. Men Cecilia Kellberg, Svensk Energi, skriver i ett yttrande till rapporten att man först borde ta reda på vilket behov det finns för ett sådant stöd och uppmanar nu Energikommissionen att ta ett helhetsgrepp kring frågan.…

  Läs mer...
 • Replik: Svensk Vindenergi har fel

  Replik: Svensk Vindenergi har fel10

  Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 majinte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.…

  Läs mer...
 • Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

  Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet4

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om att höja ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet från 25 till 30 TWh till år 2020. Samtidigt inför både myndigheter och regering skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet.

  Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften.…

  Läs mer...
 • Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

  Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten12

  Nu i slutet av oktober 2014 ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många, många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, vilket sätter förnyat fokus på det feltänkta i att överhuvudtaget subventionera dyr och opålitlig elproduktion i Sverige.

  Varför skall svenska elkunder skicka med miljarder i subventioner till våra rika grannländer för export av onödig vindkraftsel?…

  Läs mer...