Hubben kan utsätta Sverige för betydande risker

Hubben kan utsätta Sverige för betydande risker

Riskerna med att centralisera information om flera miljoner anslutningars timdata är betydande, skriver Camilla Brodin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (KD) och Lotta Olsson, riksdagsledamot i Näringsutskottet (M).

Moderaterna och Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen kraftfullt markerat emot regeringens planer på att införa en elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb i Sverige.

På kort tid ska elmarknadens aktörer tillsammans genomföra energi- och klimatomställningen samtidigt som kapacitetsbrist i elnäten ska hanteras. Att införa en ny marknadsmodell underlättar inte den utmaningen. I statsbudgeten som presenterades i september 2020 tar regeringen ett steg tillbaka från den elhandlarcentriska modellen, vilket är något vi välkomnar och arbetat hårt för. Det är bra att regering och opposition är överens om att den elhandlarcentrisk modellen hör till det förgångna.

Camilla Brodin (KD)

Den 1 oktober publicerade 41 elbolag en debattartikel på Second opinion där olika förslag på lösningar lyfts fram. Att branschen arbetat fram egna lösningar på elmarknadens utmaningar för att underlätta för kunden är något vi efterfrågat och nu välkomnar. Upphandling av anvisningsavtal, förenklingar av fakturor, säkrare hantering av fullmakter och en förbättrad statistikproduktion är några av förslagen.

Lotta Olsson (M)

Ett stort orosmoln kvarstår dock. Kartläggningar av IT-system som är kopplade till elförsörjningen för att inhämta säkerhetsklassad information är vanligt, viket bland annat Militära säkerhets-och underrättelsetjänsten (MUST) varnat för. Cyberattacken i Ukraina 2015 är bara ett exempel i raden. Trots detta är planerna kring en elmarknadshubb som kommer att samla mellan 4,5-5 miljoner kunders mätdata och anläggningsinformation på ett och samma ställe fortfarande levande. Riskerna med att centralisera information om flera miljoner anslutningars timdata är betydande. Det handlar i praktiken om att centralisera mätdata över landets elkonsumtion som kan visa exakt var och när Sverige konsumerar som mest el. Denna typ av information är ytterst känslig och kan innebära en markant fara för Sverige om den hamnar i orätta händer.

Tunga instanser  som Försvarsmakten pekar på att hubben skulle kunna medföra risker för rikets säkerhet. Datainspektionen pekar på att hubben kan få konsekvenser för den personliga integriteten. Sverige har haft nog med skandaler på säkerhetsområdet de senaste åren. Efter regeringens IT-haveri med Transportstyrelsen och Svenska Kraftnät finns inte utrymme för fler skandaler.

Att vi är överens om att den elhandlarcentriska modellen hör till det förgångna är bra, men Moderaterna och Kristdemokraterna kommer inte att acceptera elmarknadshubben. Vi för dock gärna en lösningsorienterad dialog kring hur vi optimerar processerna på marknaden samtidigt som vi kraftsamlar för att nå våra högt uppsatta mål inom klimat- och energiomställningen.

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet