Periodvis stora prisskillnader i Sydsverige: ”Viktigt förstärka stamnätet”

Periodvis stora prisskillnader i Sydsverige: ”Viktigt förstärka stamnätet”

Periodvis betydande prisskillnader har sedan 28 maj uppstått i Sydsverige jämfört med övriga delar av landet. Det är begränsningar i överföringskapaciteten som är förklaringen, skriver Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Periodvis betydande prisskillnader har sedan 28 maj i år uppstått i elområde 4 i Sydsverige jämfört med övriga delar av landet. Skillnaden har vissa timmar varit 35 öre/kWh. Anledningen är Svensk Kraftnäts planerade arbeten mellan Hallsberg-Kimstad som avslutas inom kort. Prisskillnaderna kan väntas bestå periodvis under sommaren i samband med nya arbeten. 

Svenska Kraftnät har ansvaret för stamnätets väl och ve. Det positiva är att arbetena pågår under sommaren med låg elanvändning och lågt börspris. Det visar samtidigt på behovet av både ny produktionskapacitet i Sydsverige och fortsatta förstärkningar av överföringsförbindelserna. Detta har vi många gånger framfört men först nu – många år för sent – har politikerna förstått allvaret för industri och invånare i Sydsverige. Svenska Kraftnäts insatser innebär olika spotpriser i olika delar av landet men ökar förutsättningarna för ökad prisstabilitet till vintern. Se det som en nödvändig investering för att göra det bättre för elkunderna inför vintern. Men som sagt; vi behöver också ny elproduktion.

Systemet med elområden infördes den 1 november i fjol. Vid införandet uppkom också prisskillnader, som tidvis var än större. Svenska Kraftnät förklarade då att detta berodde på den unika situationen att alla reaktorer i Ringhals stod still.

Svenska Kraftnäts arbete, som inleddes den 28 maj, medförde att den normala överföringskapaciteten på 5300 MW mellan områdena SE3 och SE4 begränsades till 4100. Under denna period har det uppstått relativt stora prisskillnader mellan Stockholm och Malmö. Prisskillnaderna uppkommer dagtid och tidvis har de legat kring 25 öre/kWh under vissa perioder. I skrivande stund noteras en handfull timmar med över 35 öres prisskillnad och ett 50-tal timmar med över 20 öres skillnad.

Vi har nu en vårperiod med begränsad efterfrågan, den största reaktorn (O3) är åter på plats och en reaktor igång i Ringhals, men trots detta uppstår skillnader. Denna gång är det entydigt begränsningar i överföringskapaciteten som är förklaringen. En reaktor i Ringhals stoppades i måndags och ledde till nya svårigheter att upprätthålla spänningsnivån. Samtidigt begränsades importen från Norge vid Hasle och exporten till Jylland.

Svenska Kraftnät har aviserat planerade upprustningsarbeten vid Oskarshamn mellan 25 juni och 14 juli. Detta arbete är också en förutsättning för att elmarknaden ska kunna tillgodogöra sig den effekthöjning som har skett i Oskarshamn 3, vilket ytterligare bidrar till stabilare priser under vintrarna. Huruvida tidsplanen för byggstarten håller är oklart i nuläget – en senareläggning kan bli aktuell. Under den arbetsperioden begränsas överföringen till elområde 4 med 1.800 MW.

Det borde rimligen medföra fortsatta prisområdesskillnader. Det positiva är att det sker under semesterperioden. Men som sagt; detta görs för att förstärka och förbättra för elkunderna inför kommande vinter. Den kommande förstärkningen i Oskarshamn gör det möjligt att kunna mata ut produktionen från tre reaktorer som går för fullt. Hittills har sällan de tre varit igång samtidigt.

KJELL JANSSON
vd Svensk Energi

3 Kommentarer
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars Jacobson skriver:

    En lögn blir ju inte sann bara för man upprepar den. Vi som följer SvK produktion, import, export och spottpriser kan se att priserna stiger när vindkraften i Danmark står still. De behöver reglerkraft från oss. Att då hänvisa till flaskhalsar i Sverige är inte sant. Att underhållet är eftersatt både på stamnätet och regionnätet är däremot sant. Men detta är ju elbolagens misstag då de bara kammat hem vinsterna tidigare utan att underhålla. Om nu vi i södra Sverige skall finansiera nytt nät igen, så borde det ju i rimlighetens namn vara så att det vi investerar i skall komma oss i södra Sverige tillgodo framledes då intäkterna kommer från exporten? Nu skall ju även kabeln till Lettland utgå från zon 4. Det fungerar ju så i en marknadsekonomi som Elbolagen så gärna hänvisar till. Annars så borde ju Bottniabanan finasieras av den norra delen av Sverige? De så kallade flaskhalsarna i Sverige är tomflaskor. Problemen med överföring ligger mellan de danska öarna.

  2. Magnus Thorstensson skriver:

    Visst är det fel. Det som åsyftas är perioden sedan uppgraderingen av O3.

  3. Gunnar Ålfors skriver:

    Bra inlägg. Dock är det väl fel i meningen (om Oskarshamns kraftstation): ”Hittills har sällan de tre varit igång samtidigt.” Genom alla år har väl dessa tre ofta varit igång samtidigt även om det vissa år varit annorlunda.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet