Artiklar & debatt

 • Ansvarslöst att förringa energigaserna0

  Att förringa energigasernas roll är både ansvarslöst och omodernt. De har en given plats i Sveriges strävan att bli klimatneutralt 2050, skriver Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson.…

 • Professorer tror inte på manipulationsteorier

  Professorer tror inte på manipulationsteorier34

  Då och då spekuleras det i om elmarknaden är manipulerad. Second Opinion talade med två oberoende experter som inte köper argumenten och ger ett talande räkneexempel.…

 • Brist på elnät begränsar vindkraften5

  Vindkraften är just nu inne i en expansiv fas. På ett och ett halvt år har produktionen fördubblats. Hur mycket vindkraften kan fortsätta att öka beror på en rad olika faktorer – inte minst tillbyggnaden av elnät. Men nu växer kritiken bland elnätsföretagen att intäktsramen inte räcker till och därmed skulle nätinvesteringarna påverkas negativt.…

 • Brittiska elmarknaden måste bli mer transparent7

  En gemensam elmarknad i EU 2014 är målet. Men risken är att delmarknaderna drar åt olika håll och att det påverkar resultatet. Frågan är till exempel om Storbritannien väljer att gå mot en elbörs och därmed skapar en transparent elmarknad.…

 • Finlands kärnkraftspolitik är tydlig1

  I Sverige har vi inte byggt någon kärnkraft på 26 år. Öster om Bottenhavet ser det annorlunda ut. Finland bygger just nu sin femte reaktor och beslut om att bygga ytterligare två reaktorer har fattats.…

 • Gunnar Fredriksson: “Elområden kan leda till svängd opinion”7

  Barsebäcks kärnkraftverk gav 1 200 MW och nu är underskottet upp till 2 500 MW i Sydsverige. Vindkraften växer snabbt, men det tar många år innan den gör större skillnad. För några kraftslag är dörren till nyinvesteringar i det närmaste stängd. Där är Sydsveriges el-problem i ett nötskal.…

 • Medierna missar helheten i energifrågan9

  Medierna missar helheten. De tar fasta på utbyggnaden av vindkraften, men ställer det inte i relation till hur mycket el från kärnkraften som ska ersättas. Det menar Pappers förbundsekonom Christer Larsson, som sitter i Energimyndighetens programråd för att energieffektiviseringar inom elintensiv industri, PFE.…

 • Odenberg om elområden: “Gränserna inte godtyckliga”41

  Svenska Kraftnäts Generaldirektör Mikael Odenberg förklarar bakgrunden till indelningen i elområden och motivet till placeringen av gränserna.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet