Regeringen måste stimulera bilköparna

Regeringen måste stimulera bilköparna

Ännu en budgetproposition har presenterats. Och ännu en gång uteblir beskedet om den stora utmaningen; hur bilparken ska ställas om från fossila bränslen till förnybara och till 2030 nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

På de svenska vägarna rullar idag över 4,5 miljoner bilar samt en mängd bussar och lastbilar. Över 90 procent av dessa fordon drivs fortfarande med bensin eller diesel – drivmedel som påverkar såväl klimatet som luften vi andas. 

Försäljningen av nya bilar är en viktig del i omställningen mot bättre drivmedel och mindre utsläpp. Men tyvärr går det långsamt och i fel riktning. Knappt fyra procent av nybilsförsäljningen var sådana bilar som drivs med förnybar energi – gasbilar, E85-bilar, elbilar och laddhybrider. Hela 96 procent är fortfarande bensin- eller dieseldrivna. De tre mest populära miljöbilarna är idag dieseldrivna.

Det är hög tid att vända utvecklingen och kräver att politiken driver på – genom stimulanser och långsiktiga besked. Både till de som ska välja tjänstebil och de som funderar på ny familjebil. Tjänstebilarna står idag för hela 60 procent av nybilsförsäljningen. Efter ungefär tre år rullar dessa bilar vidare ut på andrahandsmarknaden och bidrar långsiktigt till fler miljöbilar.

Regeringen har genom åren stimulerat den som väljer en gasbil eller en el- eller laddhybridbil genom att ge ett reducerat förmånsvärde. Det här styrmedlet har varit oerhört viktigt för försäljningen och drivit på utvecklingen av fler gasbils- och hybridmodeller. Det har även stimulerat produktionen av biogas runt om i landet. Problemet är nu att det här styrmedlet löper ut om drygt ett år. Den som idag står inför val av tjänstebil vet alltså inte vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för mer än ett år framöver.

Denna osäkerhet påverkar redan försäljningen och vi ser en klar nedgång i försäljningen av de riktigt miljöanpassade tjänstebilarna. Här krävs snabba och långsiktiga politiska besked om förlängning. Privatbilsköparna är miljömedvetna, men valet av familjebil styrs många gånger av ekonomiska kalkyler, både vid köptillfället och för kostnader framöver. Även här krävs politiska stimulanser för att få fler att välja bilar med förnybara drivmedel.

Supermiljöbilspremien är vällovlig för att få in fler elbilar, men el är inte den enda lösningen. Här måste politikerna tänka bredare och gynna fler av de riktigt bra miljöbilarna.

För en verklig förändring krävs också att konsumenter ser kostnadsfördelar på sikt. Att politiskt säkerställa att förnybara bränslen är billigare än de fossila är kanske det viktigaste. Men det kan också handla om att den som kör med gas, el, hybrid eller etanol befrias från trängselavgift, får lägre parkeringskostnader et cetera. Därmed skulle även andrahandsmarknaden för de riktigt bra miljöbilarna gynnas.

Den stora utredningen ’Fossilfrihet på väg’ föreslog bland annat ett bonus malus-system för att stimulera försäljningen av bilar med lägre utsläpp. I budgeten sägs systemet fortfarande beredas för att eventuellt införas om två år. Två år innebär fortsatt osäkerhet och förlorad tid. Politiska initiativ och besked hämmas ibland av EU-regler. Den svenska skattebefrielsen på biodrivmedel är ett sådant som ifrågasätts av Bryssel och just nu hindrar investeringen i ökad produktion av till exempel biogas i Sverige.

Men inom många områden har regeringen full rörelsefrihet att föreslå stimulanser i form av skatteförmåner och premier av olika slag. Omställningen av själva fordonsflottan är ett sådant område. Vårbudgeten gav inga besked men till hösten finns en ny chans. Det är inte för sent att vända utvecklingen men hög tid. Tydliga politiska besked och långsiktiga stimulanser för bilköparna kan ge snabba förändringar. Det har vi sett förr.

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige
Tina Helin, vd E.ON Gas
Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige

3 Kommentarer
Av Anders Mathiasson
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. J-G Hmg skriver:

  Kalla fakta biter inte på särintresset gas när det gäller biogasens uppgradering till fordonsgas. Det är denna uppgraderings kostnader och komplexitet som är boven bakom att jordbrukets biogasproduktion gått i stå med bara ca 50 stycken gårdsanläggningar, trots att potentialen (om man ser till animalieproduktionen) bör vara 1 000! Dessutom skulle många kreaturslösa gårdar vara betjänta av att i växtföljden få in vall för rötning till biogas.

  Kemisk omvandling av rå biogas till metanol eller DME skulle ge följande fördelar vs nuvarande fordonsgas:

  Metanol av biogas redan vid källan gör slut på det metanslipp som särintresset gas förtiger.

  Metanol kan liksom etanol gå direkt in som låginblandning i bensin och har ännu bättre förbränningsegenskaper än etanol.

  Vätskan metanol är till skillnad mot gasen metan lätt att hantera, transportera och lagra.

  Den kemiska omvandlingen av gasen metan kan likaväl leda till DME som till metanol. DME är det yppersta dieselbränsle vi känner utan fossildieselns alla luftförorenande avgaser och med ett cetantal som är 10 à 15 enheter högre än fossildieselns.

  DME är visserligen liksom metan en gas, men blir vätska redan vid -25 grader C alternativt 5 bars tryck. Motsvarande siffror för metan är -163 grader C resp 600 bars tryck.

  Fordonsgasen metan hanteras därför vanligen med 200 bars tryck, men nog så dyr tank ändå, och har då nästan bara tredjedelen av energiinnehållet vs en DME-tank för 5 bars tryck och samma volym!

  Att inte informera om dessa fakta är snudd på vilseledning av både producenter och konsumenter!

 2. Johan Montelius skriver:

  ”…bensin eller diesel – drivmedel som påverkar såväl klimatet som luften vi andas.”

  Det är nog dags att ställa om sig på att ingen längre tror att vi påverkar klimatet genom att släppa ut koldioxid. Argumentet för att då spendera miljarder på att gå över från fossila bränslen är då svårmotiverat.

  Om man skall minska de utsläpp som är skadliga för miljön så kanske man först skulle gå på de utsläpp som är stora och då sätta krav på hur dessa skall minskas. Om det visar sig att utsläpp från personbilar är den stora boven så är det nog betydligt mer ekonomiskt att införa bättre filter än att skattesubventionera en övergång till gasbilar.

  Om man säljer gas eller bilar som går på gas så har man kanske en annan åsikt.

 3. Jan Bengtsson skriver:

  Hög tid att bygga energisnåla hus,tekniken finns
  men regelverket måste göras om från grunden
  så att kök och badrum överlåtes till hyretsgästen
  att få välja standard,då kan kostnaden hållas nere
  även färdiga moduler,gör att det blir billigare.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet