Nyanslutningar motsvarande nytt Umeå

Nyanslutningar motsvarande nytt Umeå

”Trycket är enormt hårt just nu. Vi har förfrågningar inne om nyanslutningar på 300 MW effekt – det motsvarar ytterligare ett helt Umeå!” Det säger Göran Ernstson, sedan tio år vd i Umeå Energi. Det är en salig blandning av stort och smått – från rena basindustriprojekt till serverhallar, bland annat för Bitcoin, och mindre privata projekt.

Göran Ernstson säger i nästa andetag att erfarenheten visar att mycket av detta kanske stannar vid förfrågningar och rinner ut i sanden. Dock ställer det höga krav på att Umeå Energi är snabbfotat och på tå för att inte missa utvecklingsmöjligheter för det egna företaget och för hela regionen. Han säger:

–  Vi har en fortgående dialog med Vattenfall och Svenska Kraftnät gällande överliggande nät. Vi är i händerna på kapaciteten i såväl regionnät som stamnät. Man kan mata in ganska mycket på elnätet. Men reservmatningen har sina gränser.

– Det är spännande att få vara med i den här utvecklingen. Var vi landar, får vi se i sinom tid.

Som ett stort elnätsföretag med drygt 60.000 kunder spelar förhandsregleringen på elnätssidan en viktig roll. Han beklagar den myckna negativa publiciteten kring regleringen som vissa aktörer givit upphov till:

–  Där löper Umeå Energi ingen risk att dras in eftersom vi har en tydlig lågprisprofil på elnätssidan. Vi ligger alltid bland de fem-sex bolagen som har lägst elnätspriser. Vi har inte utnyttjat de intäktsramar som vi har tilldelats. Sedan tidigare har vi en prognos på årliga elnätshöjningar på omkring 2 procent. Därmed slår vi inte i taket. Det ska vara hög leveranskvalitet med lönsamhet. Vi måste våga investera. Med den nya förordningen, som nu kommit, kommer vi dock att ompröva prispolitiken.

Energibranschen är sedan fem-sex år mitt inne i en omvandlingsprocess. Och den går snabbt. Där är det viktigt med breda samarbeten och partnerskap. I somras meddelade Umeå Energi tillsammans med Jämtkraft, Öresundskraft, Tekniska Verken och Jönköping Energi att man går samman i ett konsortium för gemensam affärsutveckling och nya kundnära energilösningar, tjänster och digitala affärsmodeller för den framtida energimarknaden.

Göran Ernstson tycker det är viktigt att man via partnerskap delar på kostnaderna som annars var och en för sig inte skulle klara av:

– Branschen har länge varit omogen. Alla har slagits med alla hela tiden. Det vore korkat att inte göra som vi nu tänkt. Det här blir en modell för utveckling som gör oss alla starkare. Vi kommer från olika miljöer och det lokala finns med – en klar fördel. Vi delar därmed på kostnader för olika digitala plattformar. Sedan kan vi ändå konkurrera med elhandeln över hela landet.

Kundens behov ska lösas. Det är kärnan idag tycker Göran Ernstson:

– Vi ser ny kompetens som snabbt kommer in i bolaget idag. Vi måste klara den här omställningen och samtidigt se till att behålla stoltheten hos dem som exempelvis kör kraftverken. Vi har en helt ny värld idag. Vi tar idag in kompetens inom digitalisering och design. Vi vet knappt vad de ska göra – men det är en stor utmaning. Vi har stor glädje av Designhögskolan i Umeå.

 

1 Kommentar
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth skriver:

    Om kirunagruvan måste dra ner nu när malmen sinar, bostadsmarknaden viker, konjunkturen kanske går ner och miljökraven ökar på industrin kanske det bara blir 1 kW.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet