Rickard Nordin (C): ”Bioenergin har en outnyttjad potential”

Rickard Nordin (C): ”Bioenergin har en outnyttjad potential”

Med mer ambitiösa mål i elcertifikatsystemet och mer statligt stöd till bioenergin vill Centerpartiet angripa framtidens behov av effekt.
– Bioenergin har en outnyttjad potential, säger partiets nya energipolitiska talesperson Rickard Nordin. 

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Med alliansens valförlust tappade också Centerpartiet energiministerposten, men fokus på energifrågan finns kvar och nu med en ny talesperson i Rickard Nordin, som enligt sig själv har fått sin önskeposition. 

– Jag har läst fysik på Chalmers och är också brett samhällsintresserad, energi ligger i linje med båda mina intressen, säger han och tvekar inte när han ska peka ut energisystemets stora knäckfråga:
– Det är inte elbrist som kommer att bli problemet utan det är effektbrist under vissa toppar, det här har också Energimyndigheten konstaterat, säger han.

Rickard Nordin vill se brett på problemlösningen och ser flera områden där Sverige i dag inte tar tillvara potentialen fullt ut.
– Bioenergin har en outnyttjad potential. Inom den fjärrvärmeproduktion där det produceras både el och värme är Sverige med internationella mått mätt dåliga på att utnyttja möjligheterna till att producera el, den här produktionen skulle också passa som reglerkraft. En annan del inom bioenergin som kan utvecklas är biogasen.

Men trots att han pekar ut effektbristen som knäckfrågan ser han inte med samma oro som flera andra bedömare på den effektutmaning som det innebär när våra äldsta kärnkraftsreaktorer pensioneras.
– Kärnkraft är inte heller någon reglerkraft och löser inte effektfrågan vid topparna. Det är till en början bättre med fler kablar till andra länder. Men trots fler kablar kan det uppkomma situationer med toppar och då behövs ett system som hanterar dem. Antingen behöver vi tolerera höga elpriser när topparna är som störst för att motivera ny produktionskapacitet eller bättre styrmekanismer för användningen, eller så behöver marknaden betala för kapaciteten i förväg. Självklart finns mellanting, där dagens situation – som ska fasas ut, är en lösning. Men oavsett vilket energisystem vi väljer måste man ha något sätt att hantera effekttopparna. Det tror jag är en viktig uppgift för politiken att sätta ner foten kring framöver.

Så ni kan tänka er att ändra beslutet om att effektreserven ska fasas ut?
– Vi måste i alla fall titta på det, precis som vi måste titta på allt som kan vara en del av lösningen. Timmätning och mer flexibilitet hos konsumenterna kan också ge en del på marginalen. Att skapa möjligheter för att kunna lagra energi är ett område som vi behöver bli än bättre på också. Då kan produktionstoppar användas för att möta produktionsdalar betydligt mer effektivt än i dag.

Men Rickard Nordin är också tydlig med att Centerpartiet står bakom alliansens energiöverenskommelse och där ingår möjligheterna till ny kärnkraft.
– Vill man ersätta en reaktor så gör man det på samma plats och med marknadsmässiga villkor. Men nu har det visat sig att förnybart är ett bättre ekonomiskt alternativ och det är där investeringarna blir.

Och detta är framför annat Centerpartiets linje, man vill se mer förnybar kraft och ser gärna att staten bidrar och att elcertifikatsystemet utvidgas.
– Målen i systemet är i praktiken redan uppnådda och då vill vi sätta upp nya mål. Det har också visat sig att vindkraftverk är billiga och snabba att få plats, det är en fördel. Det svensk-norska elcertifikatsystemet är bättre än de system som andra länder använder, till exempel feed-in tariffer, dessa är både dyrare och krångligare än vårt system. Elcertifikatsystemet är kopplat till marknaden och svarar på marknadssignaler i större utsträckning än andra länders system. I Tyskland har man till exempel gett garantipriser och det har blivit dyrt för konsumenterna och också dolt att lönsamheten varit låg, lägre än man har trott.

Ni är för att bygga ut elcertifikatsystemet, har ni fler grepp för att öka andelen förnybar elproduktion?
– Vi vill ge större stöd till biogasen. Stödet i dag är litet och kan utvidgas för att få större produktion. Men vi är också emot sådant som kan försämra förutsättningarna för skogen, som till exempel kilometerskatten. Härtill går användningen av skogen som råvara generellt ner på grund av till exempel den minskade användningen av papper och då måste vi i stället arbeta för att få avsättning på skogen på annat sätt. Då tror jag elenergi är ett område.

Rickard Nordin tycker att det är viktigt att den nordiska elmarknaden fortsätter byggas robust och med marknadsmekanismer i botten. Frågan är hur Centerpartiet ser på avvägningen mellan statliga stöd och marknadslösningar.
– Marknadslösningar ska vara den absoluta grunden. För att få en hållbar energiförsörjning på sikt är det ett måste. Samtidigt är det också viktigt att kunna ge stöd för att styra utvecklingen åt ett sådant håll som politiken önskar. Det kan handla om att gynna sådant som uppnår miljömål eller skapar en tryggare försörjning även säkerhetspolitiskt. Samtidigt är det finurliga med elcertifikaten att det är ett marknadsbaserat stödsystem, de har visat sig robustare och tåligare för skiftande politiska majoriteter, vilket skapar långsiktighet. Men visst måste det ibland även till direkta statliga satsningar, på exempelvis biogas, för att komma ur startgroparna.

Ett viktigt utvecklingsområde för den nordiska elmarknaden är enligt Rickard Nordin att koppla samman Norden med fler marknader.
– Överföringen mellan Sverige och Danmark, Finland samt Baltikum är viktiga att få till av flera skäl. Dels ger det en större elmarknad än vad vi har i dag och det skapar bättre förutsättningar för att klara av effekttoppar, dels handlar det om en försörjningssäkerhet, för Baltikum handlar det till exempel om att bli mindre beroende av Ryssland, säger han och menar att det är viktigt att det skapas förutsättningar för Sverige att exportera el i framtiden:
– Sverige har fantastiska naturresurser i skogen, vattenkraften och vindkraften, det blåser mycket här. Vi kan bli Europas gröna batteri. Det är smått unikt. När andra länder använder mer och mer förnybar elproduktion kommer vår vattenkraft att bli viktigare och högre värderad när de behöver den som reservkraft. Att Sverige i den här utvecklingen kan leverera el till andra länder är en otrolig fördel och tillgång. Sett över ett år kommer vi fortfarande vara en stabil exportör av el, däremot kommer vi att lösa vissa effekttoppar genom att importera el, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet talar sig varmt för både mer vindkraft och att bygga samman den nordiska elmarknaden med andra marknader. Den här utvecklingen kräver många nya tillstånd, som föregås av tidskrävande processer.
– Man önskar alltid att allt ska gå snabbare, för det är inte minst förknippat med kostnader när tillståndsprocesserna drar ut på tiden. Men man måste också ha respekt för att många markägare blir drabbade när till exempel en ny kraftledning ska byggas, det är också ett samhällsintresse att alla får el. För att alla intressen ska kunna tillgodoses så bra som möjligt är det viktigt med en tidig och bra dialog, då får man färre överklaganden och det är de som tar tid.

Kan ni tänka er att politiskt göra något för att snabba på tillståndsprocesserna?
– Det får vi avvakta och se.

Vattenverksamhetsutredningen har varit högaktuell under 2014 och kritik mot förslaget med ökat spill för vattenkraftsägarna har riktats från bland annat energibranschen.
– Vattenkraften är ju oerhört viktig så klart, men här har vi en tydlig målkonflikt mellan två miljömål och det är den typen av avväganden man som politiker hela tiden måste göra. Jag tror inte man kan välja det ena eller det andra utan det gäller att hitta en bra kompromiss. Vi behöver vattenkraft som reglerkraft och även all annan reglerkraft som vi kan få till, men det är också viktigt med den biologiska mångfalden. Jag tycker att det är för de större kraftanläggningarna som vattenverksamhetsutredningens förslag är mest intressant. För den småskaliga vattenkraften ska man vara försiktigare, det handlar ofta om dammar som varit på plats i över 100 år och som är en del av naturen på ett helt annat sätt.

Centerpartiet går in i energikommissionen väl förankrade i alliansens energiöverenskommelse och frågan är hur Rickard Nordin ser på en energikommissions möjligheter att prestera något bättre.
– Energifrågan är en del av decemberöverenskommelsen, så vi är beredda att diskutera och det är klart att kan fler partier komma överens så blir den stabilare än alliansens överenskommelse. Men alliansens överenskommelse är bra, det är den som gäller och är det riksdagsbeslut som finns. Det är det rimliga att vi har den som utgångspunkt, det blir enklare och tar mindre tid än att börja med ett blankt papper, säger han.

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Kalle Andersson skriver:

  Bioenergin har en marginell betydelse i Sverige och globalt är den helt försumbar.

 2. Carl Hellesen skriver:

  Intressanta diskussioner.

  I den här artikeln.
  Rickard Nordin, energitalespersson (C):
  – Sett över ett år kommer vi fortfarande vara en stabil exportör av el, däremot kommer vi att lösa vissa effekttoppar genom att importera el.

  Och för någon månad sedan.
  Erik Ek, driftchef (SVK):
  – Det går heller inte att lita till import av el eftersom flera andra länder har den strategin, att importera el under perioder med lite vind. Politikerna i Sverige säger samma sak, att vi ska förlita oss mer på import i framtiden. Om det är flera länder som har samma strategi så blir det ett ganska brutalt uppvaknande.

 3. Lars Wiegert skriver:

  Varför detta ständiga krav på subventioner och styrmedel? Man kan lika gärna ta bort alla subventioner som snedvrider marknaden och låta kraftslagen konkurrera med egna förutsättningar. Jag är säker på att bioenergin då skulle stå sig väl i kunkurrensen och ta sin del av kakan där den är eterfrågad.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet