”Ingen har frågat kunderna”

”Ingen har frågat kunderna”

Mats R Andersson är vd för Grästorp Energi. Han menar att både kundens intressen och de lokala aspekterna av framtidens elsystem går förlorade i dagens omställning.
– Ingen har frågat kunderna vad de vill ha, man bara påstår att man har gjort det, säger han.

Mats R Andersson är inte bekväm med flera av de reformer som genomförs just nu. Han har daglig kontakt med sina kunder och för honom är det tydligt att reformerna varken är efterfrågade av eller kommer att gynna kunderna.

Den elhandlarcentriska modellen är det tydligaste exemplet, menar han. Reformen handlar om att elhandlarna ska ta över huvudkontakten med kunderna och elnätsföretagen förlorar kundkontakten. Symbolen för hela reformen är att kunderna bara ska få en faktura i framtiden där både elanvändning och elnätskostnaden summeras.
– När jag förklarar för kunderna vad det här handlar om tycker de att det är korkat och felaktigt. Ingen har pratat med vad kunderna om vad de vill ha. De ansvariga för detta har på typiskt svenskt vis bestämt att det här vill medborgarna ha, säger Mats R Andersson och fortsätter:

– Klart att kunderna vill ha valfrihet, men inte till vilket pris som helst. Den elhandlarcentriska modellen kommer att driva kostnader för kunderna och för något som de inte har beställt. Det enda som de har beställt och vill ha är el 24 timmar om dygnet till billigaste tänkbara pris. Den elhandlarcentriska modellen är en produkt som passar i städer men inte på landsbygden där markägarna vill prata med sina elnätsbolag mellan fyra ögon och inte bara genom mail och sms.

Vilka är riskerna med reformen som du ser det?
– Det blir inte enkelt för kunden. Man sneglar på andra branscher, men alla branscher är olika. Ta det här med felanmälan till exempel, när något blir fel. Både inom telebranschen och fiberbranschen anmäler du till din tjänsteoperatör vilken skulle vara elhandlaren i detta sammanhang. Tjänsteoperatören kontaktar därefter nätägaren om felet ligger på dennes bord. Den stora skillnaden är att elnätsoperatören måste börja betala skadestånd efter tolv timmar om felet inte är åtgärdat vilket varken tele- eller fibernätsoperatören måste göra.

– Vem sitter med Svarte Petter, fråpgar han retoriskt och svarar:
– Jo, kunden och elnätsbolaget.

Han menar att det också kommer att bli oerhört kostsamt för elhandlarna om de ska lösa kundernas problem vid ett elavbrott med dygnet-runt jour för att ta emot samtalen.
– Dessa kan visserligen lejas ut till en tredje part men kostnaden ska betalas av kunden på elräkningen. Det är ju bra för elnätsägaren kan man resonera, men det funkar inte så. Elnätsbolaget måste i vilket fall som helst ha sin driftjour och därför får kunden betala dubbelt för hälften så bra service. Vi måste ständigt komma ihåg att det finns bara en som betalar för hela det här kalaset och det är kunden och varför ska kunden betala för något som han inte har frågat efter, frågar sig Mats R Andersson.

Han säger att han med sin inställning kan uppfattas som bakåtsträvare och visionslös, men det handlar inte om det menar han.
– Saker som fungerar har jag svårt att acceptera att de ska bytas ut, de ska förbättras men måste inte bytas ut.

Han vänder sig också emot konsolideringen av elnätsmarknaden där det går emot färre och större företag och att det också uttrycks en önskan att det ska bli så. Här ser han risk för stora negativa effekter för kunderna, eftersom avståndet mellan kund och nätägare blir ännu större. Men den här förändringen går i linje med mycket annat på elmarknaden just nu, menar Mats R Andersson, och det är fokuseringen på storstäderna. Han är också därför drivande som ordförande för Lokal Kraft Sverige, som har fokus på frågor som är viktiga och aktuella för de små och medelstora energiföretagen.

Lokal Kraft Sverige har också som en bärande idé att man agerar lokalt, det vill säga där kunden lever och verkar, och löser kundens problem utifrån kundens enskilda behov.
– I framtiden kommer 70 procent av Sverige befolkning bo i storstäder och 30 procent på landsbygden. Visst det är en minoritet, men ändå 30 procent av vår befolkning som vi håller på att glömma bort. Allt kan inte styras med storstadsperspektiv, för det finns massor av människor på landsbygden och de kommer att ha samma behov men deras behov kommer att vara dyrare att tillgodose eftersom allt blir dyrare på landsbygden. Vi måste tänka om, Sverige är långt och inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö.

I ljuset av detta ser han också stora risker med dagens kabelnedgrävning som energibranschen måste ta höjd för. Dyrare och betydligt mer komplicerade reparationer kan lura bakom hörnet och då kommer det framför allt belasta landsbygden. Detta är inte frågor och tankar som lyfts nämnvärt i förhandregleringsmodellen, menar han.

– Om 20-30 år kommer vi att få se mer komplicerade strömavbrott för vi vet inte hur de kablar vi gräver ner idag ter sig. Jag tror att det kommer att bli mer komplicerade avbrott som är svårare att felsöka med längre strömavbrott som följd, säger han och fortsätter:

– Det kanske är så att alla kablar inte skulle ner i backen som är kutym i dag och har gällt i några år. Du får fler avbrott med luftledningar visst, men felen är enklare och går snabbare att lösa. Då menar jag att det är fel att driva på för kabelnedläggning i alla lägen. Det blir dyrare och det är inte alls säkert att det blir bättre leveranser för kunderna på sikt. Vi har inte tänkt ända fram och vi har inte tänkt på vad som i längden är bäst för kunden utan vi har drivit fram ett beslut efter erfarenheterna som stormen Gudrun gav.

BILD: Mats R Andersson menar att kundperspektivet går förlorat i vissa reformer. Foto: Daniel Löfstedt

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Roger Karlsson skriver:

  Vad reformen som syftar till elhandlarcentrisk modell riskerar innebära är färre elhandelsföretag då det kan leda till en utslagning av mindre aktörer pga av de enorma systeminvesteringar som kommer krävas för hanteringen.

  Det kommer också innebära väsentligt ökade ekonomiska risker för elhandlarna, då de även ska bära risken för nätbolagen. Oaktat om kunden betalar sin faktura eller ej så ska elnätsbolaget ha betalt inom den tidsgräns som är beslutad, vilket kommer påverka elhandelsbolagen negativt.

  Det kommer således vara negativt för konkurrensen då det med stor sannolikhet kommer leda till utslagning av mindre aktörer. Mindre bolag kommer kanske bara kunna hantera konsumenter inom eget nätområde, medan ett fåtal större elhandelsbolag kan tillskansa sig en allt större andel av kunderna då de kan lägga ut de nödvändiga investeringarna och löpande kostnaderna (kundservice som är bemannad 24/7) på ett större kundkollektiv.

  Lennart Lindberg har rätt i att det kommer bli dyrare för kunderna eftersom de i slutändan får ta kostnaderna för den här reformen och de investeringar som aktörerna på marknaden blir tvingade till.

  Hade man velat kundernas bästa så hade man talat med kunderna först!! Är kunderna beredda att betala ett högre pris för att få färre aktörer att välja mellan? Är kunderna beredda att betala mer för sämre/långsammare service?

 2. Lennart Lindberg skriver:

  Det finns ännu kloka människor kvar i elbranschen. Det tråkiga är att de som lyssnar på kunderna betraktas som bakåtsträvare och de som lyssnar på EU:s påhitt och Energimarknadsinspektionens dumheter anses vara framtiden. Kostnaderna för de nya dumheterna lastas över på kund utan att kund har eftersträvat det. Och helst läggs kostnaderna på nätbolaget, då får kunderna ingen möjlighet at välja.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet