Missvisande från TT om elpriset och kärnkraften

Missvisande från TT om elpriset och kärnkraften

TT skriver att oro för att kärnkraften inte kommer att fungera i vinter nu höjer elpriset. ”Elhandlarna börjar bli nervösa och elpriset stiger.” skriver TT och menar att det faktum att elpriset stiget med 2 procent under måndagsförmiddagen är ett tecken på detta.

– Snarare är det så att elpriset sjunkit till en lägre nivå sedan i våras och ligger ganska stabilt, säger Jonas Melin som är portföljförvaltare på förtaget Markedskraft. Det är klart att priset är högre med så mycket kärnkraft borta än vad det hade varit om all kärnkraft hade fungerat men att säga att det har stigit är fel.

Det gäller exempelvis priserna för leverans under fjärde kvartalet. Däremot kan de rörliga priserna variera mer från dag till dag, påpekar Jonas Melin.

El för leverans kvartal fyra 2011 har under juli och augusti handlats för mellan 47 och 52 Euro per MWh enligt NasdaqOMX, och på måndagen var priset 49,05 Euro.

De förhållandevis låga priserna beror på att vattentillgången i magasinen ökat successiv under sommaren, menar Jonas Melin. I mitten på maj, när priset för kvartal fyra låg närmare 60 Euro per MWh, hade vi ett underskott i magasinen i Sverige och Norge på ungefär 20 TWh och nu är vi tillbaka på normala nivåer. Det innebär en ökning med mer än 1 TWh per vecka. Ett kärnkraftverk som står still en vecka innebär ett tapp på knappt 0,2 TWh.

Det som påverkade det rörliga elpriset under måndagen var enligt Jonas Melin sannolikt situationen i Finland med problem med i ett kärnkraftverk, Olkiluoto 2. Men han menar att det rörliga priset går både upp och ner och att det inte går att basera slutsatser om prisutvecklingen baserat på enstaka observationer.

– Det finns en viss osäkerhet i marknaden kring den svenska kärnkraftens tillgänglighet och förtroendet är naggat i kanten, men det är redan inräknat i priset sedan länge, menar Jonas Melin. Det har inte kommit ut någon ny information de senaste dagarna angående den svenska kärnkraften som skulle ha påverkat priserna i någon stor grad.

Dock har det på tisdagen meddelats att Oskarshamn 2 som under måndagen togs ur drift för översyn av turbiner och kommer att förbli avstängd till den planerade revisionsperioden som startar enligt planen den 18 september.

TT skriver vidare felaktigt att ”Redan har flera genomgångar flyttats fram från sommaren till hösten.” I själva verkat har informationen om de planerade stoppen och inte ändrats mer än marginellt sedan den blev tillgänglig för flera månader sedan.

TT skriver också att ”Senast i lördags meddelade Oskarshamn att reaktor tre måste köras på reducerad effekt en dryg månad till följd av vibrationer i turbinlagren.” Detta är inte heller någon nyhet utan har varit ett känt faktum sedan tre månader. Däremot kommer den reducerade effekten att kvarstå i vart fall till 2012.

Redaktionen rättar 23/8 kl 19:00: Att O3 även fortsättningsvis kör på reducerad effekt har varit känt i tre månader och inte över ett år som tidigare angivits. 

1 Kommentar
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Gunnar Ålfors skriver:

    Bra men nordisk produktion i all ära. Norden har starka förbindelser till övriga Europa och frihandel. Nordiskt elpris därför även mycket beroende av situationen även utanför Norden. I såväl Norden som helhet o Europa ligger nästan alltid kolkondens på marginalen. Dess rörliga kostnad är det som bestämmer börspriserna. Kolpriserna ändrar sig visserligen långsamt men ändå någorlunda i takt med oljepriserna.
    Endast kortvarigt och sällan, när flera utlandsledningar är full-lastade är det vår interna kraftbalans som dominerar prisbildningen

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet