”Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”

”Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”

I motsats till vad som indikeras i Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sveriges artikel handlar den flödesbaserade metoden inte om att införa central dirigering utan om att erbjuda mer flexibla möjligheter för marknadsaktörer att handla, skriver Mårten Bergman och Erik Ek, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät eftersträvar att allokera så mycket överföringskapacitet som möjligt till marknaderna med hänsyn till nätets fysiska begränsningar, vilket inbegriper avbrott och potentiella fel. Vi vill dock poängtera att transmissionsnätet fortsatt har samma fysiska förmåga att överföra energi oavsett vilken metod för kapacitetsberäkning vi väljer. Det innebär att om vi nyttjar maximal kapacitet på en ledning i dagen före marknaden så kan vi inte öka det flödet i intradagmarknaden. Vi kommer likt idag inte tillåta ett ökat flöde på en ledning som redan är maximalt nyttjad.

Läs tidigare artiklar om den flödesbaserade metoden:

Analysen av fördelarna är ofullständig
Flödesbaserat minskar gräns- och intradagshandel
Flödesbaserad metod effektiviserar kraftsystemet

Flödesbaserad kapacitetstilldelning måste ge ökad samhällsnytta

Det gemensamma kontor som de nordiska systemoperatörerna har bildat i Köpenhamn kommer att underlätta samarbetet och koordineringen av driften av det nordiska kraftsystemet. Kontoret kommer att leverera flertalet tjänster till de nordiska systemoperatörerna, varav kapacitetsberäkning är en av dem. Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sverige skriver i sin artikel att de vid referensgruppsmöten dock uppfattat att det finns olika uppfattningar bland TSO:erna om rollen för det gemensamma kontoret i Köpenhamn. Vilka tjänster som ska levereras av det gemensamma kontoret i Köpenhamn och hur detta ska gå till beskrivs i den europeiska lagstiftningen. De nordiska systemoperatörerna har de senaste åren tagit fram metoder som beskriver i mer detalj hur dessa tjänster ska utföras som sedermera godkänts av de nordiska tillsynsmyndigheterna.

I motsats till vad som indikeras i Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sveriges artikel handlar den flödesbaserade metoden inte om att införa central dirigering utan om att erbjuda mer flexibla möjligheter för marknadsaktörer att handla, samtidigt som driftsäkerheten bibehålls på önskad nivå. I den flödesbaserade metoden tas hänsyn till beroenden mellan olika gränser till skillnad från dagens NTC hantering. Det innebär att om vi har två elområdesgränser, A och B, kan vi ge marknaden tillgång till hela kapaciteten och marknaden får avgöra baserat på vad som ger störst samhällsnytta hur den kapaciteten ska nyttjas givet de överföringsbegränsningar som finns. Detta gör att marknadsaktörerna får större handelsmöjligheter. I dagens NTC hantering behöver vi innan kapaciteten lämnas till marknaden bestämma hur mycket kapacitet vi ska ge till gräns A respektive B.

Vi har hittills gjort våra analyser baserat på historiska data eftersom det är den mest trovärdiga input vi har haft. Syftet med parallella körningarna är bland annat att testa modellen och se vilka resultat vi får i daglig drift. På Svenska kraftnät pågår förberedelser med att utveckla IT-system och processer för att möjliggöra att vi startar den interna parallella driften efter sommaren. Vi välkomnar därför en ökad dialog om den flödesbaserade metoden mellan Svenska kraftnät, marknadsaktörer, Energimarknadsinspektion och elbörser. Ett första steg i denna ökade dialog blir ett svenskt aktörsmöte om den flödesbaserade metoden efter sommaren. Vi ser fram emot att fortsätta diskussionerna där.

1 Kommentar

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. mats nilsson skriver:

    Här behöver svenska kraftnät precisera vad de menar när de säger ”erbjuda mer flexibla möjligheter för marknadsaktörer att handla”. Man bjuder i sin kapacitet på börsen sedan bestämmer ju gränshandelskapaciteterna hur mycket man får sälja och till vilket pris. Det ser ut som om marknadsaktörerna nu kan handla kraft på ett annat sätt men så är det så klart inte. Dessutom minskar aktörernas utrymme eftersom intradgahandeln minskar.

    En rättelse – det aktörerna försöker säga att intradaghandel i motgående riktning (i en full kabel) är ju fullt möjlig. Det är det som ni på Svenska kraftnät måste förstå.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet