• Kraftledningar prioriteras lägst

  Kraftledningar prioriteras lägst3

  I tillståndsprövningar klassas inte kraftnätet som riksintresse. Kraftledningar prioriteras lägst av alla jämförbara infrastrukturprojekt. Enligt Svenska kraftnät ges elnät ett sämre juridiskt skydd.…

  Läs mer...
 • Magnetfält bedöms försiktigare i Sverige

  Magnetfält bedöms försiktigare i Sverige2

  Svenska myndigheters oro för magnetfält kräver försiktighet och påverkar utbyggnaden av kraftnätet. Avsaknad av vetenskapligt bevisad risk fritar inte Svenska kraftnät från ansvar, enligt miljödom.…

  Läs mer...
 • Kraftledning byggs snabbare i Finland

  Kraftledning byggs snabbare i Finland2

  I Finland är tillståndsgivandet kring kraftledningar enklare. Svensk-finska Aurora Line avslöjar Fingrids och Svenska kraftnäts skilda världar. – En svensk kraftledning kan ha väldigt många riktningsändringar, säger Per Eckemark.…

  Läs mer...
 • Svk: tillståndsprocesserna kan kortas

  Svk: tillståndsprocesserna kan kortas0

  I en replik på Fortums Jens Bjöörn håller Svenska kraftnäts Per Eckemark med om att samhället skulle vinna på om investeringarna kunde genomföras snabbare än vad vi i dag räknar med.…

  Läs mer...