Prisbildningen på elmarknaden är komplex

Prisbildningen på elmarknaden är komplex

Syftet med den studie som Svensk Energi, numera Energiföretagen Sverige, publicerat, är att visa att prisbildningen på elmarknaden är komplex.

En intressant parallell kan göras med perioden vid elmarknadens omreglering. För att förenkla den externa kommunikationen förklarade kraftindustrin alla prissvängningar med variationer i vattentillrinningen; mycket vatten gav låga priser och vice versa.

Men efter år 2005 fick branschen problem när priserna steg trots att det inte var torrår. Förklaringen då låg i en nästan tredubbling av kolpriserna. När branschen kommunicerade detta budskap möttes det inte med direkt jubel, utan den allmänna reaktionen var snarare att ”de nu hittat på något annat”. Lärdomen av detta är att man ska vara försiktig när man förenklar komplexa samband.

Studien som Energiföretagen Sverige beställt utgör en kraftig förenkling av verkligheten och resultaten ska tolkas därefter, och inte för att uppskatta priselasticiteter för enskilda parametrar.

Den diskussion som följt efter publiceringen av studien har snarast bekräftat hur svår denna materia är. Medan resultaten i den av oss beställda studien får stöd i den genomlysning av kapacitetsmekanismer som nyss publicerats av EU:s DG Competition, så finns på samma sätt ett antal modellresultat som pekar i andra riktningar.

Vi vill därför betona att den beställda studien dels är avgränsad till en begränsad och kort tidsperiod, dels att den syftar till att belysa ett historiskt skeende och inte ett försök att göra förutsägelser om framtiden och ska därför inte heller användas för detta.

Magnus Thorstensson
Mats Nilsson
Energiföretagen Sverige

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet