Solkraft får stor inverkan på elsystemet

Solkraft får stor inverkan på elsystemet

Det planeras nu för stora kommersiella investeringar i solkraft i Sverige. Det kan vara väldigt svårt att bedöma hur en solkraftspark kommer att leverera, påpekar Svenska kraftnäts strategiske driftchef Erik Ek. – De riktigt smarta och mer innovativa investerarna lyckas kombinera solparker med vindkraft där förutsättningarna finns. Då ökar förstås utnyttjandegraden i anslutningen då enbart sol har en låg nyttjandegrad, säger han.

Att det är svårt att förutse hur mycket effekt som solcellsanläggningarna kommer att producera riskerar att leda till stora regleringskostnader för de balansansvariga.

Just nu är solkraften på frammarsch runt om i världen. Enligt Bloomberg installerades cirka 444 GW solkraft globalt förra året men i år väntas den installerade solkraften landa på cirka 500 GW.

Bild: Svenska kraftnäts Erik Ek menar att innovativa investerare kombinerar solparker med vindkraft. På bilden European Energys planer på en kombinerad park i Småland. Foto: European Energy.

I Sverige har utvecklingen hittills drivits av installationer på villatak och kontorsfastigheter. Förra året var ett bra år för branschen med 96 000 nya solcellsanläggningar anslutna till elnätet, men i år räknar branchorganisationen Svensk solenergi med en tillbakagång.

Solcellsanläggningar på villatak har inte varit något större problem för elsystemet eftersom de är utspridda över hela Sverige och det rör sig främst om små anläggningar.

Nu planeras det dock för stora kommersiella anläggningar, skriver Svenska kraftnät i sin nätutvecklingsplan för 2023 – 2034. Totalt har Svenska kraftnät tagit emot ansökningar om 6 000 MW installerad kraft fördelat på 3 700 MW i SE3 och 1 300 MW i SE4.

”Vi kan se att solkraftsparker som är kombinerade med batterilagring kommer att spela en stor roll i transmissionsnätet inom en snar framtid. Därför är det viktigt att utreda hur dessa resurser kan anslutas till kraftsystemet på ett lämpligt sätt och analysera deras inverkan på transmissionsnätet”, skriver Svenska kraftnät.

En utmaning med att fasa in så mycket solkraft är att produktionen kan svänga väldigt snabbt.

– Det kan vara väldigt svårt att bedöma hur en solkraftspark kommer att leverera. Om det till exempel kommer in ett molnområde över en anläggning så kan produktionen falla snabbt. Det har vi sett exempel på i Danmark där det har byggts mycket solkraft, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Det ställer i sin tur krav på att det finns tillräckligt med resurser tillgängliga lokalt som kan aktiveras i form av uppregleringsbud för att undvika obalanser jämfört med den planerade elöverföringen i området, menar Erik Ek.

Om till exempel en solcellsanläggning producerar och levererar 100 procent av sin kapacitet en solig dag och den produktionen snabbt faller så är det en fördel om andra kraftslag snabbt kan aktiveras och balansera upp den obalansen.

– Det handlar om att kunna undvika att ineffektiva upp- och nedregleringsbud långt bort från parkerna ska användas för att balansera lokala prognosfel och överlaster i systemet, samt att undvika onödiga kostnader för att det är obalans i elpriset.

– När de stora solparkerna blir flera och ger en större utjämning likt elproduktionen på hustak blir påverkan på hela systemet liten. Men den lokala finns alltid där och det är uppenbart i det framtida elsystemet att det som kan göras flexibelt kommer att ge en stor nytta, fortsätter Erik Ek.

Erik Ek

För bara några veckor sedan varnade Svenska kraftnät för den här utvecklingen. Lördagen och söndagen den 13 och 14 april var efterfrågan låg samtidigt som det var mycket vind- och solkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten. Det betyder att det var brist på nedregleringsbud vilket betyder att dyra resurser måste sättas in.

”Dagar då förbrukningen är låg, och då det samtidigt är mycket vind- och solkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten, kommer att öka nu när våren är här med soligt och varmt väder och vi har även många helgdagar framför oss. Spotpriset kan då bli väldigt lågt och även negativt, vilket i sin tur leder till brist på nedregleringsbud. Det krävs alltså inga stora obalanser för att hela budlistan ska aktiveras och även extremt dyra bud kan komma att aktiveras”, skriver Svenska kraftnät.

Erik Ek konstaterar att erfarenheter från andra länder visar att en kravställning av parkernas förändring i elproduktion inte får vara för stora för att inte orsaka ineffektivitet i nätet.

– Styrbarheten är viktig och generellt ökar kraven på att sådan produktion som tidigare inte visat sig aktiva i balansmarknaden som till exempel vind- och kärnkraft.

Att det är svårt att förutse hur mycket effekt som solcellsanläggningarna kommer att producera riskerar att leda till stora regleringskostnader för de balansansvariga.

– Har du en stor obalans i drifttimmen kommer någon i ägarkedjan att få ta en högre kostnad när någon annan reglerar dess obalans. Och om det råder minuspriser för elen på grund av för stor produktion så kommer det att svida ordentligt, särskilt tydligt blir det när obalansen från 2025 kommer avräknas på 15 minuter, säger Erik Ek.

Det viktigaste utifrån elsystemets driftperspektiv är att de planerade solcellsanläggningarna inte placeras i direkt anslutning till de stora flaskhalsarna i transmissionsnäten, menar Erik Ek.

– Då kan överföringskapaciteten i de ledningarna bli väldigt väderberoende och det innebär högre marginaler eller att dyr reglerkraft eller mothandel måste aktiveras.

Något positivt är att många solcellsanläggningar har ansökt om att få ansluta en batteripark. Det innebär en viss lagringskapacitet.

– Då kan de själva bidra med att stötta upp systemet för de balanseringsproblem som solkraften förväntas orsaka, säger Erik Ek.

Svenska kraftnät har i ett flertal analyser och rapporter efterlyst ny planerbar produktion i södra Sverige eftersom det idag råder brist på effekt i framför allt elområde 4.

En större produktion i södra Sverige skulle också innebära att den delen av landet kan ta emot mer el från de norra elområdena. Nu får man i stället stora mängder variabel produktion i form av solkraft.

– Vi anser fortfarande att det behövs planerbar produktion i södra Sverige eftersom just solelen mest lyser med sin frånvaro vid topp elförbrukningen  klockan åtta på morgonen i december månad, säger Erik Ek.

Men han understryker att han eller Svenska kraftnät inte är negativt inställda till solkraft.

– Utmaningen är att dimensionera elsystemet efter det väntade tillskottet av solkraft. Det är en teknikalitet även om det kan bli komplext. Det måste vi försöka göra på bästa sätt för att få en bra samhällsekonomisk lösning eftersom vi alla betalar för det på elräkningen.

– De riktigt smarta och mer innovativa investerarna lyckas kombinera solparker med vindkraft där förutsättningarna finns. Då ökar förstås utnyttjandegraden i anslutningen då enbart sol har en låg nyttjandegrad, fortsätter Erik Ek.

Nu ska Svenska kraftnät inleda en dialog med solkraftsaktörerna om hur de på bästa sätt ska hantera den förväntade ökningen av stora solcellsanläggningar.

– Där kommer vi ge vår syn på hur de här parkerna kan driftsättas på bästa sätt från elsystemets perspektiv. Så småningom ska vi också presentera en egen strategi för solkraften, säger Erik Ek.

 

 

 

9 Kommentarer
Av Martin Berg
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Niklas skriver:

  Sol-el behöver även vätgasproduktion som avsättningsmarknad. För att få vätgasproduktionen effektiv behövs solel aggregeras ett lokalområde. För detta kan med fördel egen elöverföring med lägre förluster användas och en avreglering för att bygga och äga måste genomföras.

 2. Hans skriver:

  Att förändring stör/irriterar existerande strukturer är självklart. Svk har erkänt att de togs på sängen av North Sea link(no-gb) och de tillsammans med Fingrid verkar ännu inte reagerat på Finland och Baltikums avstängning av kablar till Ryssland. Kanske dags att planera förstärkning mot östra Polen och Ukraina.

  Att Danmark kan ha en vilt fluktuerande elmarknad funkar ju när de är omgivna av 3 nu 4 större marknader, men vi har bara kablar till 2, lite tur nästan för producenterna att Finland behöver importera mängder, men det lär inte fortgå.

  Nu har det flera gånger varit lägst pris i Se4, hur det eventuellt hänger ihop med Viking link(dk-uk) och utbyggnad av Solkraft i övriga Europa?

  Att då föreslå förbud mot tillfälliga prissänkningar, var är marknads och kundtänket.

  Betala för nerreglering, nej satsa de pengarna på nya kablar till där det finns mer villiga/kostnadseffektiva nedregleringsbudare.
  Kommer mycket lösas när/om Tyskland inför priszoner eller deras kabel projekt blir klara, vem vet.

  Sen vad skulle ol3 fått betala för pågående planerade årliga underhåll på just nu 2mån och 8dar, de skulle varit i drift den 13/4 när nedbud saknades enl SvK.

 3. Torbjörn Fernström skriver:

  Börjar det inte bli dags att titta på pumpkraftverk, som de har i Norge, då vatten pumpas förbi kraftverket upp i dammen då priset är lagom lågt och det är överskott på energi?
  Borde inte kosta astronomiska summor då det är etablerad teknik.
  Tillståndsprocessen för just detta borde avsevärt kortas, då det är väldigt miljörent, helt utan utsläpp och lång livslängd.
  Det borde finnas väldigt många vattenkraftverk där denna teknik skulle kunna användas.

  1. Lars Hammarberg skriver:

   Här är mina funderingar på pumpkraftverk:

   Pumpkraftverk 1.0
   Pumpkraftverk, där vatten pumpas upp från en lågt belägen vattensamling till en högre belägen, för att senare släppas ner genom pumpturbinen finns beskrivet i litteraturen. US Departement of energy, har publikationer för nerladdning,
   http:/www.osti.gov .

   Norska HydroCen har också publikationer för nerladdning
   https://hydrocen.nina.no/Publikasjoner
   Vad som avhandlas är sötvatten som flyttas mellan olika sötvattenmagasin.

   Pumpkraftverk 1.1
   Många kraftverk i Norge ligger belägna vid havet eller en fjord. Sötvatten från ett högt beläget vattenmagasin släpps rakt ut i havet. Exempelvis Lysebotn 2,
   http://www.lysekonsern.no/virksomhet/fornybar-energi/vannkraft-kategori/lysebotn-2-kraftverk.

   Om man kan samla upp vatten i ett flytande magasin tillverkat av vattentät pressenning, kan man komplettrera det befintliga kraftverket till ett pumpkraftverk. Maxflödet är 25,2 m³/s , 90 720 m3/timme. Ett flytande vattenmagasin med diameter 50m och en längd på 500m rymmerr 981 250 m³, c:a 10 timmars maxflöde. Vattnet kan pumpas upp när solen lyser på Europas solkraftverk och släppas ner nattetid.

   Pumpkraftverk 2.0
   En radikal ide är att anlägga vattenmagasin högt belägna, 1000 m upp, och pumpa upp havsvatten. Inga naturliga vattendrag är använda, ingen begränsning av maxflöden. 500MW turbiner, ½ kärnkraftverk är möjliga. Bjellandsvatnet 6667605N, 6499Ö, 874 möh ligger c:a 4km från Åkrafjorden. En tunnel från sjöns botten ner till fjorden, där ett pumpkraftverk byggs. En kraftverksdamm kan öka den totala volymen som kan omsättas. Elöverskott från sol och vindkraft kan lagras till vindstilla och mulna tider. Bjellandsvatnet är bara ett exempel, Norsk kraftindustri kan säkert hitta andra bättre alternativ. Miljökonsekvenser måste naturligtvis vägas mot nyttan.

   Pumpkraftverk 3.0
   Det mest radikala, och kanske helt orealistiska förslaget är att anlägga en saltvattensjö uppe på Hardangervidda. Där kan man lagra överskottsel från europa från sommar till vinter, beroende på uppdämd volym. Betydande utbyggnad av internationella kraftkablar blir nödvändigt.

   Kommentarer:
   Intermettent kraftproduktion behöver någon form av lagring för att fungera optimalt, alternativet är överdimensionering av produktionen eller elastiska konsumenter. Utbyggnad av pumpkraftverk 1.0 och 1.1 påverkar ekonomin för att installera batteribackup. Om pumpkraftverk 2.0 kan realiseras påverkas ekonomin både för batteribackup, pumpkraftverk 1.0, och1.1.

 4. Johan Montelius skriver:

  Eftersom plötsliga svängningar i produktion är ett problem så är det bara att sätta ett pris på det. En nätägare skall naturligtvis skriva ett avtal där produktionen skall ligga på en förutbestämd nivå, avvikelse straffas. Det är då upp till producenten att ordna med med reglerkraft; egen eller genom avtal. Allt löser sig av sig självt och vi slipper ge statliga bidrag till sol och vind.

  1. Patrik skriver:

   Bra förslag. Då belastas de kraftslag som orsakar problem och vi drivs till ett mer kostnadsoptimerat system.

 5. Sven Johannesson skriver:

  Det måste till vätgasfabriker och vätgasdrivna gasturniner för att jämna ut produktionen, tillsammans med batterier är de snabba nog och kan placeras strategiskt i elnätet. Vattenkraften blir för långsam som reglerkraft, när molnbankarna drar förbi.

 6. Fredrik Bruno skriver:

  Martins utförliga analys sätter tummen i ögat på svagheten i de fossilfria kraftslagen. Det utjämnar sig inte alls speciellt mycket mellan olika landsändar, när solen står i söder (ungefär) samtidigt i hela landet, och har solen gått ner så är det svart. Då måste konsumtionen gå ned.
  Samma med vindkraften, väderområdena är så stora att det slår lika över hela landet, kolla bara Svenska Kraftnäts statistik (Kontrollrummet). Vattenkraften räcker till för de variationer vi har i nuvarande elnät, men ytterligare utbyggnad finns det inte vatten nog för att kompensera. Så det måste bli batterier eller gasturbiner eller något liknande, vilket måste byggas ut i samma takt som den fortsatta utbyggnaden av vind och sol. Kan vi hoppas på natrium-jon-batterierna, men är de färdigutvecklade, och vilken tillverkningskapacitet kommer vi att kunna åstadkomma inom en nära framtid? Eller ska vi hamna i samma tunna som tyskarna?

 7. hans skriver:

  Moln…

  https://www.dw.com/en/could-solar-eclipse-leave-germany-in-the-dark/a-18321085

  Och nyare typer av solpaneler ska ha bättre lågljus egenskaper

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet