Svårt att få kunder att agera på lågt elpris

Svårt att få kunder att agera på lågt elpris

Hur aktiva kan elkunderna tänka sig att vilja vara? Frågan om så kallad efterfrågeflexibilitet blir alltmer angelägen i takt med att de smarta elnäten utvecklas.

Smart Grid Gotland genomför just nu ett marknadstest och kan konstatera att det går att få kunder att styra från högt till lågt elpris – men svårare att få dem att öka sin användning timmar när de får vindrabatt.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Smart Grid Gotland är en omfattande satsning för att försöka utveckla ett av världens smartaste elnät. Flera av elmarknadens centrala aktörer är involverade och det övergripande målet är att integrera stora mängder vindkraftsel i elnätet. För att lyckas med det måste bland annat kunderna bli aktivare än vad de är i dag. 
Ett av delprojekten är därför ett marknadstest, som ska avgöra hur kunderna reagerar på olika incitament på marknaden. Eftersom projektet pågår är Jenny Larsson, vd för GEAB, Gotlands energi AB, försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser, men hon är ändå övertygad om en sak.
– Generellt sett tror jag inte kunderna vill styra sin förbrukning aktivt, utan man vill ha mer automatisk styrning och slippa bry sig om sin elförbrukning, men ändå ha bibehållen komfort och minska sin elkostnad. Visst finns det undantag i eldsjälar som kan tänka sig att vara väldigt aktiva själva, men de är undantag. De allra flesta kan tänka sig att tillåta någon annan att aktivt styra elförbrukningen. Detta visar sig också i vårt test så här långt, säger hon och berättar att man bestämt att projektet ska förlängas till 2016:

– Vi har förlängt det därför att vi vill se om de som var aktiva i början av testet också håller i.

Marknadstestet på Gotland genomförs på ungefär 300 privatkunder som genom teknisk utrustning dels tillåter sin eluppvärmning att styras av GEAB, dels har möjligheter att i realtid styra sin användning. För att öka incitamenten förstärker man i projektet prissignalerna i båda ändar: är elpriset lågt sänks det ännu lägre, är elpriset högt höjer man det ytterligare. För att få ordentlig effekt i testet kom man tidigt fram till att uppvärmningen och uppvärmningssystemen måste inkluderas, för de är en betydande andel av elanvändningen.

Att kunderna kan se sin användning i realtid var de än befinner sig och också förändra den är en helt central ingrediens i testet. Det är också viktigt att kunderna har möjlighet att koppla bort GEAB:s styrning av elanvändningen.

I praktiken går det till så att kunden har valt en så kallad komfortnivå i sin elanvändning och utifrån den bestämmer GEAB varje eftermiddag hur styrningen för kunden kommer att se ut dagen därpå. Förslaget bygger på data om väder, spotpris och en vindrabatt vissa dagar. Om inte kunden väljer att påverka styrningen själv är det GEAB:s förslag som kommer att bli realitet.
– Det har visat sig att det går att flytta last, vi har till exempel fått en laststyrning bort från de klassiska högförbrukningstimmarna under morgonen samt kvällen när vi kommer hem från jobbet. En första analys indikerar att ungefär 15 procent av konsumtionen är flyttad från dyrare till billigare timmar vilket kan jämföras med målet på 10 procent som inledningsvis sattes upp i projektet, säger Jenny Larsson och fortsätter:

– Däremot har vi inte lyckats flytta lasten åt andra hållet. Det är svårare för kunden att tänka ”Nu kan jag förbruka mer för det är billigare”. Sett ur ett större perspektiv är det viktigt att kunderna även reagerar på lågt elpris för att vi ska lyckas få de utjämnande effekterna i systemet.

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, har i ett uppdrag för Energimarknadsinspektionen visat att trösklarna för elkunderna att bli aktiva på elmarknaden är höga. Det här är en slutsats som alltså Jenny Larsson också drar. Runar Brännlund visade också i sin studie att de ekonomiska vinsterna är små för en elkonsument som agerar på högt och lågt elpris.

– I marknadstestet på Gotland ser vi redan nu att det finns stora skillnader i hur kunderna agerar. Det som skapar möjligheten för kunden att sänka sina kostnader är prissättningen och den automatiska styrningen. Vi är också väldigt nöjda med att endast tre testkunder har klivit av testet varav två på grund av flytt. Det tyder på att kunderna är nöjda med den teknik och support de får av GEAB. Nyckeln är att göra det enkelt för kunden att flytta sin förbrukning utifrån prissignaler, säger Jenny Larsson.

Enligt testet på Gotland går det alltså både flytta last och få kunder att spara pengar genom utvecklingen mot smarta elnät. Men här finns så klart fler utmaningar på vägen, en av dem är hur man ska lyckas få med många fler kunder.
– Utmaningen blir att skala upp det. Varje hushåll är unikt och därför tar den tekniska installationen tid och kostar mycket pengar. Här behöver en utveckling ske så att det blir både smartare och billigare. Installationen är enklare att göra i nybyggda fastigheter, den stora utmaningen är de befintliga bostäderna, säger Jenny Larsson.

3 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

  Om elkunden är försedd med en BehovsBoBox behövs ingen styrning från GEAB.
  Då behövs endast timtaxa och styrningen av elpriset på spotmarknaden NordPool.
  Tillhandahåller GEAB rörlig timtaxa?
  Det är lite svårt att förstå hur hur GEAB:s system fungerar men Jenny Larsson kan kanske förklara lite mer.
  Vad är anledningen till att GEAB testar detta?

  Med timtaxans hjälp väljer BehovsBoBoxen att värma huset extra mycket när vindkraften gör timpriset lågt. När priset är extra högt stänger BehovsBoboxen av värmen inom vissa komfortgränser som kunden själv valt.
  Helt automatiskt. Kunden kan bara slappna av och titta på TV.

 2. NilsLennart skriver:

  Redan 1969 införde Jönköping energi ett pris som skulle ge konsument att påverka sin konsumtion. Mycket snart konstaterade vi att KUND var inte intresserad av att styra sitt uttag, trots bra ersättning för detta, utan det enda som fungerade var att Energibolaget styrde kundens konsumtion. Då var många för att inte säga alla intresserade av att styra. Att tro att man kan ”flytta last” via kundens eget agerande kan jag med mer än 35 års erfarenhet säga är omöjligt. Men styr ÅT kunden och kunden är intresserad. Men det kan även ha sina problem att styra åt kund. Vi sänkte temperaturen på förmiddagarna när kunderna INTE var hemma. Positivt. Tills det var lov eller någon var sjuk!!

 3. Anders Kjellström skriver:

  Intressant, när vi kan bygga smarta hem kan vi flytta mer last. Arbetar på en Doktorsavhandling ”Marknadsbaserad Förbrukarflexibilitet” hoppas kunna berätta lite om det under Almedalsveckan!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet