• Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh

  Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh0

  I jakten på effekt när den väderberoende kraften ökar blir vattenkraftens flexibilitet allt viktigare. Årsregleringen är avgörande för lagringen och ger förutsättningar för att kunna reglera vattenkraften på kort tid.
  – Om man inte hade sparat vatten från vårfloden genom årsregleringen skulle det bli tomt i tanken en bit in i vintern och möjligheterna till att gasa skulle minska eller kanske utebli, säger Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen. …

  READ MORE
 • Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften

  Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften0

  Under de senaste två åren har vi följt debatten i Sverige om vattenkraft. I denna debatt har vattenkraftens nytta ofta ställts mot dess inverkan på den biologiska mångfalden. En väg framåt, som vi ser det, är att elproducenter tillsammans med staten, forskare och fritidsfiskare tar fram och enas kring övergripande miljömål. …

  READ MORE
 • Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften

  Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften0

  Under hösten har flera branschinitiativ tagits för att visa på vattenkraftens potential. Frågan är om det är realistiskt att förvänta sig ett ökat effektuttag, när frågan historiskt sett snarast har handlat om att vattenkraften borde minska produktionen.
  – Jag tycker att det är realistiskt, men det krävs krafttag från politiker och myndigheter för att få till det juridiska ramverket och ekonomin, säger Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi.…

  READ MORE
 • Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

  Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige2

  Hushåll och företag ska kunna räkna med en trygg tillgång till el. Historiskt har Sverige haft en trygg elförsörjning till rimliga priser och med en låg miljöpåverkan. Idag klarar Sverige behoven av både energi och effekt, däremot finns det stora utmaningar på sikt.…

  READ MORE
 • Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  READ MORE
 • Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

  Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften0

  Vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald försöker man oftast hantera och kompensera direkt i anslutning till kraftverket – men det finns andra sätt. Metoden ekologisk kompensation kan innebära att man ersätter förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än vid kraftanläggningen.

  Det berättar Anders Enetjärn, konsult och specialist på ekologisk kompensation.…

  READ MORE
 • Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar

  Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar0

  Hur anpassar man byggnadskonstruktioner för att de ska klara av klimatförändringarna? Vattenkraftsbranschen vet och sätter standarden.
  – Vattenkraftsbranschen ligger i framkant, sade Sten Bergström under ett seminarium om dammsäkerhet i går.…

  READ MORE
 • Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

  Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling2

  Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) skriver på Second Opinion att länsstyrelsen genom sitt tillsynsarbete agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden. Sportfiskarna vill hävda det motsatta – vattenkraften hotar landsbygdsutveckling.…

  READ MORE
 • Den småskaliga vattenkraften är hotad

  Den småskaliga vattenkraften är hotad10

  Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.…

  READ MORE