Överdriven oro för ny elnätsreglering

Överdriven oro för ny elnätsreglering

Bosse Andersson är bekymrad över att den kommande elnätsregleringen ska bli alltför begränsande och att de distributörer som tidigare hållit igen blir drabbade. Även om kommande regler för perioden 2020-2023 ännu inte är fastställda, en ny förordning ska komma i augusti, finns det dock inget som tyder på att ramarna skulle snävas in på ett orimligt sätt.

Elnätsreglering ska säkerställa långsiktigt fullgod kvalitet i näten, vilket sker genom att  upprätthålla investeringsnivåer och att ge utrymme för rimlig avkastning. Tidigare reglering, särskilt under åren 2012-2015, innebar dock dubbelfel, otillräckliga incitament att investera och alltför vida ramar för avkastning. Sedan har det skett successiva ändringar av reglerna med bättre investeringsincitament under innevarande tillsynsperiod, men alltjämt har det varit möjligt att överklaga ramarna och därmed nå omotiverat hög avkastning. Det är här som det förväntas ske preciseringar av reglerna, dock utan att ”regleringspendeln” slår för långt åt andra hållet.

Många elnätsföretag, särskilt bland de mindre och de kommunalt ägda, har agerat utan att bry sig om de generösa ramarna, vilka dock de stora drakarna utnyttjat så mycket man kunnat. De mindre har agerat mera långsiktigt och kundvänligt, vilket samtidigt inneburit att man ”hållit igen” som Bosse Andersson skriver. Men vad är då problemet för medlemmarna i Lokalkraft Sverige, om reglerna skärps så att även de stora vinstfokuserande elnätsföretagen tvingas bete sig på samma sätt? Här anar man att Energiföretagen Sverige haft ett finger med i spelet. Där har man i första hand agerat med de största elnätsföretagens intressen framför ögonen och sedan försökt få de mindre att spela med, trots att dessa egentligen inte lär påverkas av att regleringen preciseras.

Avslutningsvis, det är trots allt inte så förvånande att de mindre elnätsföretagen hittills kommit lite i bakgrunden i debatten. Även om Bosse Andersson vill framhålla LKS’ betydelse och peka på att man har 25% av landets elnätsföretag som medlemmar och totalt 385 000 kunder så är det ett faktum att de tre stora, Ellevio, E.ON och Vattenfall, är helt dominerande. Var och en av dessa har ca 900 000 lokalkunder, dvs sammanlagt nästan 8 gånger fler än vad LKS har.

Men som sagt, det är svårt att se att kommande regler skulle drabba de mindre elnätsföretagen. De är de stora som naturligtvis vill försöka rädda kvar sina goda vinstmöjligheter. Självklart har alla rätt att bevaka sina intressen, men det är olyckligt om man genom sin storlek och sitt informationsövertag bedriver skrämselpropaganda.

Av Stefan Yard
Professor em i företagsekonomi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet