TT förmedlar missvisande bild om Sveriges energianvändning

TT förmedlar missvisande bild om Sveriges energianvändning

I media har den senaste tiden förekommit uppgifter om att svensk industri skulle vara dålig på att effektivisera sin energianvändning. Det är fel, menar Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna.
– En stor andel av de investeringar som den energiintensiva industrin har gjort de senaste åren är knutna till just energieffektiviseringar, säger hon.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi.

Energiutskottet i europaparlamentet har röstat fram ett förslag som innebär att medlemsstaterna kommer att tvingas minska sin energiförbrukning med 1,5 procent varje år fram till 2020. Danmark är ordförandeland just nu och driver frågan medan den svenska regeringen motsätter sig idén att generellt minska energiförbrukningen, och förordar i stället en politik som innebär energieffektivisering. 

När medierna den senaste tiden har tagit upp frågan har påståenden om svensk energieffektivisering fått stå utan motargument, till exempel här i en TT-artikel publicerad på bland annat svd.se och gp.se. Lise Nordin (MP) säger i artikeln: ”Sverige har en hög energianvändning jämfört med de flesta andra länder. Vi ligger ungefär dubbelt så högt som Danmark. Det finns många andra länder som producerar samma produkter som Sverige, men med en mycket lägre energianvändning.”

Även Sveriges radio lyfter fram liknande argument, utan att sätta det i ett större sammanhang. Vilka produkter och andra länder som avses i Lise Nordins uttalande ställer sig Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna, frågande till och menar att hon inte sett några fakta som underbygger ett sådant resonemang.
– Inom skogsindustrin är det väldigt svårt att göra den här jämförelsen mellan olika produkter. Produkterna som framställs i de olika länderna skiljer sig åt, såväl i kvalitet som vad gäller val av råvara och process, säger hon och tycker också att jämförelsen med Danmark är vilseledande:
– Att jämföra oss med Danmark och fastslå att Sveriges energianvändning är dubbelt så stor säger ju ingenting. Den jämförelsen tar inte hänsyn till vårt kallare klimat, att vi har en mycket större befolkning eller att vi har en energiintensiv industri. Med den formen av förenklad jämförelse påskiner man både att den svenska industrin inte skulle vara energieffektiv och att det är dåligt att använda energi, och det är fel, säger Lina Palm.

Att Sverige skulle vara en sådan energislukare jämfört med andra nationer stämmer inte. Till exempel visar U.S. Energy Information Administrations statistik från 2008 att den svenska energianvändningen i förhållande till BNP är lägre än exempelvis både Norge och Finland.
Lina Palm menar att debatten om energieffektivitet inom industrin leder fel när det, som i TT-artikeln och SR-inslaget, görs jämförelser på irrelevanta grunder och lösa påståenden får stå oemotsagda.

Hon menar att svensk industri är energieffektiv och att den i stället borde ses som en tillgång när det gäller att minska den globala klimatpåverkan.
– Vi menar att det är bra att använda energi här i Sverige. En effektiv energianvändning står inte i motsats till en hög energianvändning. Inom skogsindustrin är den energi vi använder till 95 procent baserad på biobränsle, vi producerar cirka 25 procent av den el vi själva använder, biobaserad el förstås, och av den el vi köper är 95 procent fossilfri. Ungefär 80 procent av produktionen går på export. Om vi kan öka vår produktion, och använda mer energi, är det bra för såväl handelsbalansen och sysselsättningen som klimatet. Att våra produkter som tillverkas i effektiva processer, baserade på hållbar energi med låga koldioxidutsläpp tränger undan produkter som är tillverkade under sämre förhållanden är positivt, sett både ur ett effektivitets- och ett klimatperspektiv, säger Lina Palm.

Den svenska industrin arbetar genom Energimyndigheten med ett program som kallas PFE, där målet är att öka energieffektiviteten i svenska energiintensiva industriföretag. Under den första programperioden, 2004-2009, minskade de 100 företag som deltog sin elförbrukning med 1,45 terawatt-timmar. Skogsindustrin var den sektor som effektiviserade mest, totalt en terawatt-timme. Tillsammans har företagen genomfört 1 247 åtgärder och investerat sammanlagt 708 miljoner kronor. Just nu pågår programperiod två.

– Eftersom en av våra största utgifter är energi så är det självklart att vi arbetar med att få ner dessa kostnader. Samtidigt är investeringar inom skogsindustrin mycket kapitalintensiva. För att driva fram ytterligare effektiviseringar krävs en långsiktig energipolitik, och att de svenska företagen inte utsätts för pålagor som inte våra konkurrentländer har. Vi vill ju ha växande och investerande företag, så slutnotan kan mycket väl bli att vi använder mer energi och producerar mer, men hur kan det vara fel? Vi måste ha en modell där man sätter energianvändningen i relation till hur den används. Som det är nu vill EU sätta ett tak utan att reflektera över nyttan som skapas, säger Lina Palm och avslutar:
– EU har presterat ett förslag som ska driva fram energibesparing. Det som behövs är ett förslag som driver fram energieffektivisering.

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Göran Bryntse skriver:

    Kärnkraften är inte fossilfri. När ska Palm sluta påstå det!? När jag påtalade det för henne var hennes enda referens Vattenfall, inga vetenskapliga rapporter från t ex Stanford-universitetet. Bryr sig skogsindustrin inte om vetenskap? Göran Bryntse, Tekn Dr i Pappersteknik

  2. Göran Ronsten skriver:

    Bra. Eftersom ny elproduktion med låga rörliga kostnader sänker elpriset för alla så bör även elintensiv industri ingå i elcertifikatsystemet. /Göran Ronsten

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet