Slutreplik: ”myter styr debatten”

Slutreplik: ”myter styr debatten”

På en punkt vill jag ge Per Ribbing rätt. Det har skett ett totalt paradigmskifte i större delen av samhällsdebatten och han och Tomas Kåberger har varit framstående i att skifta över till den nya paradigmen i energidebatten. Från att tidigare ha varit fakta och kunskap om de verkliga sakförhållandena som vägt tungt i debatten, så han man gått över till att det är tyckande, myter och hemsnickrade teorier ofta baserade på grovt förenklade bilder av verkligheten, som skall styra debatten och hela samhället.

När det gäller ursprungsmärkning av el och möjligheter att köpa el av visst specificerat ursprung, så måste ett huvudkriterium vara att du skall få el med just de egenskaper som den specificerade elen har. Bland annat gäller det kvalitetsegenskaper som spännings- och frekvensstabilitet, men även övertonsinnehåll och risk för olika nätinstabiliteter. Men vad man än skriver i sitt avtal med elleverantören kan man inte få de egenskaper som är förknippade med just den köpta elen. Vad man än avtalar om så får man de kvalitetsegenskaper som är förknippade med den totala produktionen i nätet och hela nätets uppbyggnad.

Därför är och förblir ursprungsmärkning av el ett rent bedrägeri.

25 Kommentarer
Av Nils-Erik Nilsson
Vice ordf. i Miljövänner för kärnkraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Det enda som jag med säkerhet får ut av debatten är att det finns grundläggande brister i kvalitétskontrollen på den utbildning LiTH förmedlar.

  1. mats persson skriver:

   Jag är böjd att hålla med dig till 100%!
   För somliga är det dock uppenbart att frågan om framtidens energiförsörjning och även frågor om framtidens klimat inte längre om utgår från vetenskap och tekniska begränsar. Det handlar istället om en religion. Dvs man tror på något och i sin övertygelse att förändra världen predikar man ut ett budskap i hopp om att frälsa oss ”icke troende” .

   Det finns ju också personer med hög akademisk status som ändå tror på skapelseberättelsen och som tolkar bibeln bokstavligt. Detta trots alla bevis om finns om evolutionen och hur vi människor utvecklats under hundratusentals år.

 2. Per Ribbing skriver:

  Lars Wiegert. I Stockholm eldas polsk och rysk kol. 300.000 ton om året. I Västerås eldas också kol. I Malmö, Helsingborg och Göteborg eldas fossilgas. Detta är grundläggande kunskap om svensk elproduktion.
  Det du också borde veta är att Sverige handlar sin el på NordPool tillsammans med Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Via ELBAS Intraday trading är även Polen, Tyskland och Benelux med i den elmix som är ful, rejält ful. Ditt påstående att ”vi har ingen ful-el” är uppseendeväckande.
  /Ribbing

 3. Lars Wiegert skriver:

  Egentligen är frågan ointressant ur svensk synvinkel för vi har ingen ’ful-el’. Hittills har vår el producerats på energislag med i princip noll påverkan på klimat och miljö. Vatten, kärn, vind och sol ligger lika härvidlag enligt samstämmiga livscykelanalyser. Användning av fossila bränslen har dock ökat på senare tid i takt med att kärnreaktorer stängts av.
  Vad är det som ska bort? Tittar vi på stora olyckor, ligger vattenkraft värst till vad gäller potentiell ödeläggelse och dödsfall, medan civil kärnkraft under de 50 år den funnits åsamkat ett fåtal dödsfall, färre än solbadande varje år bara i Sverige.
  Både vattenkraft och kärnkraft behövs. De levererar efter behov och inte som slumpkraft bara när den behagar. Sett till kraftsystemets leveranssäkerhet är det slumpkraften som är ’fulast’.

  1. Per Ribbing skriver:

   Lars Wiegert. I Stockholm eldas polsk och rysk kol. 300.000 ton om året. I Västerås eldas också kol. I Malmö, Helsingborg och Göteborg eldas fossilgas. Detta är grundläggande kunskap om svensk elproduktion.
   Det du också borde veta är att Sverige handlar sin el på NordPool tillsammans med Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Via ELBAS Intraday trading är även Polen, Tyskland och Benelux med i den elmix som är ful, rejält ful. Ditt påstående att ”vi har ingen ful-el” är uppseendeväckande.

 4. Per Ribbing skriver:

  Varför svarar du inte på sakfrågan Nils-Erik? Jag har förklarat för dig. Jag har vinnlagt mig extra noga denna gång. Folk i min omgivning kan för sitt liv inte förstå att ni fortfarande inte fattar. Så nu – när du svarar – så kommer inget svar. Bara ord som ”myter” och andra dumheter och påhopp. Vad har du att säga om SAKEN, paradigmskiftet från det gamla felaktiga fysiska paradigmet till det nya korrekta paradigmet – som om du tänker efter – har gällt sedan förra seklets inledning. När den första transformatorstationen kopplade ihop två lokala nät så försvann den fysiska kopplingen mellan kWh och produkten EL. På EXAKT samma sätt som det inte finns någon fysisk koppling mellan de sedlar som är anonyma förmedlare av de PENGAR jag har satt in på mitt konto, Svara nu i SAK-frågan Nils-Erik. Om du kan?

  1. mats persson skriver:

   Jag tvivlar på att du har en teknisk bakgrund inom fysik/kemi . för hade du det så insåg du snabbt att pengar på banken och elproduktion inte går att jämföra..

   El är en extrem färskvara så tillvida att det i varje ögonblick måste produceras och konsumeras lika mycket. detta görs genom att upprättahålla frekvensen i elnätet . När du då påstår att vi konsumenter kan välja fritt mellan olika sätt att producera så förutsätter du ju att det finns en marknad som i varje ögonblick kan upprätthålla efterfrågan för att möta tillgången.
   Tille exempel om alla kunder ringer sitt elbolag och säger att de från och med nästa månad vill ha 100% el från sol i sina uttag.. Så kommer givetvis inte detta elbolag kunna möta kundernas efterfrågan..
   Detta av den enkla anledningen att det 1: inte finns den kapaciteten av solel i nätet 2: solel inte produceras på kvällar/nätter eller för den inte produceras alls under vintermånaderna I Sverige.

   Elbolaget kan heller inte påstå att den kan köpa motsvarande solel på dagen och sedan sälja den på natten, alternativ köpa solel på sommaren och sedan sälja den på vinter,
   det är ju kvalificerat bedrägeri och faller ju på sin egen orimlighet. Det innebär ju då att elen endera måste ha lagrats under tiden eller att andra produktionskällor upprätthåller efterfrågan när solel inte duger,, vilket då är ca 90% av tiden!!

   men för att förstå sådana elementära fysikaliska principer så måste man som sagt ha en tekniskt bakgrund. Det tycks definitvt inte räcka med enbart ekonomiska modeller och examen från handelshögskolan. Där tycks det som om verkligheten inte spelar någon roll ,, bara det finns en affärsmodell, en teori, eller någon flummig ny ide om något slags paradigmskifte så kan man tydligen få presentera kvalificerad rappakalja i ett forum som Second Opinion!
   jag är förvånad att inte fler med teknisk kompetens nu träder fram och sätter ner frågan kring solelens begränsningar och elbolagens falska marknadsföring.

   1. Per Ribbing skriver:

    Per Ribbing, civilingenjör från Y-LiTH (Teknisk Fysik & Elektroteknik).
    Energihandläggare på Naturskyddsföreningens Rikskansli.
    Doktorand Ellära, Uppsala universitet
    Min pedagogiska artikel bör du studera. Noga. Parallellen är exakt.
    El kan inte lagras. Men det kan ursprungsgarantier.
    El kan inte lagras. Energi kan lagras.
    Sverige som industrination är uppbyggd på ren, förnybar solenergi. Tänk efter nu Mats.

    1. Per Ribbing skriver:

     Fick du ordning på dina tvivel Mats?
     Har du läst Vattenfalls studie? Den som visar att 11 GW vindkraft kan vår redan existerande vattenkraft reglera.
     ”Flexibility and regulation capability of hydropower systems to balance large amounts of wind power: Influence of plant properties and hydrological conditions”
     Lönnberg, Joakim Vattenfall R&D. Bladh, Johan.
     Och utöver det, mina 4 ben:
     * Biogas
     * Batterier
     * Bränsleceller
     * Biobränsle vid behov

     Vi kan. Om vi vill. Jag vill inte köpa kolkraft och jag tror alla andra i Norden tycker sammaledes. Då ska vi HJÄLPA dem att välja ursprungsmärkt el. Inte ljuga för dem, Mats. Inte påstå att de inte kan välja bort Ful-el som de inte vill ha.
     Eller hur?

     1. Per Ribbing skriver:

      Mats Persson:
      Vi kan. Om vi vill. Jag vill inte köpa kolkraft och jag tror alla andra i Norden tycker sammaledes. Då ska vi HJÄLPA dem att välja ursprungsmärkt el. Inte ljuga för dem, Mats. Inte påstå att de inte kan välja bort Ful-el som de inte vill ha.
      Eller hur? Det är icke ingenjörsmässigt.

 5. mats persson skriver:

  Bra skrivet och 100% sant. El har blivit ett slagträ i klimatdebatten och används nu av allehanda charlataner och lycksökare som försöker sprida falska budskap om att sol och vindkraft i princip kan ersätta all konventionell elproduktion i världen, Det går givetvis inte.

  Tyskland är idag det bästa exemplet på en katastrof enegipolitik som till astronomiska kostnader subventionerat fram sol och vindkraft utan att detta minskat Tysklands utsläpp av växthusgaser.

  Likväl så överöses svenska konsumenter idag nu med falska budskap om hur egen elproduktion kan spara pengar och i princip göra dig självförsörjande på el… Dessa budskap om solel i Sverige är så fulla med falsk marknadsföring att de borde dras inför marknadsdomstolen.

  Massiva investeringar i solel i Sverige är samhällsekonomiskt vansinne och dessutom klimatmässigt förkastligt. För med statliga subventioner lockas svenska folket att göra egen el. Den lilla elmängd man lyckas producera själv skall, om den inte används direkt få säljas, ibland till överpriser.. samtidigt så går staten miste om elskatt och moms på den egenproducerade elen. Så samhället betalar kalaset dubbelt upp.. Att sedan CO2 utsläppen , ur en livscykelanalys; för solceller är högre än både vattenkraft och kärnkraft gör ju det hela än mer bisarrt..

  Nuvarande regering subventioner med andra ord fram högre CO2 utsläpp från svensk elproduktion genom att ge bidrag till lättlurade svenskar som går på myten om solcellsel som något bra för klimatet och den egna plånboken!!

  Svensk enegipolitik är i sin nuvarande form ett stort skämt. Ibrahim Baylan var inte bra som skolminister men som energiminister är han en K.A.T.A.S.T.R.O.F!!

 6. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Bra att Du är så tydlig med att Du vill överge det fysiska paradigmet, dvs. naturlagarna och kunskapen om hur, i detta fall, ett elnät fungerar och ersätta det med något slags politiskt önsketänkande baserade på myter och hemsnickrade skrivbordsteorier. Jag menar i motsats till Dig att det är naturlagarna och det faktiska funktionssättet som gäller och skall styra vårt handlande. Men nu till den specifika sakfrågan:

  Vi är uppenbarligen helt överens om att redan när två producenter kopplades ihop till ett elnät blev det omöjligt att avgöra, och än mindre styra, från vilken av dem man fick/”skulle få” sin el. Det har naturligtvis inte blivit lättare när vi nu har tusentals producenter inkopplade till ett stort gemensamt nät.
  Det är alltså uppenbart att det inte går att avgöra, och än mindre styra, varifrån den el som levereras till min huvudcentral kommer. Den har dessutom egenskaper som genereras av det totala nätet. INTE av en specifik leverantör eller specifikt kraftslag.
  Det är därför uppenbart att ursprungsmärkning av el eller påstående att man kan köpa någon sorts specifik el är rent bedrägeri.

 7. Per Ribbing skriver:

  Nils-Erik – det fysiska paradigmet, dvs. naturlagarna och kunskapen om hur, i detta fall, ett elnät fungerar – styr inte elmarknaden. Fysiken sätter ramarna för elmarknaden – fysiken styr inte elmarknaden. Marknaden styrs av Efterfrågan, och svarar med Tillgång. Där Tillgång- och Efterfrågekurvan möts = Prispunkten.
  Ohm & Kirchhoff är mina och dina och alla ingenjörers husgudar, men de styr inte elmarknaden. Där styr andra lagar. Där styr lagen om Tillgång & Efterfrågan.

  ”På elmarknaden är det inte Ohms och Kirchhoffs lagar som styr. På elmarknaden styr lagen om Tillgång och Efterfrågan”.
  ”Det är inte strömmar av elektroner som utvecklar energisystem. Det är strömmar av pengar.”

  Vi vet att det finns ett övermått av ren förnybar solenergi. Det är fysik.
  Vi vet att det finns ett övermått av ren förnybar effekt från solen. Det är fysik.
  (Detta med hjälp av lagring av solenergi i våra dammar, i batterier, i biogas, i vätgas som driver bränsleceller eller biobränsle, som i Karlshamnsverket.)
  Vi vet att det finns ett övermått av lösningar. Om vi vill se lösningar. Det är psykologi.
  Vill man inte se lösningar är de svåra att se. Men det betyder inte att de inte finns. Det betyder att man väljer att blunda.

  Sakfrågan förklara jag här igen. Din mening – ”Vi är uppenbarligen helt överens om att redan när två producenter kopplades ihop till ett elnät blev det omöjligt att avgöra, och än mindre styra, från vilken av dem man fick/”skulle få” sin el” – är FEL.
  RÄTT: – ”Vi är uppenbarligen helt överens om att redan när två producenter kopplades ihop till ett elnät blev det omöjligt att avgöra, och än mindre styra, från vilken av dem man fick/”skulle få” sin kWh”.
  ● Separera, skilj på, orden EL och kWh. På samma sätt som du sedan länge separerar, skiljer på, orden PENGAR och sedlar.

  FEL: ”Det är därför uppenbart att ursprungsmärkning av el eller påstående att man kan köpa någon sorts specifik el är rent bedrägeri.”
  RÄTT: ”Det är därför uppenbart att ursprungsmärkning av kWh eller påstående att man kan köpa någon sorts specifik kWh är rent bedrägeri.”
  EL går att välja. kWh går inte att välja. Studera min bild. Den är enkel och tydlig. Framförallt är den korrekt. Paradigmskiften har, genom historien, visat sig vara svåra. Men nu är tiden inne för ett paradigmskifte för EL. Så folk kan sluta köpa kolkraft. Eller tror ni att folk vill ha kolkraft i sina kontakter? Det tror inte jag.
  /Ribbing

 8. Nils-Erik Nilsson skriver:

  För att en marknad överhuvud taget skall finnas och sedan fungera är det ett absolut krav att den vara man säger sig köpa också kan levereras. När det gäller elnätet är det en ren fysisk omöjlighet att avgöra från vilket kraftslag produkt jag får levererad faktiskt kommer. Alla egenskaper hos produkten bestäms också av helt andra faktorer än vad man avtalar om att köpa. Det går heller inte att styra varifrån den skall komma. Därmed faller hela idén om en elmarknad i den mening Per Ribbing ger den.

  Det är ett rent bedrägeri att påstå att man vet vilket ursprung elen har eller att man köpt något speciellt slags el.

 9. Per Ribbing skriver:

  Nils-Erik skriver:
  ”För att en marknad överhuvud taget skall finnas och sedan fungera är det ett absolut krav att den vara man säger sig köpa också kan levereras.”
  Ja. Och det är ju precis och exakt det som görs tack vare REDISS. Med hjälp av ursprungsgarantier (UG). Det produceras inga UG om det inte produceras någon kWh => Det produceras inga UG om det inte konsumeras någon kWh. Bara när någon fysiskt förbrukat en (1) kWh produceras en (1) UG.
  När 1 kWh producerats i ett kraftverk VET vi i vilket kraftverk den producerats. Då tilldelas UG till den producent som äger just det kraftverket. Det kan vara ett vindkraftverk, ett vattenkraftverk, eller ett kärnkraftverk (eller vilket kraftverk som helst faktiskt).
  VEM ute i nätet som fysiskt förbrukat just den 1 kWh vet vi inte. Det har vi som sagt inte vetat sedan början på 1900-talet. Det är vi ju redan överens om.
  Men nu har vi alltså 1 UG som sparas. Den cancelleras först när någon som köper ursprungsmärkt EL från detta kraftverk förbrukar 1 kWh.
  Återigen; kWh som förbrukas är anonym. EL som man får hem är reviderad. Separera, håll isär, ordet EL (som går att välja) och ordet kWh (som inte går att välja).
  Allt förklaras ju tydligt i min fyrfältare. Det går inte att INTE förstå – om man vill förstå. Vill man inte förstå… Ja, då blir det svårt.
  Du får bestämma dig Nils-Erik: vill du förstå? Eller vill du inte förstå? Det nya paradigmet är det korrekta. Det nya paradigmet är det som gäller. Allt annat är passé.
  /Ribbing

 10. Per Ribbing skriver:

  Nils-Erik,
  när jag läser sådana här artiklar (Kaianders Sempler i Ny Teknik):
  https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/den-svenskagda-grunden-for-de-ryska-karnvapnen-6879447

  …tänker jag att vi ska hjälpa våra vänner på andra sidan Östersjön att sluta upp med sådan ful el.
  Då är konsumentmakt en bra kraft för förändring! Vi kan – med hjälp av det nya paradigmet – få alla balter att sluta köpa kolskiffer-el. Är inte det bra?

  Istället för att förvirra folk med det gamla felaktiga fysiska paradigmet ska vi upplysa, folkbilda balter såväl som finnar, polacker såväl som tyskar, européer såväl som skandinaver. På alla avreglerade elmarknader KAN folk välja vilken EL de vill ha. Varför vill du lura dem och säga att ursprungsmärkning är ”rent bedrägeri”? (citerade dig där)

  Vi är ingenjörer. Vi har ett akut klimathot att hantera. Vi har inte tid med känslostormande vetenskapsförnekande.
  Är det så himla farligt om våra gamla 70-talsreaktorer läggs ner? Och sen de byggda 1980, -81, -83 och -85. All in good time. Med hjälp av konsumentmakt.
  /Per Ribbing

 11. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Nej Per Ribbing, ursprungsmärkning och försäljning av speciell el är inte något nytt paradigm. Det är Kejsarens nya kläder.
  Bra att du bekräftar vilken omfattande byråkrati som krävs för att med dimridåer försöka maskera att kejsaren är naken.
  Den produkt du får i ditt eluttag har en rad egenskaper. Några av dem är att den håller en konstant spänning och en konstant frekvens. (spännings- och frekvensstabilitet) Även övertonsinnehållet (kurvformen på spänningsvågen) har i många fall betydelse. Egenskaperna på den produkt du får till ditt ingående säkringsskåp bestäms inte av vad du har skrivit avtal om med din elleverantör. Det bestäms av vad som just vid detta tillfälle matas in och tas ut på hela kraftnätet. För att innehålla de stränga krav vi har i Sverige krävs hela elproduktionen inklusive de reglersystem som ser till att t.ex. hålla nätets spänning och frekvens inom specificerade ramar genom att öka och minska effekten på snabbreglerade kraftverk och öka eller minska magnetiseringen (reaktiva effekten) på ett antal synkrongeneratorer vid kraftverken.
  En liknelse som är lättare att förstå och mycket mer relevant än Din pengaliknelse är den jag använde i ett av svaren i den artikel där jag startade hela denna diskussion.

  Tänk att man istället för el av olika slag handlade med färg av olika kulörer. Den stora grossisten (Nordpol) har en stor tank (stamlinjenätet) Han köper in färg av alla olika kulörer och häller i tanken. Detaljhandlarna (elhandelsbolagen) kan bara få sin färg (elen) levererad från tanken. Visserligen kan en viss detaljhandlare köpa färg (el) från en viss leverantör (elproducent) men leveransen går alltid via den stora grossistens tank (stamlinjenätet) genom att han fyller på sin färg där. Detaljhandlarens enda leveransväg är också att ta färgen från tanken. Är det då rimligt att detaljhandlaren lovar en slutkund 100 % blå färg (Vattenkraft) bara för att han betalat en leverantör (vattenkraftproducent) av blå färg för att fylla på tanken och fått en ursprungsgaranti från leverantören som han lämnar till kunden. Du påstår då att han levererat 100 % blå färg till kunden.
  Jag tycker att det påståendet är ett rent bedrägeri.

 12. Per Ribbing skriver:

  Nils-Erik – du •tycker• att ursprungsmärkning av el är ett bedrägeri. Du får väl ta upp den frågan med Energimyndigheten då? Och med EU.

  Att med ettor och nollor tilldela och cancellera UG är verkligen ingen ”omfattande byråkrati”. Vi lever i det 21:a århundradet. Internet är ingen ”fluga” och vi har ett nytt paradigm på elmarknaden. Ett paradigm som kan hjälpa esterna att sluta elda kolskiffer. Att du •tycker• att det nya paradigmet inte gäller är inte ingenjörsmässigt acceptabelt, Nils-Erik. Du får komma med solida argument. Inte tyckande.

 13. Nils-Erik Nilsson skriver:

  En märklig inställning av Per Ribbing. Jag har tydligt visat att det är fysiskt omöjligt att, i ett elsystem som det svenska, avgöra varifrån elen till en viss abonnent kommer och än mindre styra varifrån den skall komma. Trots detta vill Per Ribbing inte medge att det är ett rent bedrägeri att påstå att man kan ”ursprungsmärka el” eller att sälja ”el med angivet ursprung”. Istället kör han ett resonemang helt i stil med skräddarna i H C Andersens saga om Kejsarens nya kläder och hävdar att ”ursprungsmärkning” och ”el av speciellt slag” skulle vara något slags marknadsmässig konsumentmakt. Det är verkligen hög tid att någon vågar tala om för skräddarna och kejsaren att Kejsaren är naken.

  Därmed får denna debatt om bedrägeriet ”ursprungsmärkning av el” och ”försäljning av el med angivet ursprung” vara slutförd. Vi kan bara konstatera att vi ser helt olika på saken. Andra får avgöra vad de tycker är rätt.

 14. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Detta med eldning av oljeskiffer är en helt annan debatt än den om bedrägeriet med ursprungsmärkning av el. Den får vi ta i en helt annan debatt-tråd. Här vill jag bara säga att denna typ av, ur miljösynpunkt felaktiga åtgärder, till stor del drivs fram av att antikärnkraftsrörelsen, ofta under den falska flaggen ”miljörörelse”, stoppar utbyggnad av den minst miljöskadliga kraftproduktionen, kärnkraften.

 15. Per Ribbing skriver:

  Ursprungsmärkning av el är inget bedrägeri. Det är noga förklarat ovan.
  Om du tycker att kärnkraft är bra borde du väl uppmuntra folk att välja 100 % kärnkraft, Nils-Erik?
  Inte ljuga för dem och säga att de inte kan välja 100 % kärnkraft? Det är alldeles ologiskt det du för fram här.

 16. Per Ribbing skriver:

  Hej alla ni som läser om det nya paradigmet på elmarknaden. Nu blir det överkurs. Överkurs för oss riktiga ingenjörer. Vi som inte tycker att vetenskap är något man lämnar till tyckande, som Nils-Erik avslutar sitt sista inlägg med. Nej, tyckande är inte ingenjörsmässigt. Det nya paradigmet går att förstå – om man vill förstå. Jag förklarar nu på överkursnivå.
  Nils-Erik – du har inte visat något annat än det vi redan är överens om:
  – på elnätet blandas kWh. De anonyma förmedlarna av den produkt vi köper blandas.
  De blandas så att vi inte kan särskilja dem. De elektromagnetiska fält som det rör sig om superponeras. Elektromagnetiska vågor som superponeras. Med ljusets hastighet. Det är vad som händer på elnätet. På elnätet styr Ohm & Kirchhoff. Så långt är allt väl. Vi är överens. (1)

  Nu till det nya paradigmet: Elmarknaden.På elmarknaden styr inte Ohm & Kirchhoff. På elmarknaden styr andra lagar; Lagen om Tillgång & Efterfrågan. Där Tillgång möter Efterfrågan är Prispunkten. Detta är vi väl också överens om Nils-Erik? (2)
  Du skriver ovan om övertoner, fasvinklar och annan fysik. I min parallell blir det sedlarnas olika nummer: varje sedel har ju sitt unika serienummer. Eller hur? En tredje sak vi är överens om. (3)
  Ponera nu att du står bakom en knarkhandlare på banken. Han skryter om sina knarkaffärer. En sån otrevlig typ! Han ställer fram sin plastkasse med skitiga, skrynkliga sedlar i kassan, sedlarna räknas, pengarna sätts in, ett kvitto får han i handen, ett kvitto på att han satt in sina knarkpengar.
  Sen kommer du Nils-Erik. Du tar ut 500 SEK. En 500-kronorssedel. Du ser när du får den i handen att den är både skitig och skrynklig…
  Frågan är: Har du då tagit ut knarkpengar från ditt konto?
  Nej. Du kan inte ta ut några knarkpengar från ditt konto. Du sätter ju aldrig in några knarkpengar på ditt konto. Detta är den vardagliga abstraktion som vi sedan länge har accepterat vad gäller Banknätet. Det är en exakt parallell med elnätet.
  Ponera vidare att du går ut från banken med dina nyss uttagna PENGAR och hamnar i en poliskontroll. Det visar sig att Polisen haft span på den här knarkkungen. De har serienumren… och din sedel finns med på listan…
  Frågan är: Har du tagit ut knarkpengar från ditt konto? Är du skyldig till något brott Nils-Erik? Tänk efter. Se abstraktionen. Den du redan sedan länge har accepterat.
  Som jag skriver i min artikel:
  ”Det kan ske så att jag i min hand får en sedel som varit med i en knarkaffär. Det är inget argument för mig att börja sälja knark. Inte för dig heller.”
  ”Det kan ske så att vi i våra kontakter hemma får en kWh som producerats i ett kolkraftverk. Det är inget argument för oss att börja köpa kolkraft. Om alla slutade köpa kolkraft skulle inga kraftverk eldas med kol.”
  ”Det är inte strömmar av elektroner som utvecklar energisystem. Det är strömmar av pengar.”
  Det nya paradigmet är här gediget genomgånget och pedagogiskt förklarat nu. Du kan inte inte förstå. Du håller med om punkterna 1, 2 och 3 ovan. Du ser det nya paradigmet. Paradigmskiften är svåra. Inte för att de är svåra att förstå – utan för att vi måste våga lämna det gamla trygga paradigmet. Så är det. Eller hur?
  Mvh
  Per Ribbing

 17. Leif Tollén skriver:

  Per skriver att det är tillgång efterfrågan som styr. Helt rätt, man pratar om priskrysset. Problemet är att Per inte inser att det finns ett överbud på grön el i den Svenska delen av systemet. Det blir knappast mer grön produktion om jag till överpris betalar för grön el. Alltså en helt värdelös handling för alla utom elbolagets ägare. Ett betydligt mer angeläget budskap är att informera om att under överskådlig tid kommer det att vara fossilt på marginalen, så varje sparad kWh är ett sparat kilo CO2. Vill du göra miljön en välgärning Per så börja missionera om det.

 18. Per Ribbing skriver:

  Leif Tollén – så bra att du har förstått att det går att välja el.
  Då förstår du också att den el som ingen köper produceras inte.
  Det går att välja bort kolkraft från sina kontakter. Gör vi det slutas det eldas kol i Norden & Baltikum. DET vore en god gärning. Att förvilla och sprida myter tränger inte undan något kol. Och det är verkligen inte ingenjörsmässigt!

 19. Per Ribbing skriver:

  Leif Tollén – i mitt nya paradigm ges möjligheten för folk att SLUTA köpa kolkraft.
  Dina inlägg skjuter fel när du pratar om att ”det spelar ingen roll om du köper grön el”.
  För den som inte vill ha kolkraft i sina kontakter spelar det ett helt avgörande roll. Den som inte vill ha kolkraft i sina kontakter köper el som revideras via REDISS, det europeiska systemet Reliable Disclosure. Vad de sen väljer är deras eget val. Vad har du valt? Jag har valt Bra Miljöval El och jag har valt att investera i vindkraft http://www.svef.nu

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet