Stora samhällsvärden står på spel – men analysen uteblir

Stora samhällsvärden står på spel – men analysen uteblir

I slutet av april kom utredningen som fjärrvärmebranschen, kunder och andra intressenter länge väntat på. Under rubriken ”Fjärrvärme i konkurrens” levererade utredaren Peter Nygårds en gedigen utredning. Den ger, enligt regeringens beställning, ett förslag på hur ett tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten, så kallat TPA, skulle kunna utformas. Förslaget har gått ut på remiss och svaren ska vara inne den 20 september. Tidigast våren 2012 kan vi vänta oss en proposition med lagförslag.

Endast korta notiser i media
Utredningsförslaget har, trots att det kan beröra en stor del av Sveriges befolkning, bara resulterat i ett antal korta notiser i media. I ett flertal av dessa notiser hänvisar man till att det nu blir konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Lika ofta är det underförstått att konkurrens leder till högre effektivitet, mer valfrihet och lägre priser för kunderna. Men utredningen visar på något annat. Man kan ställa sig frågande till varför intresset för vad som står i själva utredningen är så svagt?

Om man läser utredningen lyfter utredaren fram betydande farhågor och risker. Han skriver att utsikterna att priserna skulle bli lägre är mycket små eftersom att regleringen är kostnadsdrivande och att priserna inte är oskäligt höga idag. Det är även utredarens bedömning att förslaget bara ger konkurrens och valfrihet i endast 10-15 fjärrvärmenät av de över 400 fjärrvärmenät som finns i Sverige idag. Utredningen lämnar många öppna frågor inom områden som helt kommer att avgöra om denna omreglering ska bli lyckosam. Till exempel anges inte hur en prisreglering av näten ska se ut eller vad en så kallad systemoperatör är, utöver att vara den som har det yttersta ansvaret för att det blir varmt hos alla kunder.

Konkurrensen med andra alternativ är fjärrvärmebranschens största utmaning och därför måste regeländringar utformas på rätt sätt så att de inte leder till ökade fjärrvärmepriser och mer krångel för kunderna. Så sent som 2005 utreddes fjärrvärmen. Den dåvarande utredaren, Bengt-Owe Birgersson, konstaterade att tredjepartsanslutning inte var lösningen på det som sågs som fjärrvärmens svaghet – att ge kunden en starkare ställning genom ökad insyn och öppenhet. Regelverk för just detta håller för fullt på att iföras av Energimarknadsinspektionen så effekten av dessa regler är svåra att bedöma i dagsläget. Fjärrvärmebranschen måste förändras. Men en omreglering av denna omfattning behöver noga övervägas och detaljerna finjusteras.

Den svenska fjärrvärmen är ett föredöme i världen, med låga priser och mycket låga utsläpp. Jag hoppas därför att de som ska ta beslut om detta verkligen sätter sig in i konsekvenserna av ett genomförande. Och att de pusselbitar som saknas finns på plats innan Riksdagen beslutar om en ny lag. För det är stora värden som står på spel, inte bara för fjärrvärmekunderna utan också för samhället i stort!

Ulrika Jardfelt
Svensk Fjärrvärme

Av
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet