• ”Svenska kraftnät har sovit på sin post”

  ”Svenska kraftnät har sovit på sin post”3

  Den aktuella systemkrisen kunde ha mildrats avsevärt om Svenska kraftnät hade använt de redskap som stått till buds. Svenska kraftnät har för många hattar på sitt huvud, anser Mats Nilsson…

  Läs mer...
 • Fingrid branschens lysande stjärna

  Fingrid branschens lysande stjärna0

  Fingrid sticker ut som stamnätsoperatör. Transparens, effektivitet och kunddialog beskrivs som ledstjärnor, och exemplen är många på att företaget lyckats med en kulturell turnaround.…

  Läs mer...
 • Stamnät bör planeras nordiskt

  Stamnät bör planeras nordiskt0

  Genom ett bättre samarbete på nordisk nivå kan klimatarbetet påskyndas och dessutom till en lägre kostnad jämfört med om länderna arbetar var och en för sig. Det är utgångspunkten för en ny rapport som konsultföretaget Pöyry tagit fram för Fortum.…

  Läs mer...