Tungt arbete har givit resultat

Tungt arbete har givit resultat

Forsmarks kärnkraftverk har gått från förtroendeproblem och låg produktion till toppresultat. Internationella jämförelser är ett viktigt instrument för att nå världsklass.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi.

Elproduktionen vid Forsmarks kärnkraftverk gick för fullt den gångna vintern. För andra vintern i rad låg energitillgängligheten mellan den 15 november och 15 mars på cirka 99 procent. Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade under en period i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras och det är ett mycket bra resultat som åstadkommits. 
Men för bara några år sedan var Forsmark resultat betydligt sämre. Efter att ha varit en mönsteranläggning ledde en rad händelser med start 2006 till stora förtroendeproblem för Forsmark. Strålsäkerhetsmyndigheten beslöt 2007 om särskild tillsyn.

– Det är tungt att ta sig upp när man hamnat i en sådan situation. Man får finna sig i att bli ständigt påpassad av myndigheter, ägare, medier och alla andra.

Det säger Claes-Göran Runermark som började arbeta på Forsmark 1977 som då var en byggarbetsplats. Under 20 år var han produktionschef för två av Forsmarks tre reaktorer, först F2:an och sedan F3:an, och nu arbetar han sedan 2010 i staben.

– Forsmark hade tidigare varit ansett som ett av de bästa kärnkraftverken i världen, och eftersom anläggningarna är desamma och de flesta medarbetarna finns kvar så finns det ingen anledning att vi inte skulle kunna återta den ställningen.

Men det tar lång tid, konstaterar Claes-Göran Runermark. Ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet är att kunna jämföra sina resultat med andra kärnkraftverk i världen. Wano – World Association of Nuclear Operators – är en frivillig medlemsorganisation som samlar samtliga världens företag som driver världens drygt 400 kommersiella kärnreaktorer. Huvudsyftet är att genom utbyte mellan företagen bidra till maximal säkerhet och pålitlighet i världens kärnkraft.

Wano har definierat indikatorer gällande säkerhet och drift som de olika kärnkraftverken kan använda för att jämföra sig med varandra. Exempel på Wano-indikatorer, som har sin tyngdpunkt på säkerhet, är exempelvis oplanerade snabbstopp och olycksfall. Forsmark som har 1050 anställda kan ha maximalt ett olycksfall som medför sjukskrivning per år för att nå världsklass för den indikatorn.

Forsmark startade ett nytt kvalitetsarbete 2008 – 2009 och mäter nu särskilt tio indikatorer och målet är att för dessa tio tillhöra den bästa fjärdedelen i jämförelse med de andra kärnkraftverken i världen.

– Vårt mål är att nå världsklass 2014 inom områdena reaktorsäkerhet, personsäkerhet, omgivningssäkerhet och drift, berättar Claes-Göran Runermark.

Totalt sätt 2011 blev tillgängligheten i Forsmarks tre reaktorer 86,2 procent, vilket är bättre än 2010 men fortfarande en bit ifrån målet. För att bli världsklass – det vill säga att tillhöra den bästa fjärdedelen av alla reaktorer – när det gäller produktion måste man upp till 90 procents tillgänglighet. Med två veckors avstängning för byte av bränsle och underhåll – vilket är den kortast möjliga stopptiden – blir tillgängligheten för året 96 procent. Utöver det finns det alltså inte särskild stor marginal för avvikelser för att tillhöra de bästa i världen.

Även planerade stopp drar ner WANO-betyget. På F1:an genomfördes en större modernisering 2011 som planerades ta 70 dagar och förlängdes med tre dagar. Tillgängligheten blev därmed 79 procent på den reaktorn vilket drog ner betyget för Forsmark som helhet för 2011. 2010 hade F1:an närmare 94 procents tillgänglighet.

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet