Ygeman har ett särskilt ansvar för situationen

Ygeman har ett särskilt ansvar för situationen

Regeringen och Anders Ygeman har agerat med panikåtgärder som skadar elmarknaden och förvärrar situationen med effektbrist i Sverige då spelreglerna för samtliga elproducenter blir kortsiktiga och oförutsägbara. Det skriver Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C) och Rickard Nordin, Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (C). 

Under de senaste veckorna har energifrågan varit hetare än någonsin. Situationen kan bäst beskrivas som ett lappande och lagande. Detta hafsverk har sin grund i att regeringen inte har gjort sin hemläxa och till och med bryter mot viktiga EU-regler. Ska vi hitta konstruktiva vägar framåt behöver Sverige snabbt göra verklighet av EU-lagarna elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, och skyndsamt ordna upp marknaden.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

I höstas gjorde Svenska kraftnät, den myndighet som ansvarar för att elnätet, en miljardaffär med Stockholm exergi för att säkra elkapacitet och ö-drift i Stockholm, samtidigt som det finns misstankar om påtryckningar från svenska regeringen. Affären har kritiserats skarpt då kontrakten har slutits på tvivelaktiga grunder, vid sidan av den ordinarie fungerande energimarknaden, utan konkurrens och med skenande prissättning som följd. Skattepengar har använts minst sagt oansvarigt genom att hela Sveriges elkunder tvingas betala för Svenska kraftnäts tillkortakommanden med att bygga ut elnätet i tid och en elmarknad som inte klarar av att jämna ut obalanserad produktion. Som att detta inte vore nog gjorde Svenska Kraftnät i juni 2020, en liknande affär om 300 miljoner kronor till kärnkraftverket Ringhals. Också det avtalet var problematiskt då det slöts med kort varsel, med stor risk att det kommer hända igen, och inte bygger på de marknadsmässiga spelregler med öppen konkurrens man kan förvänta sig av en fungerande elmarknad. Det skapar en kortsiktighet på elmarknaden som försvårar elproducenternas prognoser och kalkyler.

Emma Wiesner

Dessa två exempel belyser med all önskvärd tydlighet att regeringen, med Anders Ygeman i spetsen, inte lyckas hantera elmarknaden. Istället tvingas man agera med panikåtgärder som helt åsidosätter marknadens logik. Mycket tyder på att Ygemans agerande dessutom strider mot gällande EU-lagar. Redan för två år sedan infördes nya EU-regler för elmarknaden, energimarknadsdirektivet och energiförordningen. Den senaste började gälla redan i januari förra året. Dessa lagar sätter upp flera viktiga principer för hur elnäten ska fungera. Det står tydligt att elmarknader ska bygga på prissättning utifrån marknadsprinciper, rättvis konkurrens, långsiktighet och transparens. Trots två år har gått har ingen nationell bedömning av resurstillräcklighet ännu gjorts, Sverige har ännu ingen tillförlitlighetsnorm som avgör hur stora kapacitetsreserver vi får ha och vi har inga mål satta för försörjningstrygghet – trots att allt detta krävs enligt EU:s regelverk.

Rickard Nordin

Anders Ygeman har ett särskilt ansvar för den situation vi nu befinner oss i. Därför har vi ställt frågan till EU-kommissionen om man delar bilden att detta agerande bryter mot elmarknadsförordningen. Är det så att utbetalningarna till Stockholm Exergi och Ringhals tydligt bryter mot EU-lagen så borde utbetalningarna inte kunna bli verklighet.

Långsiktigt skadar det här elmarknaden och förvärrar situationen med effektbrist i Sverige då spelreglerna för samtliga elproducenter blir kortsiktiga, oförutsägbara och otransparenta. Det slår ut de långsiktiga spelreglerna som vi så tydligt behöver. Energibranschen är själva alltid så tydliga med att de vill ha just stabilitet och långsiktighet, för att de ska kunna våga göra de investeringar som krävs så behöver de också kunna räkna ut om det finns lönsamhet. Denna långsiktighet är det minsta som vi från politiskt håll kan lova.

 Nu är det bråttom. Ska vi få en fungerande så måste regeringen skyndsamt implementera EU-reglerna och låta marknaden styra. Dessa tre punkter måste bli verklighet:

– Snabbutreda införandet av EU-lagarna. Det behövs en nationell bedömning av resurstillräcklighet och analysera behoven av försörjningstrygghet. Därför bör Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen skyndsamt se över hur Sverige kan införa EU-reglerna på området.

– Följa energimarknadsinspektionens rekommendationer. Energimarknadsinspektionen lämnar inom kort sitt förslag till tillförlitlighetsnorm i enlighet med EU-regelverket. Regeringen måste se till att denna verkställs snarast och att rätt marknadsverktyg används för att nå kriterierna ovan.

– Säkra långsiktiga avtal för säker och konkurrensneutral elleverans. Istället för panikavtal som sluts i sista stund så måste Svenska kraftnät, enligt EU-regler, upphandla leveranssäker el på ett marknadsbaserat, transparent och långsiktigt hållbart sätt.

Det är ytterst energiministern som är ansvarig för att vi är där vi är. Nu behöver han och Svenska kraftnät få oss tillbaka på banan. Med långsiktiga lösningar, som är både förnybara och marknadsanpassade.

 

1 Kommentar

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Einar Fjellman skriver:

    Wiesner och Nordin glömmer att nämna ytterligare ett EU direktiv som infördes redan 2016 och började tillämpas 2019. Det heter Nätanslutning av generatorer och innebär att medlemsstaterna ”utarbetar icke-diskriminerande tekniska regler som fastställer minimikrav för anslutning till systemet när det gäller teknisk konstruktion och drift”. Direktivet tolkas av Svenska Kraftnät så att all ny kraftproduktion, i praktiken vindkraft, måste uppfylla minst samma krav på styrbarhet som övrig kraftproduktion var gäller t.ex. spänning, stabiliserande egenskaper och tillgänglighet. Den förmågan har inte vindkraft, långt därifrån, och kommer enligt min mening aldrig att få det. Svenska Kraftnät ifrågasätter därför starkt energimyndighetens/naturvårdsverkets satsning på en nationell strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft. Svenska Kraftnät vill helt enkelt inte ha in mer vindkraft i nätet.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet