Val-enkät: EU-politikernas viktigaste energifråga

Val-enkät: EU-politikernas viktigaste energifråga

På söndag är det val till Europaparlamentet. Förra veckan skrev Second Opinion Energi om att energin spelar en viktig roll i valet, frågan är hur partierna ser på just energifrågan.

Runar Brännlund kommenterar politikernas svar här.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

SECOND OPINION ENERGIS FRÅGA:

Vilken är den viktigaste energifrågan för EU den kommande mandatperioden och hur vill du se att den utvecklas och varför?

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna:
– EU:s stora beroende av rysk gas måste brytas.EU Lars Adaktusson_webb.jpg Samtidigt bär medlemsstaterna själva huvudansvaret för att trygga sin energiförsörjning. Men EU bör underlätta och uppmuntra frihandel med energi. Länder som Sverige, med en i princip koldioxidfri elproduktion, kan bidra till minskat kolkraftsberoende i länder som Tyskland, Danmark och Polen. Medlemsländernas elnät bör därför sammanlänkas så att överföringskapaciteten stärks. EU bör därför också uppmuntra medlemsländernas produktion av energi för att öka den europeiska energisäkerheten och minska sårbarheten.

Christian Engström, Piratpartiet:
– För att klara klimatmålen – vilka de än blir – ochEU-Christian Engström_EU.jpg ställa om till hållbar energiproduktion, måste vi både utveckla ny teknologi och se till att den snabbt kommer till användning. Piratpartiet kräver att all offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för alla. Vi vill också begränsa upphovsrätt och patent, som både lägger hinder i vägen för teknologi- och kunskapsöverföring till tredje världen och för införandet av ny teknik i rika länder. I övriga energifrågor röstar vi med den Gröna gruppen i EU-parlamentet.

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna: 
– Viktigast är att EU senast till 2030 beslutar omEU Marita Ulvskog_EU.jpg ett nytt klimatpaket med tre bindande mål för minskade växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivisering. Den frågan kommer jag arbeta för om jag får väljarnas förtroende att sitta i Europaparlamentet. Därför krävs att EU-kommissionen så snart som möjligt presenterar sådana lagförslag som kan beslutas skyndsamt under nästa mandatperiod.

Gunnar Hökmark, Moderaterna:
– En gemensam energimarknad och att viEU Gunnar Hökmark_webb.jpg ytterligare kan bygga samman våra energinät för att därigenom få fler möjliga sätt att hantera vår energiförsörjning. Den exakta utformningen av energiproduktionen är medlemsstaternas sak att besluta om men vi måste minska det beroende av Ryssland som vissa EU-länder har och i det sammanhanget spelar transeuropeiska nät en viktig roll. Gemensamma nät och en gemensam marknad leder till att förnyelsebara energikällor snabbare kan växa fram som konkurrenskraftiga alternativ.

Isabella Lövin, Miljöpartiet:
– Den viktigaste energifrågan de närmaste årenEU Isabella Lövin_webb.jpg kommer absolut vara att skapa en gemensam energipolitik som strävar efter ett hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Det betyder per definition en inriktning mot minskad energianvändning och en kraftig utbyggnad av förnybar energi, vilket också skapar större oberoende gentemot länder utanför EU, främst Ryssland. Detta har varit EU:s gemensamma strategi sedan mitten av 2000-talet genom tillväxtstrategin och energimålen för 2020. Men vi ser nu att medlemsländernas syn på detta har splittrats. Medan förnybar energi och effektiv energianvändning fortsätter att vara EU-kommissionens och EU-parlamentets prioritet, finns det medlemsländer som drar åt andra håll och skapar osäkerhet och tvekan. Om det fortsätter kan EU:s energi- och klimatpolitik haverera fullständigt, vilket i sin tur får många negativa konsekvenser. Dels påverkas det globala klimatarbetet negativt och möjligheterna att begränsa temperaturökningen till två grader minskar. På EU-nivå kan det innebära att vi förlorar konkurrenskraft och jobb. Men energi- och klimatpolitiken är även en viktig del av det kitt som håller ihop EU och det behöver förstärkas i dessa tider när många andra frågor hotar att dra isär medlemsländerna. Det behövs en gemensam energipolitik i EU, där länderna är överens om målen och strategierna för att nå dem. EU behöver en energiunion för sol, vind och oberoende.

Kent Johansson, Centerpartiet: EU Kent Johansson_webb.jpg
– De viktigaste frågorna nästa mandatperiodhandlar om miljö, energi och klimat. Frågorna hänger ihop och är kopplade till en global ödesfråga. Vi måste skynda på den gröna omställningen. Europa måste gå före och sätta upp ambitiösa och bindande klimatmål. Det handlar om att minska utsläppen, att förbättra energieffektiviseringen och att få mer förnybar energi.

Marit Paulsen, Folkpartiet: EU Marit Paulsen_webb.jpg
– Den viktigaste energifrågan för EU underkommande mandatperiod är att få fram energi utan koldioxidutsläpp, det vill säga sol-, vind- och vattenkraft samt kärnkraft.

 

 

HÄR KAN DU LÄSA RUNAR BRÄNNLUNDS KOMMENTAR 

Fotnot: Samtliga svenska partier som i dag är representerade i Europaparlamentet har blivit tillfrågade att svara på Second Opinion Energis fråga. Vänsterpartiet har inte svarat.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet