O2-moderniseringen stimulerar det lokala näringslivet

O2-moderniseringen stimulerar det lokala näringslivet

Moderniseringen av reaktorn O2 vid kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG) är en mycket omfattande investering. På tolv år satsar ägarna mellan 7 och 8 miljarder kronor – en investering som förutom en säkrare reaktor genererar arbetstillfällen och stimulerar det lokala näringslivet.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Energibranschen är inne i en offensiv investeringsfas. Sedan 2004 har branschen gått från en stabil årlig investeringsnivå på mellan 10 och 15 miljarder kronor till att ha ökat investeringarna påtagligt och 2011 nådde branschens totala investeringar för första gången 40 miljarder kronor under ett år, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. 

Kärnkraftverket OKG i Oskarshamn ägs av E.ON och Fortum och här är reaktorn Oskarshamn 2 (O2) ett konkret exempel på vad de stora investeringarna kan handla om. 2004 inleddes moderniseringsarbetet av O2 och hela arbetet kommer att vara klart 2016.
– Huvudsyftet med moderniseringsprojektet är att höja reaktorsäkerheten, men det handlar också om att byta komponenter för att förlänga livslängden på reaktorn. Senare har ägarna också fattat beslut om att höja reaktoreffekten som en del i moderniseringsarbetet, säger Anders Helmersson, projektledare på OKG och som leder moderniseringsprojektet.

Strategin har varit att utföra moderniseringen stegvis. Två steg är avklarade och i sommar inleds ett stort och omfattande arbete i nästa steg. Under 165 dygn med start den 1 juni ska reaktorn ställas av och installationer för säkerhetsmoderniseringar genomföras.
– Hela moderniseringen av O2 kostar mellan sju och åtta miljarder kronor, det är otroligt stora åtgärder som vi genomför, säger Anders Helmersson.

Hur ser kostnadsfördelingen ut mellan personal och material?
– Den absolut största efterfrågan är personal, jag skulle uppskatta att personalkostnaderna i det här projektet är mellan 70 och 80 procent av de totala kostnaderna, medan material och annat står för resten. Att det ser ut så här beror på att arbetet ställer väldigt höga krav på dokumentation och stringent hantering av konstruktionsprocessen. Vi måste bevisa att det vi gör uppfyller de krav som är ställda, säger Anders Helmersson.

OKG har valt att köpa in tjänster från två stora internationella leverantörer av kärnteknik. Det är dessa företag som slukar den största delen av personalefterfrågan, men även OKG har varit tvungna att förstärka kompetensen för att lyckas nå sina mål. Mellan 150 och 200 personer jobbar direkt med moderniseringsarbetet. Det har krävts både nyanställningar och konsultinsatser, men också omfördelning av de 900 som arbetar på OKG för att lösa kompetensbehovet. Periodvis har det varit knivigt att hitta rätt kompetens, berättar Ander Helmersson.

Arbetet med att modernisera O2 påverkar också det lokala näringslivet. Såväl OKG som de internationella leverantörerna använder sig av de lokala underleverantörerna. Det innebär flera fördelar.
– Vi använder oss sedan tidigare av lokala underleverantörer och det har den fördelen att de vet hur saker fungerar hos oss och kommer snabbt in i jobbet. Och i ett sådant här fall har det ju också den fördelen att de bor här i Oskarshamn och då är bostadsfrågan löst, säger Anders Helmersson.
För bostadsfrågan och annan logistik kommer att bli en utmaning i sommar. Då kommer mellan 2 000 och 2 500 konsulter att användas på kärnkraftverket, med en topp i augusti och september. Det här märker hela Oskarshamn av. Inte en övernattningsbädd är ledig på hotellen, vandringshemmen eller i uthyrningsstugorna och då finns ändå risken att vissa av de som jobbar få ta sig till kringliggande orter som Kalmar och Västervik. I anslutning till kärnkraftsområdet har provisoriska bostäder också byggts, liksom en tillfällig restaurang, omklädningsrum och lokaler med planeringsrum.

Det är alltså tydligt att arbetet på OKG ger det lokala näringslivet en skjuts.
– Jag tror inte man i Oskarshamn har förstått riktigt hur omfattande det här arbetet är. Men överlag är det mycket positivt till vår verksamhet här i Oskarshamn, säger Anders Helmersson.


FAKTA: moderniseringsarbetet Oskarshamn2

— Huvudleverantörer för komponenter till reaktorn är COP, som är en sammanslutning avO2_lyftkran webb.jpg leverantörerna Areva, Siemens och Heitkamp. För turbinkomponenterna är huvudleverantören Si-Plex, som är en sammanslutning av Siemens och Balke&Dürr.
— Moderniseringen av O2 sker etappvis och flera delsträckor är redan genomförda. Projektet startade 2004. 2007utfördes en modernisering av styr- och reglerutrustning i turbindelen. 2009-2011 genomfördes ett byte av lågtrycksturbiner och byggnation av ett 550 meter långt djupvattenintag under havet. Nästa etapp är säkerhetsmoderniseringen nu i sommar och avslutningen på projektet är en effekthöjning 2016.
— De viktigaste moderniseringsåtgärderna under 2013 är: Nytt styr- och kontrollsystem, ombyggnad av kontrollrum, uppgradering av intern elkraftförsörjning, förstärkt resteffektkylning och uppgradering av turbinanläggningen.
— Intressant kuriosa kring projektet: Enbart under 2012 hanterade OKG 13 000 dokument i sitt dokumenthanteringssystem, OKG hanterar 20 000 kretsscheman, 200 kontrollskåp och 1 000 kilometer kablage ska på plats samt vissa komponenter som ska installeras väger flera hundra ton.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet