IEA-direktör: Förnybar energi kräver ny marknadsreglering

IEA-direktör: Förnybar energi kräver ny marknadsreglering

Nya intäktsramar för elnätsföretagen är en av höstens stora energifrågor i Sverige. Men det är nog bara början. Bo Diczfalusy på IEA, International Energy Agency, spår nya globala utmaningar när näten måste anpassas för variabel energi som vindkraft och solkraft.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

IEA, International Energy Agency, är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor och har ett makroperspektiv. Bo Diczfalusy från Sverige och tidigare chef för Energienheten vid näringsdepartementet är direktör för energiteknik på IEA. Han kan se en tydlig trend att andelen förnybar energi hela tiden växer: 

– Varje år växer produktionen i världen av el från solceller med 50 procent och vindkraften med 25 procent. Nu kommer även kinesiska program för mer förnybart, säger han och fortsätter:
– Det kommer att bli mer och mer variabel energi i systemet. 2050 kan, globalt sett, upp till 30 procent av all elektricitet komma från variabel energi. Det här ställer en rad krav på backup, lagring och reglering. Med mer variabel el kommer näten att bli mer ansträngda i form av ojämn belastning. Därför kommer det att ställas krav på att de ska bli mer intelligenta där brukaren kan styra sitt behov av el, så kallad ”demand and respons-lösning”. Men också frågor om energilagring och laststryning kommer att bli mer aktuella.

Begränsningarna i nätet utgör i dag inga problem i Norden, men kommer förr eller senare att göra det, menar Bo Diczfalusy.
– Till exempel Tyskland och Spanien har en mer aggressiv utbyggnad av sin variabla energi och kommer därför att få de här problemen före Sverige. Dessutom har ju vi vattenkraften som vi kan moderera vindkraften med. Men det blir viktigt för Sverige att titta på vad som händer i Spanien och Tyskland inom nätutvecklingen, för de kommer nog att bli trendsättare.

Att nätutvecklingen kostar pengar är en gammal sanning och med de nya kraven kommer kostnaderna att bli en utmaning, tror Bo Diczfalusy:
– Efterfrågan på nya nät kommer ställa krav på den svenska Energimarknadsinspektionen att bedöma vilka kostnader som är godtagbara och vilka nivåer som är skäliga för elnätsföretagen att lägga sina intäkter på. Jag tror att vi generellt kommer att behöva bättre standard på våra nät.
Ett faktum i Europa är, enligt Bo Diczfalusy, att tillstånden för att bygga ut infrastrukturen är tröga processer.
– Det kommer att behövas väldigt mycket investeringar i infrastruktur. Att tillstånden inte kommer till så snabbt är ett allvarligt hinder och den största stötestenen för utvecklingen av energibranschen. Det här är en fråga som måste lösas politiskt. Ju svårare det är att få acceptans för de investeringar som måste till, desto långsammare kommer det att gå att förverkliga utbygganden av vindkraft och annan förnybar energi.

Med mer förnybar energi i systemet finns det risk för en utveckling mot mindre nyinvesteringar i elproduktionen. Den förnybara elen har nämligen, i likhet med kärnkraften, i allmänhet låga rörliga kostnader. Det gör att de rörliga produktionskostnaderna – och därmed elpriserna – blir lägre än i ett fossilbaserat system, menar Bo Diczfalusy. Det här faktumet kommer att påverka hur elmarknaden är organiserad och hur man tar betalt för näten.
– Vi får så låga priser att det blir svårt att täcka de totala kostnaderna. Priserna blir för låga för att locka investeringar. Och det är ju på kort sikt trevligt för konsumenterna med lågt elpris, men på sikt blir systemet lidande i form av uteblivna investeringar. För att parera den här utvecklingen måste vi börja planera. Det kommer att krävas en annan reglering än vad vi har i dag som ger ett system som ger rättvisa åt fördelarna med vindenergi och annan variabel energi. Kanske måste vi införa någon sorts kapacitetsavgift. Men grundmodellen, med en klar åtskillnad mellan nätmonopol och elhandel, kommer under alla förhållanden att vara kvar, tror Bo Diczfalusy.

GLOBALA ENERGITRENDER
IEA Bo Diczfalusy vill peka på flera tydliga trender inom energisektorn ur ett globalt perspektiv.
– Tillväxten för förnybar energi. Varje år växer produktionen i världen av solceller med 50 procent och vindkraften med 25 procent. Nu kommer även kinesiska program för mer förnybart.
– De globala utsläppen från energisektorn ökar och ligger nu på över 30 miljarder ton per år.
– Användningen av kol i världen växer och då är det framför allt i Kina, Indien och andra länder i Asien.
– Kärnkraften är inte ifrågasatt i någon större omfattning. I stort sett alla länder i världen håller fast vid sina kärnkraftsprogram, även om säkerhetskraven skärps och utbyggnaden kan komma att försenas. Det är bara i Tyskland, Schweiz, Italien och Japan som man inte håller fast vid sina kärnkraftsprogram.
– Priset på olja kommer att fortsätta att ligga högt och oljeprodukter kommer framför allt att användas som drivmedel. Däremot går utvecklingen av naturgasen åt motsatt håll med lägre priser och nya användningsområden. Marknaden håller på att förändras, till exempel har USA gått från att vara importör till att bli exportör. Okonventionell gas används mer och mer. Naturgasmarknaden har väldigt goda utsikter.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet