Replik: skäl till oro för kommande reglering

Replik: skäl till oro för kommande reglering

En reglering som tvingar alla elnätsföretag att sänka sina priser kommer att leda till att många elnätsföretag får svårt att klara kommande investeringsbehov, skriver Anders Pettersson i en replik.

Stefan Yard har en stor tilltro till att den kommande elnätsregleringen ska ge elnätsföretagen rimliga villkor. Inom Lokalkraft Sverige är vi betydligt mer oroade att regleringen inte kommer att göra det. Vi är helt ense med Yard att elnätsregleringen ska säkerställa långsiktigt fullgod kvalitet i elnäten och att en förutsättning för det är att regleringen ger incitament till investeringar och även rimlig avkastning på investerat kapital.

Det vi befarar är vid utformningen av regleringen även andra hänsyn kommer att tas. Tidigare regleringsmodeller ger skäl för denna oro. Med detta tänker vi främst på att den mediala debatten om elnätspriserna kommer att leda till en reglering som syftar till att minska elnätsföretagens intäkter. I mediedebatten framkommer inte att det är stor skillnad mellan elnätsföretagen. Vid utformningen av den framtida regleringen viktigt att hänsyn tas till skillnaderna. Det är i detta sammanhang oron för den kommande regleringen ska ses.

Det är viktigt att skilja på verkliga intäkter och på intäktsramarna. Detta är inte något som framkommer i mediedebatten. Tvärtom generaliseras ofta och alla elnätsföretag utmålas som företag som tar för mycket betalt av kunderna. Den framtida regleringen får inte utgå från att alla elnätsföretag tar ut för mycket betalt av kunderna. Regleringen ska ge rimlig avkastning på investeringarna. Skulle en förändring av vad som avses med rimlig avkastning leda till lägre intäktsramar kommer det att innebära att de elnätsföretag som tar ut intäkter som är i nivå med intäktsramarna idag att tvingas sänka sina tariffer. Men en reglering som tvingar alla elnätsföretag att sänka sina priser kommer att leda till att många elnätsföretag får svårt att klara kommande investeringsbehov.

Lokalkraft Sveriges medlemsföretag har från år 2015 till år 2018 i snitt höjt tarifferna med 3 % per år. Detta enligt Energimarknadsinspektionens statistik på kostnader för olika hushållskunder. Detta är väsentligt mindre höjningar än vad det skrivs om i media. En stor del av denna höjning, i vissa fall hela, beror på dessutom på höjda kostnader för anslutningen till regionnäten vilket är en opåverkbar kostnad för det lokala elnätsföretaget.

Stefan Yard mer än antyder att Lokalkraft Sverige skulle agera för andra än våra medlemmar. Så är inte fallet. Lokalkraft Sveriges agerande sker enbart utifrån vad som ska gagna våra medlemmar och deras kunder.

Av Anders Pettersson
elnätsexpert på Lokalkraft Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet