Ställa kraftslagen mot varandra leder fel

Ställa kraftslagen mot varandra leder fel

För att klara omställningen av energisystemet till att bli hållbart spelar alla kraftslag sin roll. Kunskap om växelbruket dem emellan behöver fördjupas, tycker Varberg Energis vd Björn Sjöström, och menar därför att en tydlig målhierarki behövs och att energibranschen ser sig som möjliggörare.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Björn Sjöström tillträdde som vd för Varberg Energi i våras. Han kommer senast från Ringhals där han har jobbat under många år i flera olika befattningar, senast som vice vd. Med gedigen erfarenhet av kärnkraft och nu på ett energibolag som har produktion i sol-, vind- och vattenkraft, så tycker han att det blir ännu tydligare att alla kraftslag behövs. Att ställa dem mot varandra, som alltför ofta görs, leder till fel slutsatser. Han menar att kraftslagen lever i symbios med varandra. 

Till exempel behövs den stora svängmassa som kärnkraft och vattenkraft ger dels för att vind- och solkraft ska kunna användas optimalt, dels för att ge tid för modernisering och utbyggnad av elnätet.
– Det är lätt att tänka på omställningen med för kort tidsperspektiv och då bygger resonemangen på att kraftslagen ställs mot varandra, att det ena borde få vara kvar på det andras bekostnad. Att vi ska ställa om till ett hållbart energisystem är otvetydigt, men det behöver gå hand i hand med insikten att det just är ett helt system som ska ställas om, säger Björn Sjöström.

Med detta vill han inte ha sagt att kärnkraften måste vara kvar, han menar att sammantaget är drifttiden 50 år vad som är rimligt och möjligt för de äldre reaktorerna. Däremot är hans budskap att det fortfarande saknas kunskapsmassa inom den förnybara intermittenta energiproduktionen, som vi måste tillåta oss att ge tid för att bygga upp. Vi ska värna den goda elkvalitet vi har, menar Björn Sjöström.
– Vindkraftsbranschen känns mogen och omogen på en och samma gång. När man besöker en vindkraftspark och ser de stora kraftverken känns det tekniskt moget, men om du tittar på hur drift och underhåll hanteras så slås du av att man inte har kommit längre. Man har en bit kvar med att arbeta upp de processer som krävs för att förvalta och underhålla effektivt och det beror nog på att vindkraftsbolagen inte vuxit ur industrigrenar med tydliga krav på till exempel säkerhet, tillgänglighet och förutsägbarhet, säger Björn Sjöström.

Här tror han att vindkraftsbranschen har mycket kvar att lära från bland annat större processindustrier, till exempel flygbranschen, offshore eller kärnkraftssektorn, som alla är skickliga på att effektivt etablera processer för drift och underhåll och att skapa goda driftkulturer. Hur icke reglerbar produktion ska optimeras i vårt energisystem behöver fördjupas, menar Björn Sjöström. Till exempel hur man genom att kombinera solkraft och vindkraft kan hitta produktionsprofiler som fungerar i ett större system.

– Min poäng är att det finns en hel del systematisk kunskapsutbyggnad som behöver göras inom sol- och vindkraft, smarta nät, energilagring med mera och under tiden den görs behövs alla de kraftslag vi har i dag, omställningen vi står inför är större än vad vi tror. Tyskland har gått raskt fram och står mitt i en jättelik utmaning, särskilt för elnäten, säger han och fortsätter:
– Vi behöver hitta det goda växelbruket, under tiden vi jobbar med det måste vi säkra effektkapaciteten och skapa stabila förutsättningar för omställningen. Skillnaden är att det nu är skarpt läge då flera kärnkraftverk sannolikt tas ur drift inom en tioårsperiod och under den tiden ska vi ha kommit långt i bygget av vårt hållbara energisystem som klarar att hantera både effekt- och energibehovet under hela året.

En av nycklarna till att utveckla elmarknaden och dess produktion i rätt riktning är att politiker och myndigheter styr upp alla de initiativ som tas, så att elmarknadens aktörer vet hur de ska prioritera, menar Björn Sjöström, som är förvånad över hur rörig styrningen är från politiker och myndigheter och hur olika initiativ drar åt olika håll. Han upplever närmast en mindre vårflod av regleringar som ska hanteras och tycker att det vore välgörande för hela branschen om den tillsammans kunde bidra till att det etableras en målhierarki och helhetssyn så att man enas kring vad som är viktigast och vad vi gör först.

I dag är det svårt att se en vettig och över tid uthållig strategi som ska leda mot en hållbar utveckling, menar han.
– Regleringarna av marknaden utgår från att energibranschen gör fel, det är avvikelserna som har skapat designen, i stället för att designa reglerna utifrån vad som behöver uppnås. Vi har i Varberg Energi ekonomiska medel att investera men vi kan inte bland alla initiativ säga vad som är dimensionerande och vad som kommer att gälla om några år. Vi vill inte basera våra investeringar på förutsättningar som senare visar sig inte gälla, säger Björn Sjöström och fortsätter:

– Samtidigt är det lätt att peka på ”någon annan”, Energibranschen själva har att arbeta mycket mer med att skapa kreativa miljöer som ger idéer vilka blir till nya innovationer, både produkter och tjänster, som är förutseende nog att möta de behov kunderna inte vet att dom har än. Vi ska vara möjliggörarna i omställningen till ett hållbart samhälle.

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Thomas Jakobsson skriver:

    Det är, milt sagt, obegripligt att det öht. talas om vind, sol, våg etc. när det hela tiden gäller att tillse att landet har tillgång till billigast möjliga el-energi på säkrast görligaste sätt. Och här är de s.k. ’förnybara energi’-tänkandena helt diskvalificerade pga. deras höga produktionskostnader. En motor, pump, fläkt, lampa … osv. ’bryr’ sig inte varifrån elektronen kommer. Go figure!

  2. Per Ählström skriver:

    Så länge det inte finns teknik för storskalig lagring av energi och så länge näten inte är så smarta att de kan föra över energi från dag till natt ska man naturligtvis inte bygga sol- och vindkraft. Särskilt inte med subventioner.
    Hållbarheten i kraftslag som måste ha uppbackning med fossilkraft är dessutom synnerligen diskutabel.
    De resurser som nu slösas bort på massintroduktion av sol- och vindkraftverk som inte passar in i det svenska klimatet och elsystemet borde i stället läggas på energieffektivisering. Där finns fortfarande oerhört mycket att göra.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet