Regeringsbeslut ger ännu en försening

Regeringsbeslut ger ännu en försening

Ännu en försening har drabbat det småländska kraftledningsprojektet Ekhyddan – Nybro. Regeringen har skickat ärendet tillbaka till Energimarknadsinspektionen. Ansökningar om nya anslutningar får vänta.  Projektet är viktigt även för den baltiska frigörelsen från Ryssland.

I slutet av november meddelade regeringen att den upphäver Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut att ge Svenska kraftnät (Svk) nätkoncession för en ny 400 kV luftledning mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun.

Orsaken är att regeringen anser att Ei inte skickat ärendet på remiss i tillräcklig omfattning. Regeringen har därför skickat tillbaka det till Ei för ny handläggning. Regeringen bedömer ”att de utredningar som Svenska kraftnät kompletterat det nya ärendet med var av sådan betydelse att Energimarknadsinspektionen borde ha återremitterat handlingarna till hela de, främst markägare, som inspektionen förordningen om nätkoncession ska inhämta synpunkter från.”, skriver Oskarshamns-Tidningen. Regionrådet Carl-Wiktor Svensson (KD) säger till tidningen att han hoppas att det här ska leda till bättre ersättningar till markägarna.

Göran Heldesten är avdelningsjurist på Energimarknadsinspektionen och han är förvånad över regeringens beslut. Det fanns inte anledning att remittera beslutet att bevilja koncession för Svenska kraftnät till de berörda parterna en gång till, menar han.

– När vi godkände koncessionen så innebar det inga förändringar för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen som redan var godkänd. Om så hade varit fallet hade vi skickat ut den kompletteringen till de berörda sakägarna, men de har redan fått lämna sina synpunkter.

Ännu en försening
Ledningen mellan Ekhyddan och Nybro är redan kraftigt försenad. Projektet startade 2012 och de första samråden inleddes 2014. Projektet har präglats av flera överklaganden från markägare och kommuner. Man har bland annat krävt att ledningen ska grävas ned vilket Svenska kraftnät anser är komplicerat och dyrt. Även Energimarknadsinspektionen har haft synpunkter på hur Svenska kraftnät hanterat projektet vilket lett till förseningar.

När Second Opinion för drygt två år sedan skrev om ledningsprojektet konstaterades att ”Ursprungsplanen när det här projektet startade 2012 var att ledningarna skulle vara på plats 2021, sedan eventuellt 2025, men nu efter alla förseningar är 2027 mer troligt med projektering, upphandling och eventuella överklaganden.” 

Nu skriver Svenska kraftnät att ”Vår nuvarande uppskattning är att byggstarten av den nya kraftledningen kan ske tidigast år 2027 och drifttagning tidigast 2029.”

Regeringen och Sverigedemokraterna har i Tidöavtalet pekat ut kortade tillståndsprocesser som särskilt viktiga och skrev nyligen i en debattartikel i Dagens Industri: ”Oförutsägbara, långa och ineffektiva miljöprövningar riskerar att leda till att … investeringar blir dyrare än planerat och att arbetet försenas.”

Ökar överföringskapaciteten
Ledningen mellan Ekhyddan och Nybro är viktig för att förstärka transmissionsnätet i sydöstra Sverige.

– Vi har ett stort antal ansökningar som inkommit om att ansluta ny produktion, företrädelsevis vindkraft i området. Merparten av dessa kommer att behöva vänta till ledningen är på plats innan det kan bli möjligt att ansluta mer produktion, säger Martin Norlund, programledare för Svenska kraftnäts ledningsprojekt i sydvästra Sverige.

Förstärkningen är också en förutsättning för att stamnätet ska kunna utnyttjas bättre. Något som kommer att resultera i mindre prisskillnader mellan elområde 3 och 4, fortsätter Martin Norlund.

– När ledningen är på plats så kommer överföringskapaciteten mellan elområde 3 och 4 att kunna öka med 400 MW vilket är en betydande ökning som kommer vara välkommet. Det kommer även minska prisskillnaderna som nu ofta uppstår mellan elområdena på grund av denna flaskhals i systemet.

Martin Norlund ser en risk med att även Ei: s handläggning kommer att överklagas, vilket kommer att försena projektet.

– Vi räknar med två års förseningar men hoppas att det ska gå fortare.

Säkerhetspolitisk betydelse
Ledningen mellan Ekhyddan och Nybro är också klassat som ett Project of Common Interest (PCI) av EU. Det betyder att ”projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden.

Förstärkningen av ledningen mellan Ekhyddan och Nybro är även nödvändig för att garantera driftsäkerheten för NordBalt som togs i drift 2015. Det är en elkabel som förbinder Sydöstra Sverige med Baltikum. Nordbalt har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet när de ska frigöra sig från det ryskkontrollerade elnätet IPS/UPS BRELL.

Den 19 december  undertecknade Europeiska kommissionen och representanter för regeringarna i Estland, Lettland, Litauen och Polen en deklaration om att snabba upp processen för att koppla samman elnäten i de tre baltiska staterna med kontinentala Europa, via Polen, senast i februari 2025.

”NordBalt var den ursprungliga anledningen till att vi påbörjade projektet Ekyddan – Nybro”, har Svenska kraftnät tidigare uppgivit till Second Opinion.

 

 

8 Kommentarer
Av Martin Berg
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Fredrik Bruno skriver:

  Med tanke på vad som hände i Älvsbyn, har man ingen redundans så man kan skicka strömmen via någon omväg om det nu brinner en brytare i det ordinarie systemet? Hur ömtåligt är nätet egentligen? Har man inte gjort någon riskanalys, d.v.s. frågat sig vad som händer om någon komponent fallerar och sedan vidtagit skadeförebyggande åtgärder.
  Se Svensk standard· SS-EN IEC 31010:
  ”Riskhantering – Metoder för riskbedömning”. Där finns exempel på hur man kan och bör göra.

  Älvsbyn är ju ändå ett ganska stort samhälle.
  https://www.alvsbyn.se/nyheter/stromlost/

 2. Fredrik Bruno skriver:

  Bara en liten aspekt helt vid sidan av: vi tycks ha väldigt lite avröjda brandgator i våra svenska skogar. Vägar och kraftledningsgator borde kunna fungera bättre som brandgator om de görs tillräckligt breda, (bra gentemot älgkollisionsrisken också). De stora bränder vi haft borde ha kunnat dämpas om de stora skogsområdena, t.ex. mellan Ramnäs och Norberg i Västmanland, varit bättre uppdelade med någon form av brandgator. Det här är ju inte i första hand kraftledningsägarnas intresse, men frågan är ändå värd att lyftas.

 3. Bengt Hellman skriver:

  Förstärkningen av ledningen mellan Ekhyddan och Nybro är nödvändig för att garantera driftsäkerheten för NordBalt som togs i drift 2015. Det är en elkabel som förbinder Sydöstra Sverige med Baltikum. Nordbalt har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet när de ska frigöra sig från det ryskkontrollerade elnätet IPS/UPS BRELL.

  Det är märkligt att regeringen fegar och inte står upp för detta, när avdelningsjuristen på regeringens myndighet Energimarknadsinspektionen säger att det fanns inte anledning att remittera beslutet att bevilja koncession för Svenska kraftnät till de berörda parterna en gång till. Det behövs kanske en säkerhetsprövning av dem som är involverade i detta beslut.

  1. Mona Svensson skriver:

   Nordbalt är i drift sedan flera år tillbaka med befintligt nät så det argumentet håller inte tyvärr!
   SVK vill gärna framstå som om de är de enda som förstår hur elnätet fungerar men de har själva ( innan S, MP,C kom till makten) varnat för den höga sammanlänkningsgraden till andra länder vilket gör oss alltmer sårbara och de inhemska priserna alltmer volatila. Många av EU:s länder når inte ens upp till direktivet om 15 % sammanlänkning. Bra att nuvarande regering håller i handbromsen och reflekterar innan förhastade beslut tas.

   1. Bengt Hellman skriver:

    Mona! Nordbalt har visserligen som du påpekar funnits i drift i flera år. Men, elnätet i Baltikum är fortfarande synkront kopplat österut ned de risker som det innebär.

 4. Anders Gustafsson skriver:

  SVK Gör allt som EU vill, ”mindre prisskillnander” alltså dyrare i område 3.
  Den ska genomföras för att Sverige ska kunna exportera dygnet runt i framtiden! alltså också en prishöjare!!
  Dags att säga till Jimmie att ändra direktiven.

 5. Mona Svensson skriver:

  På nämnda sträcka Ekhyddan- Nybro finns redan en stamledning. Densamma har Svenska kraftnät fått förnyad koncession på för flera år sedan för att renovera och byta ut stolpar. Ett av förslagen från oss markägare kring den nya ledningen har varit att gräva i befintlig ledningsgata och på så sätt markförlägga båda ledningarna för att på så sätt spara mark. Det blir för dyrt tycker SVK.
  Ett annat förslag från oss har varit att bygga en högre luftledning med dubbel kapacitet men det blir för högt menar SVK som menar att det kommer att störa landskapsbilden. Frågan är väl vad som stör mest julgransstolpar eller vindkraftverk som är höga som Eiffeltornet. En 120 m bred kraftledningsgata är ju inte heller någon direkt vacker syn men såklart den aspekten behöver man ju inte ta hänsyn till om man sitter på ett kontor i Sundbyberg. Från dag ett har Svenska kraftnät vägrat lyssna på oss som bor i området och frågan är vad detta har kostat. Allt skylls över på oss markägare men fakta är att Svenska kraftnät helt saknar kunskap om vad ordet ”samråd” betyder därav har vi den här konflikten!

  1. Bengt Hellman skriver:

   Samrådsförfarandet kring förstärkningen av ledningen mellan Ekhyddan och Nybro startade för tio år sedan. Processerna blir inte bättre för att de drar ut över ett decennium. Energimarknadsinspektionen gav klartecken 2019. Ynkligt att regeringen inte kunna ta sig samman och se till att elnätet byggs ut.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet