Svk: tillståndsprocesserna kan kortas

Svk: tillståndsprocesserna kan kortas

I en replik på Fortums Jens Bjöörn håller Svenska kraftnäts Per Eckemark med om att samhället skulle vinna på om investeringarna kunde genomföras snabbare än vad vi i dag räknar med.

Tillgång till förnybar och stabil elförsörjning möjliggör samhällsutveckling i Sverige. Vi håller med Jens Bjöörn på Fortum om att samhället skulle vinna på om våra investeringar, som för de kommande tio åren uppgår till 60 miljarder kronor, kunde genomföras snabbare än vad vi i dag räknar med. Vi gör därför också stora investeringar för att genom olika tekniker optimera överföringskapaciteten i befintligt nät där det i dag finns flaskhalsar. Det är dock oerhört viktigt att våra investeringar är samhällsekonomiskt lönsamma. Vi måste tillsammans med andra samhällsaktörer fortsätta att planera för framtida behov.

Kraftsystemet är nu i en fas som präglas av snabba och omfattande förändringar. En allt högre grad av väderberoende förnybar elproduktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstret medför helt nya krav som kraftsystemet måste möta. Just nu pågår därför kraftfulla investeringar i vårt transmissionsnät.

Under de kommande tio åren investerar vi 60 miljarder för att öka kapaciteten genom flera omfattande investeringsprogram så som NordSyd, Västkustpaketet och i Stockholm. Tillsammans väntas dessa insatser generera i en kapacitetsökning fram till år 2040 som motsvarar behoven utifrån dagens förbrukningsprognoser.

En förutsättning för att klara av detta är vi lyckas med framkomlighet och tillstånd. Tillståndsprocesserna pågår under många år och är beroende av såväl Svenska kraftnäts arbete som andra myndigheters beslut. Utan tillstånd kan projekt inte genomföras. Det tar 10-12 år att planera och bygga en transmissionsnätsledning. Processen är lagstyrd och en viktig del av vårt demokratiska ramverk där myndighetsutövning är möjlig att överklaga. En transmissionsnätsledning kräver utöver beslut om nätkoncession och ledningsrätt flera hundra olika miljötillstånd och dispenser. Vi har effektiviserat vårt eget arbete med ansökningar och tillstånd och vi kan genom det förslag som Nätkoncessionsutredningen föreslår korta processen med upp till två år.

För att vi ska kunna möta önskade behov av ökade uttag krävs framförhållning. Svenska kraftnät arbetar för en öppen och tidig dialog med involverade aktörer som myndigheter, kommuner markägare och andra berörda. Regionnätsbolag och lokalnätbolag har ett viktigt uppdrag att fånga framtida förändringar i lokal produktion och förbrukning. Vi har därför tagit initiativ till att träffa aktörerna för att diskutera hur vi kan få bättre och mer långsiktiga prognoser från deras håll. Samverkan är en viktig nyckel för en fortsatt stabil elförsörjning även i framtiden.

Av Per Eckemark
chef för division Nät på Svenska kraftnät
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet