Svensk vindenergi ägnar sig åt nyspråk

Svensk vindenergi ägnar sig åt nyspråk

Svensk vindenergi påstår att de inte alls vill höja subventionerna till vindkraftverk utan enbart göra ”tekniska justeringar av kvotnivåerna” . Att detta bara är nyspråk för just höjda subventioner hoppas de ska gå människor omärkt förbi. 

Svensk vindenergi berättar naturligtvis inte heller i sin text på hemsidan att höjda kvotnivåer i ett läge med sjunkande efterfrågan på el riskerar att dela in producenter av förnybar energi i ett A-lag och ett B-lag. En höjning av kvotnivåerna skulle visserligen höja priset på elcertifikaten för de med nya vindkraftverk men samtidigt sänka ersättningen för alla som har gamla vindkraftverk.

Hur Svensk vindenergi kan propagera för att skapa en sådan orättvisa är svårt att förstå. Svensk vindenergi verkar snarare stödja de som säljer nya vindkraftverk och strunta i att deras förslag är mycket dåligt för de som idag äger några år gamla vindkraftverk. Svensk vindenergi påstår helt felaktigt att höjda kvotnivåer är nödvändiga för att det har gjorts en ”prognosmiss” vad gäller elförbrukningen i Sverige. Det är snarare tvärtom. Lägre elförbrukning borde leda till att bibehålla kvotnivåerna eller möjligen sänka dem.

För de som inte är så insatta så är kvotnivåerna en viss procentandel av elförbrukningen som skall utgöras av el som produceras med elcertifikat. Vindkraftverk som är nyare än femton år får ungefär tjugo öre i subventioner per kilowattimme. Elen är idag värd ungefär trettio öre vilket totalt blir femtio öre i intäkter. Allt eftersom det byggs fler vindkraftverk pressas priserna varje gång det blåser. För de flesta elproducenter spelar detta inte så stor roll då de även säljer el när det inte blåser. För vindkraftägare så blir då varje nytt vindkraftverk ett hot mot både intäkterna från elen och från elcertifikaten.

Risken är stor att höjda kvotgränser gör att alla vindkraftverk äldre än femton år blir närmast värdelösa. Det skulle göra vindkraft till Sveriges mest kortsiktiga elproduktionsmetod. Att enbart gynna nya vindkraftverk på bekostnad av gamla vindkraftverk är alltså en mycket dålig idé.

Ett mer rimligt sätt att komma tillrätta med problemet att det finns ett överskott på elcertifikat är att minska andelen elcertifikat som nya vindkraftverk får. Nya vindkraftverk blir allt större och därmed billigare i drift. De nuvarande reglerna för elcertifikat gäller till 2020. Nya vindkraftverk borde inte få några subventioner överhuvudtaget men en nedtrappning från nu till 2020 vore helt rimligt.

I dag får varje vindkraftverk ett elcertifikat per megawattimme el. Ett förslag är att från 2015 bara ge nya vindkraftverk ett halvt elcertifikat per megawattimme och från 2020 noll. Ett sådant förslag skulle gynna befintliga kraftverk och samtidigt skapa en mjuk avveckling av subventionerna för vindkraften.

Höjda kvotnivåer skulle i stället
få omvänd effekt och enbart gynna nya kraftverk på bekostnad av alla andra. När energimyndigheten den 11 februari kommer med sina förslag för justeringar i elcertifikatsystemet borde de därför inleda nedtrappningen av subventionerna. Ett sätt att göra det är en halverad tilldelning av certifikat för nya vindkraftverk 2015-2020 och slopa elcertifikat helt för nya kraftverk för tiden därefter.

Det skulle gynna både elkunder, de som äger vindkraftverk idag och skapa en välbehövlig långsiktighet.

Björn-Owe Björk
Gruppledare för KD i Knivsta

2 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Per Ribbing skriver:

  Du kan sluta köpa Ful-en nu Björn-Owe
  http://second-opinion.se/vi-kan-sluta-kopa-ful-el/
  Mvh
  Per Ribbing

 2. mats persson skriver:

  Detta var ett av de klokaste inläggen hittils i debatten kring vindkraftssubventionerna!
  Det allra bästa vore dock ifall bidragen helt fasades ut efter2015 då vi inom överskådlig tid kommer ha ett överskott av elproduktion i Sverige.
  Det kan då inte vara rimligt att svenska elkonsumenter via elcertifikat fortsätter att pumpa in pengar i nya investeringar i elproduktion. Speciellt då när det handlar om intermittent elproduktion som i förlängningen kräver ännu större investeringar i nya elnät, mer reglerkraft som då belastar samhällsekonomin ännu mer.

  Att som nu också politikerna gör fokusera så ensidigt på vindkraft som ett medel som på kort sikt kall befria Europa från fossilberoende elproduktion och sedan om 15-30 år ersätta svensk kärnkraft fullt ut är ju inte seriöst!
  Om vi lade de pengar som nu pumpas in i främst landbaserad vindkraft i Norrland och istället satsade de på forskning kringallt från havsbaserad vind eller vågkraft, saltkraft eller ännu bättre att fokusera på att göra vår fordonsflotta så CO2 neutral det nu bara går. Då kan man verkligen säga att man fokuserar på rätt saker på sikt kan göra skillnad .
  Landbaserad vindkraft i svenskt vinterland kan aldrig bli den teknik som gör Europas elproduktion CO2 fri eller för den delen ersätter svensk kärnkraft!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet