• Stopp för ny vindkraft i västra Finland

  Stopp för ny vindkraft i västra Finland19

  Vindkraften har byggts ut rekordsnabbt i Finland. Men nu säger Fingrid stopp. Inga nya vindkraftsprojekt kommer att få tillstånd att koppla in sig i det västfinländska elnätet förrän tidigast 2027-2028. Detta för att inte riskera att elsystemet havererar.…

  Läs mer...
 • Kraftledning byggs snabbare i Finland

  Kraftledning byggs snabbare i Finland2

  I Finland är tillståndsgivandet kring kraftledningar enklare. Svensk-finska Aurora Line avslöjar Fingrids och Svenska kraftnäts skilda världar. – En svensk kraftledning kan ha väldigt många riktningsändringar, säger Per Eckemark.…

  Läs mer...
 • ”Vårt öde nu också i grannländernas händer”

  ”Vårt öde nu också i grannländernas händer”9

  I vilken mån Finland lyckas i sin elförsörjning är i hög grad avhängigt av vad som görs och inte görs i grannländerna, skriver Fingrids vd Jukka Ruusunen: ”Mörka moln tornar nu upp sig, då Sverige begränsar elöverföringen i sina nät allt mer.”…

  Läs mer...
 • ”Svenska kraftnät har sovit på sin post”

  ”Svenska kraftnät har sovit på sin post”4

  Den aktuella systemkrisen kunde ha mildrats avsevärt om Svenska kraftnät hade använt de redskap som stått till buds. Svenska kraftnät har för många hattar på sitt huvud, anser Mats Nilsson…

  Läs mer...
 • Fingrid branschens lysande stjärna

  Fingrid branschens lysande stjärna0

  Fingrid sticker ut som stamnätsoperatör. Transparens, effektivitet och kunddialog beskrivs som ledstjärnor, och exemplen är många på att företaget lyckats med en kulturell turnaround.…

  Läs mer...
 • Stamnät bör planeras nordiskt

  Stamnät bör planeras nordiskt0

  Genom ett bättre samarbete på nordisk nivå kan klimatarbetet påskyndas och dessutom till en lägre kostnad jämfört med om länderna arbetar var och en för sig. Det är utgångspunkten för en ny rapport som konsultföretaget Pöyry tagit fram för Fortum.…

  Läs mer...