Avtal om den nordiska balanseringen i mål

Avtal om den nordiska balanseringen i mål

De nordiska systemoperatörerna – Svenska kraftnät, Kraftnät Åland, Statnett, Fingrid och Energinet – har den 9 mars skrivit på ett samarbetsavtal om utvecklingen av ett nytt nordiskt balanseringskoncept. Second Opinion har skrivit om deras våndor inför detta bland annat här. Om avtalet förverkligas, introduceras en 15 minuters avräkningsperiod andra kvartalet 2020.

”Vi är väldigt glada över att ett avtal har nåtts och att vi kan återuppta det starka nordiska samarbete som kännetecknat arbetet på energiområdet i Norden. Avtalet är ett viktigt framsteg för utvecklingen av en effektiv elmarknad som säkerställer försörjningstrygghet”, säger systemoperatörernas respektive gd:ar och vd:ar i ett gemensamt uttalande.

De hänvisar till att förändringarna i kraftsystemet med mer intermittent elproduktion och väntade förändringar i konsumtionsmönster medför ett behov av större flexibilitet och bättre hantering av obalanser. Den nya nordiska balanseringsmodellen säkerställer det, enligt uttalandet:

”Samarbetsavtalet tydliggör rollerna och ansvaren för systemoperatörerna. Det förbinder de fem nordiska systemoperatörerna att följa en gemensam färdplan för genomförandet av det nya balanseringskonceptet och av de gemensamma balansmarknaderna. Avtalet tydliggör också utvecklingen framöver av nya marknadsplattformar som stöder gemensamma marknader och funktioner i den nya balanseringsmodellen.”

”Att säkerställa värdeskapande och försörjningstrygghet är avgörande för våra respektive uppdrag som systemoperatörer i såväl våra egna länder som tillsammans i hela Norden. Därför är avtalet både välkommet och nödvändigt. Vi är mycket angelägna om att säkerställa det fortsatta nordiska samarbetet och är glada över att ha hittat lösningar som var godtagbara för alla inblandade”, heter det också.

Det kan samtidigt noteras att avtalet inleds med en disclaimer om att

Förslaget till ny LFC-struktur i det nordiska synkronområdet.

det dokument man kommit överens om endast är avsett för den offentliga konsultation som hör ihop med den aktuella EU-processen om hur de så kallade LFC-blocken (står för ”Load-Frequency

Control”) ska utformas. Det ingångna avtalet utgör inte i något avseende ett bindande dokument för systemoperatörernas position i EU-sammanhanget, framhålls det.

Deadline för den offentliga konsultationen är den 9 april. Vem som helst kan ge sina synpunkter på ENTSO-E:s hemsida.

Avtalstexten kan läsas här (enbart på engelska). Bland annat beskriver dokumentet närmare förslaget för hur den geografiska hierarkin, med fyra nivåer, ska utformas i det nordiska balanssystemet. Om färdplanen ges bland annat följande milstolpar:

– Gemensam nordisk marknad för så kallad aFRR (Q2, 2019)

– Gemensam nordisk marknad för så kallad mFRR (Q4, 2019)

– Introduktion av 15 minuters avräkningsperiod (ISP) (Q2, 2020)

– Nordisk moderniserad ACE-balansering (Q1, 2021)

De tekniska termerna finns definierade i dokumentet.

 

 

Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet