Dra inte alla eldistributörer över en kam

Dra inte alla eldistributörer över en kam

Det är inte rimligt att låta regleringspendeln nu slå så långt åt andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen kläms åt och från en redan låg nätavgift blir tvungna att sänka avgifterna, skriver Bosse Andersson, vd i Lokalkraft Sverige.

Elnätsregleringen är ett återkommande kärt debattämne där det alltjämt i mediesammanhang delas ut svepande anklagelser som berättar om en samlad elnätsbransch som gravt missköter sig och skörtar upp sina kunder.

Nu senast i en krönika i Dagens Nyheter den 19 juni gick krönikören Maria Croft hårt åt elnätsbranschen för dess sätt att öka kundernas elnätskostnader över den senaste femårsperioden. Argumentationen stämmer väl med den mediabild vi vant oss vid men är det inte dags att bli lite mer nyanserad? Det är faktiskt inte så att en hel elnätsbransch driver en aggressiv prispolitik!

Inom Lokalkraft Sverige samlar vi en fjärdedel av Sveriges elnätsbolag. Det är mindre elnätsbolag som verkar i lokalsamhället. Det handlar om elföreningar, dvs bolag där en betydande andel av elnätskunderna äger bolagen och det är kommunalt ägda bolag. Alla har det gemensamt att de ägs och verkar lokalt.  Vi känner inte igen oss i de siffror gällande nätprisutveckling som målas upp.

När snittet av prishöjningar anges till ca 25 procent och exempel visas upp om bolag som höjt med över 40 procent då är det det samma som att säga att många mindre bolag ligger väsentligt lägre än de 25 procenten. Där hör våra företag i allmänhet hemma.

Man kan med facit i hand av den ekonomiska utvecklingen under senare år absolut medge att den yttersta ramen i de gångna årens elnätreglering den har varit alltför generös. Och vi är många som inte sett behov av att nyttja den givna ramen fullt ut. Detta faktum gör det ändå inte rimligt att nu låta regleringspendeln slå så långt åt det andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen nu ska klämmas åt och från en redan tämligen låg nätavgift bli tvungna att sänka avgifterna.

Önskvärt för framtiden, för elnätsägare såväl som för våra kunder, vore en reglering som präglas av långsiktighet. En reglering som bygger förtroende. Blir de ekonomiska ramarna alltför trånga så kan det bli svårt att hantera alla de utmaningar som svensk elförsörjning står inför när elproduktionen ställs om så att även många kunder själva från och till blir en del av produktionssystemet. Nej vi kommer inte att se problemen under de närmaste åren men om vi får en reglering som äventyrar investeringarna i det som behövs för att hantera morgondagens elsystem ja då kan vi få en elinfrastruktur som på lite längre sikt inte fullt ut levererar.

Våra medlemmar i Lokalkraft Sverige känner en växande oro för att en onyanserad diskussion, där alla elnätägare dras över en kam, kan leda i den riktningen. Tänk istället långsiktigt och skapa ett regelverk som kan lägga grund för att svensk eldistribution kan utvecklas och fullt ut leverera med avseende på kvalitet och tillförlitlighet.

 

 

 

 

1 Kommentar
Av Bosse Andersson
vd Lokalkraft Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. mats nilsson skriver:

    Bra argumenterat! Regleringen måste vara skälig både för bolag och kunder, och fungera för små och stora enheter (både olika stora kunder och olika stora bolag). Kanske borde vi i Sverige, i.st.f. att försöka hitta på en unik svensk reglering, se närmare på länder där det tycks fungera? Jag tror inte man skulle behöva studera länder väldigt långt bort…

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet