Vi KAN sluta köpa ful-el

Vi KAN sluta köpa ful-el

Per Ribbing förklarar hur systemet fungerar som gör att vi med ursprungsgarantier kan välja hur elen ska produceras, och bemöter kritiken mot systemet.

Det här med paradigmskiften är svåra saker. Det visar inte minst när det fortfarande, 21 år efter avregleringen av elmarknaden och introduktionen av Bra Miljöval El, publiceras insändare som Nils-Erik Nilssons om ursprungsmärkning.

I snart 22 år har vi kunnat skilja på el och el, på Grön el och Ful-el, på solkraft och kolkraft. För det vet vi att vi kan. Och jag kan förklara hur. Det är som sagt svårt, men bara för att paradigmskiften är svåra. Inte för att det skulle vara svårt att förstå att det går att välja bort kolkraft från sina kontakter. Revideringen av producerade kWh mot försålda kWh ger oss den möjligheten. Utan revidering går det så klart inte. Men nu har vi ett system med ursprungsgarantier och en handel med dessa som revideras. Det heter RE-DISS, Reliable disclosure systems for Europe.

Paradigmskiftet från Geocentrisk till Heliocentrisk världsbild sägs ha tagit 2000 år och var stundtals riktigt blodig. Se bara hur illa det gick för Galileo Galilei. Och vad gäller paradigmskiftet från att se Jorden som en skiva till förstå att Jorden är en sfär kan vi ju bara notera att Flat Earth Society fortfarande lever.

Detta paradigmskifte på elmarknaden hoppas vi kan gå smidigare. Det behövs. Vi måste sluta knarka kol!

Se på fyrfältaren ovan. Den visar hur det är, faktiskt är. Vi har ett verkligt val att slippa köpa kolkraft – trots att det eldas kol i både Västerås och Stockholm, i både Finland och Danmark, och från Sverige går kablar till koleldande Baltiska stater, Polen och Tyskland.

– Vi har ett banknät. Där blandas sedlar – men inte pengar.
– Sedeln är bara en anonym förmedlare av de pengar jag valt att tjäna.
– Vi har ett elnät. Där blandas kWh – men inte el.
– kWh är bara en anonym förmedlare av den el jag valt att köpa.

Du och jag står vid en Bankomat. Den översta sedeln blir dina pengar om du går före mig – men exakt samma sedel blir mina pengar om du låter mig gå före.

Detta är inte ett problem. Det är en abstraktion som vi har accepterat. Ingen vettig människa har någonsin stått vid en Bankomat med sina nyss uttagna sedlar och förvirrat undrat:
”Undrar vems pengar detta är?”

Vi vet att med den revision som sköts av bankerna så kommer vi inte att få någon annans pengar. Vi kan enbart ta ut våra pengar från våra konton. Att vi inte vet varifrån den sedel kommer som är den anonyma förmedlaren av våra pengar, är inte något problem. Tänk om jag står i kassan på en bank. Framför mig står en knarkhandlare och sätter in sina smutsiga pengar. När jag ska ta ut pengar får jag hans smutsiga sedlar – men jag får ju inte hans smutsiga pengar. Jag får ju mina egna pengar. Jag kan inte ta ut knarkpengar från mitt konto.

Det kan ske så att jag i min hand får en sedel som varit med i en knarkaffär. Det är inget argument för mig att börja sälja knark. Inte för dig heller.

Parallellen
Du och jag står vid vår elektriska vattenkokare. Varsin vattenkokare har vi i våra respektive kök. Den första kW blir din el om du trycker före mig – men exakt samma kW blir min el om du låter mig trycka igång min vattenkokare först.

Vi vet att med den revision som sköts av nätbolagen och Energimyndigheten så kommer vi inte att få någon annans el. Vi kan enbart ta ut vår el från våra respektive kontakter. Att vi inte vet varifrån den kWh kommer som är den anonyma förmedlaren av vår el hemma i kontakterna är inte något problem.

Det kan ske så att vi i våra kontakter hemma får en kWh som producerats i ett kolkraftverk. Det är inget argument för oss att börja köpa kolkraft. Om alla slutade köpa kolkraft skulle inga kraftverk eldas med kol.

Vi kan alltså sluta köpa Ful-el. När vi vill. Vad folk tycker är ful el är upp till dem. Jag tror ingen svensk, norrman, finne eller dansk vill köpa kolkraft. Så låt oss upplysa folk om den möjligheten och låt oss sluta skriva förvillande felaktiga artiklar.

Lagring av energi
El kan inte lagras. Men det kan ursprungsgarantier. El kan inte lagras. Men det kan energi. För att kunna reglera ett system med 100 % förnybar energi krävs investeringar i energilager. Det finns idag en mångfald lösningar på denna ingenjörsmässiga utmaning. I Bankparadigmet liknas detta uppdrag vid att alla Bankomater alltid ska ha tillräckligt med sedlar i sig. Det uppdraget löser vi ingenjörer!

Det är år 2017 nu. Det är hög tid att acceptera det nya paradigmet på elmarknaden. Det fyller snart 22 år och är årsbarn med Bra Miljöval El. Köp Bra Miljöval el! Då skyddar du orörda strömmande vatten från exploatering och du gynnar framväxten av mer grön el som solceller, vindkraft, vågkraft och strömkraft. Det är ett bra val för barn och barnbarn.

På elmarknaden är det inte Ohms och Kirchhoffs lagar som styr. På elmarknaden styr lagen om Tillgång och Efterfrågan.

56 Kommentarer
Per Ribbing
Av Per Ribbing
civ ing Y, doktorand i Elektricitetslära
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

 1. Torsten Dilot skriver:

  Vet inte om min kommentar publicerades så jag skickar den igen. Tanken är god, men… Om alla människor, myndigheter och företag tecknade avtal att de endast skulle få vindkraftsel i sina stugor och lokaler, skulle den el som produceras via vindkraftverk inte att räcka.

  Vindkraften har fördelar, den är ren, men också nackdelar, den är intermittent.

  Nu byter vi ut vindkraftsel mot kärnkraftsel. Samma sak gäller här, elen skulle inte räcka där heller. Inget energislag i världen skulle leva upp till att räcka ensamt.

  Jag vill formulera det så här:

  Allt hänger ihop, både mat och pengar kommer att sina ännu fortare vid energibrist. Vi behöver se hela kontexten. Det är inte så att vi kan bara titta på en sak i taget. Som sagt allt hänger ihop, men kedjan är inte starkare än sin svagaste länk.

  Brister en länk ökar risken för en, hmm, kedjereaktion. Låt säg att det blir energibrist först. Vad händer då? Vi får problem med att producera t ex mat, som leder till brist på mat. Vi får problem med tillverkning av olika saker och kanske inte kan ladda batterierna i våra mobiler och datorer, vilket leder till att det blir svårt att kommunicera etc etc Det blir brist på pengar alternativt att pengar förlorar sitt värde och sin betydelse…

  En efter en faller samhällets olika funktioner ihop…

  Nu är detta ett skräckscenario som målas upp men vi alla behöver vara medvetna om att ”ALLT HÄNGER IHOP” för att det ska fungera, vara tryggt och så säkert som möjligt.

  Vi alla är kuggar i maskineriet och vi alla bidrar på olika sätt!

  Vi behöver hushålla med vår planet! Vi har bara en! Därför är det viktigt att ställa om från fossil till icke-fossil energianvändning fortast möjligt. Då behöver vi kärnkraften, vattenkraften, vindkraften och solkraften, dvs alla de klimatneutrala energikällorna.

  Vi ska inte ställa kärnkraft och vindkraft mot varandra utan istället ställa icke-fossilt mot fossilt; dvs klimatneutralt mot fossilt!

  För att realisera att vi inte får ”ful-el” i våra stugor och lokaler behöver all fossil elproduktion upphöra. Vi har totalt sett över hela världen idag energi- och elbrist. I vissa länder stänger man av elen i olika stadsdelar och fördelar över tid.

  Elproduktionen från icke-fossila energikällor är långt under det elbehov som finns i världen idag. Har ingen exakt siffra men elproduktionen från icke-fossila källor (dvs vind-, vatten-, kärn- och solkraft främst) torde ligga max på ca 50 % av den totala elproduktionen).

  För att realisera paradigmskiftet behöver det även finnas en total kapacitet att leverera icke-ful-el. Däri ligger problemet än så länge – vi kan inte leva upp till detta om alla vill ha icke-ful-el.

  Man kan jämföra med pengar; det finns vita pengar och så finns det svarta pengar. Svarta pengar vill vi inte ha. Då återstår de vita pengarna men om de tar slut i banken, kan vi i bästa fall få tag på pengar vi inte vill ha, dvs de svarta pengarna…

  Samma problematik finns gällande kWh; det finns vita kWh (från icke-fossila källor) och så finns det svarta kWh (från fossila energikällor). En miljöpartist skulle räkna in även kärnkraftsel i svarta kWh.

  Som sagt, tanken är god men vi behöver realisera en del saker på vägen också. Tyvärr går det inte att få en Pomperipossaeffekt på elektricitet på samma sätt som med skatt…

  1. Per Ribbing skriver:

   Torsten skriver:
   ”Om alla människor, myndigheter och företag tecknade avtal att de endast skulle få vindkraftsel i sina stugor och lokaler, skulle den el som produceras via vindkraftverk inte att räcka.”

   Nu *ÄR* det så att på en marknad möts Efterfrågan & Tillgång i Prispunkten. Det *ÄR* så. Det går inte att på grund av oklara känslomässiga skäl påstå att detta faktum inte skulle gälla för elmarknaden när det gäller för alla andra marknader. Kaffe, bananer, bilar, batterier, kläder, mattor, fotbollar, socker, sockor… ALLA marknader fungerar så.
   I min artikel har jag framfört argument för att folk ska sluta köpa kolkraft. Jag tror nämligen ingen nordbo vill ha kolkraft i sina kontakter. Jag har INTE fört fram något om att köpa 100 % vindkraft så var Torsten fick det ifrån får han gärna förklara?
   Men – med detta sagt – visst skulle det funka om alla köpte 100 % vindkraft. Det skulle bara bli så förtvivlat dyrt. Och eftersom det skulle bli förtvivlat dyrt så skulle folk ”hoppa av”, välja t ex Bra Miljöval El istället (inte längre köpa det då hypotetiskt svindyra valet 100 % vindkraft). Men det skulle funka. Precis som 100 % kärnkraft skulle funka. Det skulle också bli svindyrt. Ny kärnkraft är den dyraste nya formen av elproduktion (se Lazard LCOE 2017)
   https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/

   Så. Igen. Min artikel visar och förklarar det nya paradigmet på elmarknaden. Det går att skilja på el och el, på solel och kolel. Det visar min artikel. Eller hur Torsten?

   Bra Miljöval El är t ex solceller, vindkraft, gammal vattenkraft med extra miljökrav (t ex laxtrappa), biogas och biobränsle. För att reglera och ha back-up utöver den stora, trygga, flexibla vattenkraften KAN BEHÖVAS ytterligare lösningar. Jag har då fört fram fyra ben:
   * Biogas
   * Batterier
   * Bränsleceller
   * Biobränsle (vid behov)
   All denna teknik finns. Marknaden kommer att välja den/de lösningar som är mest ekonomiska.
   Det råder sedan 1996.01.01 ett nytt paradigm på elmarknaden. Det är hög tid att vi ingenjörer förstår det nu.

 2. Christer Eriksson skriver:

  Då går det bra att stänga av kärnkraften omedelbart då.
  Det blir ingen energibrist då eller?
  Den förnyelsebara energi räcker eller?

  1. Per Ribbing skriver:

   Christer Eriksson
   Är det NÅGON som har sagt att vi ska:
   ”stänga av kärnrkaften omedelbart”?
   Jag blir personligen väldigt besviken på ingenjörskollegor som hittar på fake-argument.
   Christer, vad är ditt svar?

  2. Per Ribbing skriver:

   Christer Eriksson. Jag ställde en rak fråga till dig. Vad är ditt svar?
   Är det NÅGON som har sagt att vi ska: ”stänga av kärnkraften omedelbart”?

 3. Jimmy Sjöblom skriver:

  Att folk ska ha så fasligt svårt att förstå hur Tillgång och Efterfrågan fungerar…?
  Enligt förnekarnas logik så har vi alltså inte slutat använda klorblekt papper ännu (- eftersom olika massot blandades under den övergångsperiod som krävdes från klorblekt till icke-dito).
  Väldigt förenklat, för den som fortfarande inte förstår: om fler väljer bort fulel så upphör den att produceras, eftersom INGEN fortsätter producera skit som ingen vill ha. Precis som en gång fulpapper. Under den övergångsfasen så kommer du ha fina och fula elektroner i just din tråd – ja. Frågan är varför det här är så intellektuellt krävande kring just el när det var en no-brainer kring papper.

  Vad gäller konsumentincentiv så har vi köpt miljömärkt el sedan 2002 och ligger, sett över tid, ca 10% lägre i pris än nationellt snittpris (enl Konsumentverkets mätning.

  1. Per Ribbing skriver:

   Hear, hear!
   Konsumentmakten har gett oss klorfritt papper. Konsumentmakten har gett oss batterier utan tungmetaller. Konsumentmakten har gett oss textiler utan gifter. Konsumentmakten har gett oss bananer som produceras utan att cancerogena ämnen sprutas över plantagearbetare, djur och natur. Konsumentmakt har gett oss fotbollar som sys av anställda med schyssta löner och arbetsvillkor. Konsumentmakten har gett oss choklad från plantager där barnen får gå i skola.
   Det är självklart och uppenbart att konsumentmakt också kommer att ge oss fossilfri el. Frågan är bara om DU vill vara med och rensa bort kolkraften, oljan och naturgasen. Vill du det? Välj då vilken EL du köper. Det är den EL du får.
   /Per Ribbing

  2. Kristoffer skriver:

   27 % av elen som såldes 2014 i Sverige var från nordisk residualmix:
   https://www.nyteknik.se/nyheter/hur-smutsig-el-blir-ren-och-tvartom-6531311
   ”27 procent av all el som såldes i Sverige år 2014 bestod av nordisk residualmix. Därmed fick 11 procent av den el som konsumerades i Sverige det året rent fossilt ursprung.”

   Därmed är det ganska många som inte bryr sig hur deras el produceras. Om några av dessa 27%en skulle välja, säg, vindel i stället; då skulle detta innebära att residualmixen skulle bestå av fler andelar fossilt ursprung (givet att tillgången inte ändras drastiskt på övriga andelar).

   Således är det fortfarande GANSKA MÅNGA som vill ha fossil el, alternativt inte bryr sig.
   Frågan är vad som händer när tillräckligt många behöver el som inte finns.

   Att den miljömärkta elen har varit ”ca 10% lägre i pris än nationellt snittpris” har nog att göra med att efterfrågan inte är tillräckligt stor.

   1. Per Ribbing skriver:

    Tack Kristoffer
    Det finns som du vet ingen svensk elmarknad. Elmarknaden består av de Nordiska och Baltiska länderna som alla handlar el på elbörsen NordPool. I Sverige är det ganska många som väljer vilken el de köper – men inte själva. Deras elbolag väljer åt dem. Jag tror inte att någon nordbo, inte någon balt heller för den delen, vill köpa kolkraft. Ny vindkraft och solkraft IN i systemet ger ju bara lägre elpriser på NordPool så alla vinner på att vi tränger ut kol och bygger in sol.
    Låt oss därför sprida det korrekta nya paradigmet och förklara för folk att de kan välja bort kol och välja in sol.

 4. Lars Wiegert skriver:

  Ribbings liknelse med bankomaten visar egentligen bara hur stolligt det är med ursprungsmärkning. Det går ju inte att särskilja vad som är fulpengar. Vare sig det är oljepengar, stulna pengar eller skettesmitarpengar är det samma sedlar man får i handen och ingen funderar väl om det. Huvudsaken är ju att beloppet stämmer. Det enda man kan sortera undan är falskmyntarpengar, för de ser annorlunda ut. Det går inte med elektronen för alla är lika. De når varje stuga oavsett om det blåser eller ej, tack vare att det finns kraftslag som levererar när det behövs.

  1. Per Ribbing skriver:

   Lars Wiegert: jag undrar varför detta enkla, tydliga, pedagogiska budskap inte når fram till dig och flera här?
   Skilja på, separera, orden kWh och EL på samma sätt som du redan, sedan länge, separerar orden sedlar och PENGAR. Orden i VERSALER är valbara: PENGAR & EL. Orden i gemener är inte valbara. De är anonyma.
   Jag kan välja vilka PENGAR jag tjänar och alltså har på mitt bankkonto. Jag har bara sjyssta PENGAR = vita, skattade, ärligt förtjänta PENGAR på mitt konto så kan kan ENBART ta ut sjyssta PENGAR från mitt konto.
   Detta är ju en självklarhet sedan bankväsendet infördes. Vad talar vi om här? Flera tusen år?
   På EXAKT samma sätt måste du nu separera orden kWh och EL. Det är inte svårare än så. Och vi har redan separerat de anonyma kWh och den produkt EL vi köper hem till våra spisar och vattenkokare i över 100 år. Redan då den första transformatorstationen kopplade ihop två lokala nät började det nya paradigmet gälla. Du har ju i alla år betalat din elräkning till elbolag ”A” utan att veta, fysiskt, vems kWh (från vilket bolags elproduktion) du rent fysiskt förbrukat. Så är det ju Lars. Bankparadigmet är egentligen över 100 år gammalt. Läs gärna texten igen. Jag har verkligen vinnlagt mig om att förklara.

 5. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Hur Du än försöker vränga till saken med resonemang som inte går ihop så är det exakt samma fysiska produkt, el, som Du får i ditt eluttag alldeles oavsett vad du avtalat med Din elleverantör. Möjligen skiljer det lite i hur han hanterar pengarna. Men produkten är densamma och dess kvalitetsegenskaper bestäms av den totala produktionen och inte av den xx-kraft som Du specificerat i Ditt avtal. Spännings- och frekvensstabilitet liksom övertonsinnehåll (kan skada vissa elektriska komponenter), som Du får i Ditt eluttag, bestäms av den totala produktionen i nätet, inte av den xx-kraft som Du inbillar Dig att Du köper. Samma sak gäller risken för olika slag av pendlingar och andra instabiliteter i nätet, som kan få hela nätet att elektriskt kollapsa och stängas av, det avgörs av den i ögonblicket totala produktionen och konsumtionen. INTE av vad Du tror att Du köper för kraft.

  Dina liknelser med pengar och banker bygger på en så förenklad bild av elnät och elproduktion att det blir totalt fel. Men tyvärr kan jag inte se att ditt resonemang går ihop ens i den förenklade bild, enbart byggd på årsproduktion av energi som Du refererar till.
  Det Du faktiskt gör när Du påstår att Du köper xx-kraft skulle just motsvara att Du på banken begär att Du skall få pengar som enbart kommer från yy-transaktioner (Fair-Trade, gröna investeringar eller skatteplanering). Lika lite som banken kan garantera att de fysiska pengar eller bokföringar på ditt konto, som Du får, kommer enbart från dessa yy-transaktioner, så kan elleverantören garantera att Din el kommer från den xx-kraft Du avtalat om. Lika väl som det är Dina pengar Du får, så är det Din el Du får och i båda fallen kommer produkten från det totala blandade systemet.

  Därför är och förblir ursprungsmärkning av el ett rent bedrägeri.

  1. Per Ribbing skriver:

   Nilsson – jag frågar dig en rak och enkel fråga:
   Har du någonsin stått vid en Bankomat och förvirrat undrat vems pengar det är du står med i handen?
   Jag ber dig svara på min fråga.

   1. Nils-Erik Nilsson skriver:

    Om Du läser vad jag skriver så förstår Du att jag aldrig funderar över på varken vems pengar jag får i bankomaten eller vems el jag får i eluttaget. När jag tar emot den är den min och det finns ingen möjlighet för någon att avgöra varken vilka tidigare transaktioner mina pengar varit med om eller från vilken producent eller kraftslag min el kommer.

    Därför är det ett rent bedrägeri att påstå att man kan avgöra från vilket kraftslag eller producent min el kommer. Än mindre går det att styra varifrån den skall komma. Den el jag får och som är min kommer vid varje tillfälle från den kombination av producenter som vid den tidpunkten är anslutna till stamlinjenätet.

    1. Per Ribbing skriver:

     Det är inget bedräger i att påstå att du enbart har sjyssta pengar på ditt konto Nils-Erik. Verkligen inte! Du kan OMÖJLIGT ta ut knarkpengar från ditt konto – eller hur? Det förklarar jag ju i texten. Att du eventuellt får en sedel i din hand som varit del av en knarkaffär är ju INTE något argument för dig att börja sälja knark – eller hur?
     Skilja på, separera, orden kWh och EL på samma sätt som du redan, sedan länge, separerar orden sedlar och PENGAR. Orden i VERSALER är valbara: PENGAR & EL. Orden i gemener är inte valbara. De är anonyma.
     Jag kan välja vilka PENGAR jag tjänar och alltså har på mitt bankkonto. Jag har bara sjyssta PENGAR = vita, skattade, ärligt förtjänta PENGAR på mitt konto så kan kan ENBART ta ut sjyssta PENGAR från mitt konto.
     Detta är ju en självklarhet sedan bankväsendet infördes. Vad talar vi om här? Flera tusen år?
     På EXAKT samma sätt måste du nu separera orden kWh och EL. Det är inte svårare än så. Och vi har redan separerat de anonyma kWh och den produkt EL vi köper hem till våra spisar och vattenkokare i över 100 år. Redan då den första transformatorstationen kopplade ihop två lokala nät började det nya paradigmet gälla. Du har ju i alla år betalat din elräkning till elbolag ”X” utan att veta, fysiskt, vems kWh (från vilket bolags elproduktion) du rent fysiskt förbrukat. Så är det ju Nils-Erik. Bankparadigmet är egentligen över 100 år gammalt. Läs gärna texten igen. Jag har verkligen vinnlagt mig om att förklara.
     Att jag EVENTUELLT kan få en kWh producerad i ett kolkraftverk är ju INTE något argument för mig (eller dig) att börja köpa Ful-el – eller hur?
     Jag tror ingen nordbo vill ha kolkraft i sina kontakter. Låt oss hjälpa dem bli av med kolkraften! Det är dags för det nya – korrekta – paradigmet nu. Det gamla är fel och passé.

 6. Daniel Edebro skriver:

  Vad kostar ett ursprungscertifikat för ex vindkraft?

  1. Per Ribbing skriver:

   Väldigt, väldigt lite pengar. Själv har jag producerat mig egen gröna el i Sveriges Vindkraftkooperativ 1997. Min el har alltid haft lägre pris än Ful-el.
   http://www.svef.nu

 7. Erik Ekholm skriver:

  100 % förnyelsebart är väl fel fokus om man värnar klimat och miljö? 100 % fossilfritt borde det vara.

  1. Per Ribbing skriver:

   Varför då Erik? Det ger ju så uppenbart en suboptimering att inte skapa ett hållbart energisystem, utan bara singla ut ett (1) brott mot de vetenskapliga ramar vi har att hålla oss och samhället inom.
   De vetenskapligt publicerade randvillkoren (ramarna) för ett hållbart samhälle säger klart och tydligt att fissionskraft inte är hållbart. Se: FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development. Hela volym 140 av Journal for Cleaner Production, jan 2017, är tillägnad strategisk hållbar utveckling.
   Första randvillkoret:
   ”I det hållbara samhället utsätts inte naturen för en systematiskt ökande koncentration av ämnen från jordskorpan.”
   Välkommen att studera FSSD. Framtaget och utvecklat i Sverige av främst professor Karl-Henrik Robèrt.
   /Per Ribbing

   1. christoffer Willenfort skriver:

    Oturligt nog så stämemr inte Pers påståenden eftersom Kärnkraft inte i teorin skiljer sig från den slumpkraft han förespråkar. Han påstår att kärnrkaft skulle öka koncentrationerna av uran och andra restprodukter i naturen (läs biosvären.) men eftersom man medvetet AVSKILJER dessa produkter från naturen så är hans påstående falskt Det enda som då kan anses ansamla ämnen är stål,betång,koppar och annat. vilket gör att kärnkraft är likvärdigt med slumpkraften (men bättre då den använde färre resurser för att skapa den el som vi behöver.)

    1. Per Ribbing skriver:

     Willenfort har uppenbarligen svårt att förstå grundläggande fysikaliska fakta;
     • metaller som används i kraftverk som importerar exergi från solen kan återvinnas. Så görs. De kan sen användas igen. Så görs också.
     • metaller som förbränns (klyvs) kan inte återvinns. Fissionskraft är bara ännu ett Take-Make-Waste-system som är lika ohållbart som dagens oljeknarkande. Det är bara det att det inte är fossilt.
     Frågan jag ställde 2008 i Tsuruga är fortfarande obesvarad Willenfort.
     Kan du svara?

     1. christoffer Willenfort skriver:

      Och här kommer de vanliga försöken att sluga genom undanhållande av fakta.
      Låt oss titta på sanningen istället.
      1) Det finns mycket mer än metaller i solceller och det är bara vitegrand av det som kan återvinnas. Resten blir avfall som måste tas handom. Och detta avfall är väldigt mycket mer än avfallet från tex kärnraft. så om ngt är ”take-make-waste” i dagens läge så är det solkraften och vindkraften (vi kan notera att Per inte med ett ord nämner vindkraften och dess enorma behov av avfallslagring av glasfiber (vingarna))
      2) det enda som förbränns i ett kärnkraftverk är uran (och i framtiden thorium )och des restprodukter. Detta är metalelr som vi idag itne har ngt anant civilt användningsområde för än att använda i kärnkraft.
      så problemet är bara om vi får slut på ämnet. Men vi har uran så det räcker tills solen sväljer jorden så brist är inte ett problem.

      Allt detta Vet Per men han vill inte erkenna det då det förstör hans argumentation.

      Kort sagt så är kärnkraft idag mer resurssnålt, mer återvinningabart och bättre för miljön än slumpkraften.

     2. Per Ribbing skriver:

      Christoffer Willenfort: Det GÅR att välja el. Det går att skilja på kolkraft och solkraft. Jag vill att hela världen ska sluta elda kol. Det säger du att även du vill. Då är det väl ett utmärkt sätt att uppnå det målet genom att UPPLYSA folk om möjligheten att de kan sluta köpa kolkraft?
      Den el som ingen köper kommer inte att produceras. Slutar folk köpa kolkraft så stängs kolkraftverken i Sverige, Danmark, Finland och Baltikum. Alla länder som har NordPool som sin handelsplats.
      Varför vill du inte hjälpa folk att sluta köpa kolkraft?

  2. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

   Hej Erik Ekholm!

   Du vet väl att kärnkraft är en fossil energikälla.

   Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

   1. Carl Erik Magnusson skriver:

    Lars Sundström:
    Enligt ditt resonemang i kommentaren till Erik Ekholm: ”Du vet väl att kärnkraft är en fossil energikälla” är den solenergi du företräder också fossil, eftersom solen är en kärnreaktor (gravitationsinnesluten fusionsreaktor).

   2. Magnus Redin skriver:

    Den normala definitionen är att fossila energikällor är kolbaserade som utvinns ur marken. Det gränsfall som brukar diskuteras är torven som visserligen återväxer men bara med någon millimeter om året.

    Historiskt har svavlet i dåligt kol bidragit med värme när det har eldats men det är bara en kuriositet, nu försöker man bli av med svavlet före förbränningen eller efter så rökgaserna inte ger surt regn.

   3. Lars Wiegert skriver:

    Men kärnkraft är minst lika CO2-fri som ‘förnybart’.

    1. Per Ribbing skriver:

     Ja. Och so what? Är ökande CO2-halter det enda problemet vi ser Lars?

 8. Leif Tollén skriver:

  Per Ribbing fortsätter sprida sin vanföreställning. Att köpa ”grön el” göder till största delen elsäljaren. Det finns ingen brist i Sverige på grön el. Endast en liten del av merkostnaden för den gröna elen går till investeringar i just grön el. Resten kommer in i elbolagens vinst och kassakista.
  All el på marginalen kommer från fossilkraft i det sammankopplade systemet, från Ryssland till södra Europa. Använder vi mer el här så exporterar vi mindre, eller importerar mera, och då är det fossilt någonstans i systemet som påverkas. Det är fossilkraft som balanserar tillgång efterfrågan.
  Jag kan också bidra med en liknelse. Pers badkar är fyllt till bredden. Han häller i ett glas vatten i ena hörnet. Enligt Per är det då samma vatten som rinner över i det andra hörnet.

  1. Per Ribbing skriver:

   Den gamla badkarsliknelsen är fel. Den blev passé redan tidigt 1900-tal när den första transformatorn som kopplade ihop två lokala elnät sattes i drift.
   Du ligger över 100 år efter Leif.

  2. Thorsten Handler skriver:

   Leif, blandar du ihop prissättningsmodeller med elproduktion?

 9. mats persson skriver:

  Jag har valt 100% kärnkraftsel via vattenfall. Fungerar utmärkt då jag kan vara säker på att kärnkraften levererar stabil och säker el 24timmar per dygn 365 dagar per år!!!
  i Sverige handlar det om mellan 5000-9000 MW el som hela tiden säkerställer effekten i elnätet.
  Givetvis kan inte alla svenskar få kärnkraftse då effektbehovet i sverige varierar från ca 12000 MW till 25000 MW.. men många kan det!!

  däremot går det ju aldrig att välja el från slumpvisa produktionskällor som sol och vind!
  Den som hävdar det bluffar och det handlar om att vilseleda konsumenter som inte förstår skillnaden mellan levererad effekt och energi! vindkraften leverar i sverige mellan ca 200 MW till ca 5000 MW och den gör det helt slumpmässigt.. dvs finns ingen koppling mellan det att du väljer att slå på kaffebryggaren och den produktion som vindkraften kan erbjuda vid tillfället..

  Eller om man tar liknelsen med färska svenska jordgubbar! Om du som säljare hävdar att du som konsument kan få svenska färska jordbubbar året om så är det en bluff. Precis som med solkraft i sverige så kan du endast få den sommartid när solen lyser!!! inte ens sent på kvällen mitt på sommaren kan du få solel till din Tv apparat!

  Att en elmarknad kan leverera el från ett energislag som inte produerar och ändå få sälja detta till konsument är inte annat än en skandal och ett politiskt ställningstagande då man vill gynna sol och vind i marknadsföringen , detta trots att de inte kan leverera el när kunden själv behöver elen!

  allt snack om energilagring och att den måste till är ju en stor bluff det också!
  kostnaden för detta vida överstiger ju det pris som kunden är beredd att betala för att säkra att den el du får i December kommer från solel som kanske lagrats i veckor eller månader !!

  I Sverige har vi ett robust och säkert elsystem som bygger på kärnkraft och vattenkraft. Det utgör en oslagbar kombo som inga andra kombinationer klarar av att matcha!!
  Endast vid mycket extrema vädersituationer behöver Sverige mer effekt än vad kärnkraft (9000MW)+ vattenkraft (ca 13500 MW) + en del kraftvärme (2000MW) klarar att leverara till det svenska elnätet..

  Att då börja prata om solceller i Sverige som en framtida viktigt pusselbit i det svenska elnätet är ju ett skämt! ett påstående som är rent ut sagt löjligt! Bara att kolla in Tyskland så förstår den som har något som helst tekniskt kunnande att solel på dessa breddgraden är ett skämt! Och Något behov av mer vindkraft i sverige finns inte heller. Det leder till större påfrestning på redan hårt reglerade älvar och utarmar svensk natur då det byggs i industriella jätteanläggninga i svensk orörd skog och natur!

  1. Per Ribbing skriver:

   Hej. Jättebra att du har fattat att du kan sluta köpa kolkraft Mats! Bra att du gjort ett aktivt val! Själv gillar jag inte tanken på att producera Plutonium till min plumpudding, eller Cesium till min soppa, så jag väljer Bra Miljöval El själv. Men, smaken är som baken.
   Tyvärr har du inte fattat att du skulle fortfarande få 100 % kärnkraft även om samtliga reaktorer var avställda.
   Så är det.
   Fast det skulle bli väldigt dyr el – men du skulle få 100 % KK. Bara så du förstått?

   1. Magnus Redin skriver:

    Per, referear du till att denna kärnkraftsel då skulle komma från Finland?

    1. Per Ribbing skriver:

     Den som betalar för kärnkraft får kärnkraft. Det kommer att kosta väldigt mycket att hålla igång någon reaktor i Finland, Ryssland, Tyskland, Frankrike eller England. Men är man beredd att betala för att producera plutonium så får man det.

     1. Magnus Redin skriver:

      Eller för att förstöra plutonium, efter kalla krigets slut hade urangruvorna några svåra år när höganrikat uran samt plutonium från skrotade kärnvapen förstördes som vapenmaterial genom att blandas ut med uran 238 och användas som kärnkraftsbränsle.

     2. Per Ribbing skriver:

      Magnus Redin: Jag har skrivit en artikel som visar ATT vi kan sluta köpa Ful-el.
      Vad har ditt senaste inlägg med det faktumet att göra?
      Det viktiga här är att du förstår att vi som köper Grön el ALLTID, i varje sekund, får Grön el hem i våra kontakter. Vilka anonyma kWh som förmedlar denna Gröna el hem till oss vet vi inte och har sen 1900-talets början) aldrig vetat.
      Är du med?

   2. mats persson skriver:

    kärnkraftsel är idag det överlägset mest resurssnåla sättet vi har att idag producera el. Vad mig veterligen så har samtliga sveriges reaktorer aldrig varit avställda samtidigt. Under sommaren när behovet av el är som lägst görs normalt planerade revisioner. då kan förvisso mer än hälften av tillgänglig effekt från kärnkraften vara bortkopplad ur nätet.

    Jag är dock också medveten om att även ifall jag aktivt valt kärnkraftsel så är den el som jag får i mina vägguttag en blandning av den elproduktion som för närvarande är uppkopplad till elnätet och soim säkerställer dess frekvens.

    när du däremot säger att vi alla kan sluta köpa fulel därför att det finns ursprungsgarantier så är det ju bara floskler och snömos.. Visserligen så är den svenska elmixen redan idag i princip ”fulelsfri” då den ju produceras från i huvudsak vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme, men du kan ju aldrig välja el från sol eller vind vilket du påstår.. dessa producerar ju inte efter behov utan efter sin egen förmåga..

    Så det är alltså en bluff och ett säljtekniskt knep att lura svenska folket som inte fattar detta att tro att man gör en insats för miljön ifall man väljer el från sol eller vind.- detta trots att de kräver mer ändliga resurser vid framtställning än motsvarande el från vatten eller kärnkraft..

    1. Per Ribbing skriver:

     Mats Persson – det du har skrivit visar helt klart att du fortfarande är fast i det gamla, felaktiga, fysiska paradigmet. Därför råder jag dig att:
     1) Läsa igenom min artikel igen. Nog denna gång.
     2) Tänka igenom detta faktum att det gamla fysiska paradigmet endast var korrekt i slutet på förrförra seklet och några fåtal år in på 1900-talet då folk som bodde i ett lokalt nät, med en lokal nätägare och samtidig elproducent, faktiskt visste vilka kWh som de rent fysiskt förbrukade. Så fort en transformatorstation knöt ihop två lokala elnät med varandra föll det fysikaliska paradigmet. Det föll. Det höll inte måttet. Det blev fel. Sedan tidigt 1900-tal har vi de facto levt i det nya paradigmet och accepterat den självklara uppdelningen mellan de anonyma förmedlarna (kWh) och den produkt (EL) som vi betalat för. Att vi, fram till 19960101, inte kunde välja vilken producent vi skulle köpa vår el ifrån utan var tvungna av ett monopol att köpa vår el av vårt lokala elbolag påverkade inte detta faktum:
     – De anonyma förmedlarna kunde komma från vilken producent som helst – INTE enbart från vårt elbolags produktion.
     Vi betalade likväl för vår el till det bolag vi var kund hos UTAN att gnälla och grina som ni gör nu när det nya, vetenskapligt korrekta, paradigmet äntligen ska förstås och accepteras. Det har ju i själva verket redan gällt i över 100 år.
     Självklart har du 100 % kärnkraft i dina kontakter – alltid. Lika självklart har du ingen aning om var den anonyma kWh är producerad. Håll isär kWh och EL som du håller isär sedel och PENGAR. Svårare än så är det inte.
     Att Sverige och Norden kan drivas på 100 % förnybar el är redan visat. Vetenskapligt publicerat. Och att vindkraft är den kraftproduktion som har högst EROI är också vetenskapligt publicerat.
     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148108002218

 10. Erik Sandström skriver:

  Det är väl alldeles utmärkt att Second Opinion lyfter fram de olika synpunkter som finns i energifrågan.

  Per sätter fingret på den ömma punkten när han tar upp energilagringen. Det är ju tack vare den som vi kan få ström precis när vi behöver den. Både vattenkraften och kärnkraften har inbyggda energilager. För att få någon riktig kundnytta ifrån ’förnybar’ energi så måste den först lagras och det kan vi dessvärre inte ännu.

  Jag tycker också att det är bra att Per menar att vi ska undvika diskussioner baserade på Ohms och Kirchoffs lagar. Det räcker med att inse att elnätet bara är en modern variant av den gamla stånggången. Det är ett kopplingsdon som förbinder industrins maskiner med avlägsna generatorer. Kraften kan skapas på en helt annan plats än den där fabriken står, men den måste fortfarande skapas i rätt ögonblick.

  Elmarknaden är förstås en abstraktion som kan vara svår att förstå. Kanske är det en bra ide att jämföra med bankvärlden. Man skulle också kunna jämföra den med handeln av björnskinn. Vi har skapat ett avancerat marknadssystem för skinnhandel. Nu återstår det bara att skjuta björnarna d.v.s. att lösa lagringen av ’förnybar energi’.

  Erik S

  1. Per Ribbing skriver:

   Tack Erik
   Den fria marknaden är särdeles bara på att ”skjuta björnar” (Tillgång möter alltid Efterfrågan).
   Om jag ställer dig frågan:
   ”Om alla människor vill ha blåa gummistövlar, kommer alla människor att få köpa blåa gummistövlar då?”
   Eftersom frågan är retorisk får du svaret här: Ja. Ett rungande Ja! Självklart kommer alla som vill köpa blåa gummistövlar att för köpa blåa gummistövlar. Ingen skulle vara så korkad att påstå saker som ”Nä – gummit räcker inte” eller ”Det finns inte tillräckligt med blå färg”. Såna dumheter skulle skrattas rått åt.
   På en timme får vi lika mycket energi – gratis – från Solen, som vi gör av med totalt, globalt, under ett helt år.
   1 timme = 1 år.
   Vi har aldrig haft och kommer aldrig att få (inom 4 miljarder år) en brist på energi på Tellus.
   Vindkraft är Solenergi.
   Vattenkraft är Solenergi.
   Vågkraft är Solenergi.
   Strömkraft är Solenergi.
   Biogas är Solenergi.
   Inte bara Solceller är Solenergi.
   (Tidvattenkraft är Månenergi)
   Vi har även Geoenergi att utnyttja.
   Vad gäller lagring av energi har vi – utöver de 30 TWh vattenkraft i våra dammar, som redan idag vi vet kan reglera 11 GW installerad vindkraft (se: Flexibility and regulation capability of hydropower systems to balance large amounts of wind power: Influence of plant properties and hydrological conditions by Bladh & Lönnberg, Vattenfall) –
   * Biogas GCC
   * Bränsleceller
   * Batterier (se: Tesla)
   * och biobränsle vid behov (Karlshamnsverket har redan körts på 100 % bio)
   Vi kan. Om vi vill Erik.
   /Per Ribbing

   1. Carl Erik Magnusson skriver:

    Javisst, de allra flesta av de energibärare vi använder på denna planet emanerar från solen. Men: All – precis all – energi sedan universums begynnelse härrör från kärnprocesser, dvs är ursprungsmärkt: kärnenergi.
    Således: Solenergi är kärnenergi. Utan sådan vore liv på jorden omöjligt såsom vi känner det. Men: Trots att solen är en gravitationsinnesluten kärnreaktor och trots att strålning från solen är en förutsättning för liv, är dess strålning också skadlig, rent av farlig. För att citera dåvarande SSI, nuvarande SSM: ”Stek dig nu – betala senare”. Det gäller att gulla lagom med solen.
    Liv är en energiomsättande process. Eftersom allt energiflöde har sitt ursprung i kärnprocesser, är kärnenergi en förutsättning för livet, hur gärna somliga än försöker dölja det.

    1. Per Ribbing skriver:

     >Således: Solenergi är kärnenergi.
     Jaha – men vad vinner vi på att du skriver ner självklarheter?
     Fusionskraft vore en hållbar energikälla på Tellus också. Fissionkraft blir det aldrig, av strikt fysikaliska skäl. Inte känslomässiga.

   2. Magnus Redin skriver:

    Även om alla vill ha blå stövlar tar det tid att ställa om produktion och distribuera, under tiden kommer många som absolut vill ha blåa stövlar att få nåja sig med målade och flagnande stövlar.

    Det är som när många vill ha ”grön” el, när produktionen inte räcker får de något annat, troligtvis kolkraft och i värsta fall estnisk oljeskiff.

    1. Per Ribbing skriver:

     Nej Magnus – vi som köper Grön el får ALLTID Grön el. Jag har verkligen ANSTRÄNGT mig till det yttersta för att förklara. Förstår du verkligen fortfarande inte? Jag har ändå förklarat för dig både i text och IRL. Vad fattas dig?

    2. Peter Karlsson skriver:

     Tycker det är jättebra att vi har ett system där man köper den typ av el man vill stödja. Många man pratar med har svårt att förstå kopplingen men det är ju som du säger. Det enda ”problemet” är att vi kan bars köpa det som är till salu som Vattenfslls VD påpekade i en lördagsintervju. Men det betyder att tex kolel borde bli billigare med tiden eftersom få borde efterfråga det. Men då kommer en del aktörer köpa det av den anledningen. Men kolbolagen lär inte tjäna stora pengar på den elen och ger väl upp på sikt. Så det viktiga är att få många att köpa bra el

 11. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

  Tack Per!

  För en bra förklaring av något som de flesta människor ändå intuitivt förstår. och som andra inte vill förstå.

  Nils Erik Nilsson borde nu kanske förstå men han kanske inte vill förstå. Han har kanske en annan agenda.
  Att bilda föreningen Miljövänner för kärnkraft är lika dumt som att bilda föreningen för Miljövänner för kolkraft!
  Varifrån kommer pengarna till föreningen Miljövänner för kärnkraft?
  Min gissning är dolda pengar från Vattenfall m fl via Energibolagen.

  1. Per Ribbing skriver:

   Tack Lars!

  2. christoffer Willenfort skriver:

   Som vanligt så anklagas folk som förespråkar kärnkraft för att vara ngn sorts betalda lobyister.

   Det är ganska talande att man går till direkt personangrepp istället för att bemöta argument.

   För de som är intresserade av lite fakta istället för lögner och insinuationer kan läsa om MFK här. https://www.mfk.nu/?page_id=2

   1. Per Ribbing skriver:

    Jag har verkligen vinnlagt mig om att så pedagogiskt som möjligt förklara faktum:
    – det går att skilja el från el, t ex solkraft från kolkraft.
    Om du fortfarande inte förstår så kan jag nog inte hjälpa dig Willenfort. Du får tänka efter lite mer ordentligt och läsa en gång till.

  3. Carl Erik Magnusson skriver:

   Lars Sundström:
   Angående din formulering ”Att bilda föreningen Miljövänner för kärnkraft är lika dumt som att bilda föreningen för Miljövänner för kolkraft!”
   Det är ditt värdeomdöme, men ändå ett värdeomdöme”.
   Din fråga:
   ”Varifrån kommer pengarna till föreningen Miljövänner för kärnkraft?”
   Svaret är enkelt och det hade du enkelt kunnat ta reda på innan du fortsatte med att:
   ”Min gissning är dolda pengar från Vattenfall m fl via Energibolagen.”
   Men: Till skillnad från många andra miljöföreningar har ”Miljövänner för kärnkraft” inga andra medel är medlemsavgifter. Det framgår av föreningens bokföring, som du hade kunnat få ta del av. Men du var inte intresserad av att gå till källan. Därför blev din gissning 100% fake news.

 12. Magnus Hansson skriver:

  Hemskt att ni släpper fram den totalt oseriösa debattören Per Ribbing.

  1. Per Ribbing skriver:

   Magnus Hansson. Du vet att jag inte är – som du beskyller mig för – ”oseriös”.
   Du vet att jag är kunnig och kompetent inom området. Utbildad och professionell.
   Men vi som debatterat med dig vet att du har en mycket stark känslomässig bindning till kärnkraften.
   Du borde ta och släppa den. Starka känslor lirar illa med rationella beslut.

   1. Magnus Redin skriver:

    Att starka känslor lirar illa med rationella beslut är en klok observation. Alla borde använda den när de kämpar för sina övertygelser.

    Verkligheten är sådan att den inte bryr sig om hur starkt vi känner, det enda som spelar någon roll är vad vi gör. Vad är den faktiska påverkan som våra handlingar ger? Att vi sitter hemma och känner eller bokför kan vara navelskåderi utan någon positiv effekt.

    1. Per Ribbing skriver:

     Och – när man sen ska fatta kloka beslut måste man ha fakta klart för sig.
     FAKTA: det är en gammal missuppfattning från förra seklet att ”all el blandas”. Enbart el som inte revideras blandas. Reviderad el blandas INTE. Det är de anonyma kWh som blandas. Inte elen.
     Jag föreslår att du läser artikeln igen Magnus Redin. Jag har vinnlagt mig extra noga för att förklara. Vi vill sluta elda fossila bränslen – båda två – så då ska vi väl UPPLYSA folk om möjligheten att sluta köpa kolkraft?
     Den el som ingen köper kommer inte att produceras. It’s that simple.

  2. Per Ribbing skriver:

   Magnus – jag kan inte svara dig på Facebook, så jag svarar här:
   •Vad• är det du kallar förvirrat i min artikel?
   Vänligen, håll dina känslosamma utbrott i styr nu.
   /Ribbing