• Charlotte Unger: “Elcertifikatmarknaden är nervös”

  Charlotte Unger: “Elcertifikatmarknaden är nervös”8

  Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger menar att ambitionshöjningen i certifikatsystemet är nödvändig för att lugna en nervös elcertifikatmarknad och redan nu tittar hennes organisation på hur ett nytt system efter detta skulle kunna se ut.
  – Som det ser ut i dag är en förlängning av systemet önskvärt men om det ska förlängas behöver systemet förbättras, säger hon.…

  Läs mer...
 • Replik: Svensk Vindenergi har fel

  Replik: Svensk Vindenergi har fel10

  Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 majinte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.…

  Läs mer...
 • Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

  Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet4

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om att höja ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet från 25 till 30 TWh till år 2020. Samtidigt inför både myndigheter och regering skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet.

  Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften.…

  Läs mer...