Mats Odell (KD): Elöverskott skapar exportintäkter

Mats Odell (KD): Elöverskott skapar exportintäkter

Kristdemokraterna har stor tilltro till marknadens förmåga att lösa Sveriges energiförsörjning, visar en intervju med ordföranden i riksdagens näringsutskott Mats Odell (kd).

Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

Mats Odell menar att det är bra att Sverige integreras i det europeiska energisystemet genom utbyggnad av elöverföring eftersom det skapar försörjningstrygghet och på sikt är lönsamt för Sverige. Den tid då energiförsörjningen var en statlig angelägenhet är inget han vill tillbaka till. 

– Sveriges elsystem är allt mera integrerat med omvärlden och vi kommer inte att kunna ha påtagligt lägre elpriser, säger Mats Odell.

Han vänder sig mot resonemang om att vi inte ska producera mer el eftersom vi har ett överskott. Istället vill han bejaka ökad svensk elproduktion som en möjlighet för export av miljövänlig och förhållandevis billig el.
– Vi har ett lastbilsöverskott också, säger han och understryker att energibranschen kan likställas med andra industribranscher.
– Sveriges har goda förutsättningar att producera och exportera el. Men det måste vara energibolagen som bestämmer hur mycket de ska investera och producera.

Mats Odell menar att subventionerna till fossilfri elproduktion som vindkraft på sikt bör avvecklas och han är negativ till att i nuläget öka subventionerna.
– Utbudet av el har ökat bland annat på grund av stora subventioner, och det pressar vindkraftens lönsamhet. Att i det läget öka subventionerna ytterligare till nyetablering av vindkraft innebär ytterligare ökning av utbudet, vilket är fel väg att gå.

Däremot är han för ökad politisk styrning för att komma åt användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.
– Vi har redan en CO2-fri elproduktion och vi borde istället titta på ett certifikatsystem som är inriktat på fordonsflottan.
Kristdemokraterna är tillsammans med moderaterna och folkpartiet entydigt för att behålla det kommunala vetot vid anläggning av vindkraftverk, medan andra partier öppnat för att i varierande grand förändra ordningen.
– Den kommunala vetorätten när det gäller vindkraftverk ska vara kvar. Den gör att etableringarna styrs till platser där det är mindre kontroversiellt.

Mats Odell har en gedigen bakgrund som kärnkraftsmotståndare. Inför folkomröstningen om kärnkraftens framtid 1980 var Mats Odell vice ordförande i linje tre och innan dess hade han varit ordförande i Folkkampanjen mot Atomkraft. Kristdemokraternas motstånd mot kärnkraft har varit djupt och hårt, men det omprövades successivt med början för några år sedan.

2007 skulle Mats Odell delta i ett minsitermöte i Finland och på programmet fanns ett besök vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Svt:s Rapport ställde frågan om att delta vid besöket och då aktualiserades frågan om kd:s inställning till kärnkraft.
– Vad skulle jag säga? Vi enades i partiledningen om att öppna för en diskussion om att kunna ersätta gamla reaktorer med nya.

En dialog inom kd om kärnkraftspolitiken pågick under ett drygt år resulterade i en ny position. I januari 2009 var frågan tillräckligt förankrad i partiet för att partiledaren skulle kunna presentera en ny energipolitik som förordade att förbudet mot nya reaktorer togs bort. Det blev som bekant regeringens linje i och med energiuppgörelsen senare samma år. Så här formulerar sig partiet nu om kärnkraften:

”De nuvarande kärnkraftverken kommer att fasas ut om cirka 15 år. Det är orealistiskt att tro att vi då har så stor tillförsel av el från förnyelsebara källor att vi helt kan stänga ned kärnkraftverken utan att detta får förödande konsekvenser för basindustrin och hushållen. Därför kommer vi att behöva modernisera och ersätta befintliga kärnkraftverk.”

– Jag tror att det kommer att byggas nya kärnreaktorer i Sverige. Jag är imponerad av den nya kärntekniken och av den fjärde generationens reaktorer och den forskning som bedrivs vid exempelvis KTH och Uppsala Universitet, säger Mats Odell.

Men industrin vill ha en blocköverskridande överenskommelse för att våga satsa, menar Mats Odell. Det handlar om grunden för Sverige som industrination och för välfärden.
– Det kommer inte satsas en enda krona på ny kärnkraft innan det finns en blocköverskridande överenskommelse. Egentligen borde detta ske nu, före valet. Det skulle minska miljöpartiets möjligheter att påverka energipolitiken efter valet. Men sannolikheten för att det händer nu är väl inte särskilt stor.

Mats Odell understryker att det behövs tålamod för att åstadkomma politiska förändringar och jämför med 90-talets pensionsreform. Mats Odells övertygelse är att socialdemokraterna kommer att byta fot i kärnkraftsfrågan.
– Stefan Löfven har sunda åsikter i energifrågan. Han är skolad i den konkurrensutsatta industrin.

Han är kritisk mot det tyska beslutet att avveckla kärnkraften som han menar bottnar snarare i metafysik än vetenskaplig grund. Mats Odell menar att det varit ett stort problem att tillståndsprocesserna för investeringar i ny och effektivare energiproduktion tagit lång tid, och han understryker att det nu tagits krafttag för att korta ledtiderna genom höjda anslag exempelvis till miljödomstolarna.
– All energiproduktion är förknippad med ingrepp i miljön, men det får inte innebära idiotstopp på investeringar. Risken är ju att man avstår från att göra effektiviseringar och tillståndsprocesserna är för långa eller osäkra.

Mats Odell är alltså för ny kärnkraft, men han utesluter inte heller att öka elproduktionen från vattenkraft och naturgas.
– Jag tycker vi måste vara öppna för att ta vara på möjligheten till mer energiproduktion från rinnande vatten. Och jag är inte heller kategoriskt mot naturgas som energislag om det skulle behövas för att klara vår effektbalans.

Även om varken regeringen eller kristdemokraterna ännu tagit ställning till det aktuella förslaget att ompröva miljötillstånd för vattenkraftverk är Mats Odell negativ till idén:
– Personligen tycker jag att det är att gå för långt att tvinga all gammal vattenkraft att söka tillstånd från början. Det finns säkert anläggningar som måste omprövas, men man måste välja en mer reformistisk väg.

5 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Wiegert skriver:

  Inte ska man väl exportera el som är subventionerad av oss konsumenter? Känns oetiskt på något sätt

 2. Anders Nilsson skriver:

  Känner att jag skulle behöva förtydliga nedanstående angående exporten av lastbilar. En lastbil kan stå i lager några månader men producerad el behöver säljas i samma sekund. Ett problem som kommer att öka i takt med att vi får allt mer intermittent elproduktion.
  Anders Nilsson

 3. J-G Hmg skriver:

  Citat: ”Däremot är han för ökad politisk styrning för att komma åt användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.
  – Vi har redan en CO2-fri elproduktion och vi borde istället titta på ett certifikatsystem som är inriktat på fordonsflottan. Däremot är han för ökad politisk styrning för att komma åt användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.
  – Vi har redan en CO2-fri elproduktion och vi borde istället titta på ett certifikatsystem som är inriktat på fordonsflottan.”

  Snabbaste sätt globalt att minska tpsektorns oljeberoende bensin/diesel är att anamma pågående naturgasboom isf att förutfattat klassa naturgasen som fossil. Om Open Fuel Standard Act (OFS) antas av USA:s kongress kommer det att påverka även vår bilmarknad. Enklaste lösning för biltillverkarna att uppfylla OFS’ krav är att producera triflexfuel GEM (Gasolline/Ethanol/Methanol). Kostnad härför vid nyproduktion är en bagatell $100à200 eftersom moderna bilar redan har nödvändig ”lambda” som genom avkänning av avgaserna ”vet” luftbehovet och styr insprutningen därefter. Det kommer att lyfta den bortglömda metanolen, vars produktion både globalt och i US ökar kraftigt genom att den framställs av nu billig naturgas.

  Naturgasens metan och dess derivat metanol och DME (dimetyleter) brinner rent med väsentligt mindre CO2 per energiekvivalent än oljans bensin/diesel för att inte tala om de sistnämndas sot, partiklar och alla andra hälso- och miljöfarliga föroreningar.

  Alltså, att slentrianmässigt kalla naturgas fossil och av den anledningen bannlysa den och dess derivat metanol/DME som drivmedel är djupt olyckligt och att kasta ut barnet med badvattnet. Det bästa får inte bli det godas fiende.

 4. anders nilsson skriver:

  Skönt med någon som kan använda sunt förnuft i stället för att låta känslor och politisk korrekthet styra.
  En undran bara: Är det rimligt att jämföra export av lastbilar med export av el? Vi skulle i så fall kunna fortsätta exportera SAAB också. Om vi sålde dom för 90 000 kr och lät skattebetalare och bilkonsumenter betala resten av produktionskostnaderna skulle det gå bra.
  Vad kostar marginalelen från t.ex. vindkraft att producera. Ca dubbelt så mycket som spotpriset skulle jag tro.
  Mvh Anders Nilsson

 5. Samuel Karlsson skriver:

  Snälla. släpp elmarknaden fri så slipper ni era små bekymmer.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet