41 elbolag: Skrota onödig reform

41 elbolag: Skrota onödig reform

I en ny rapport presenterar 41 lokala och regionala elbolag alternativ till den kritiserade och omdebatterade elhandlarcentriska modellen. ”Vi 41 elbolag har följt reformen på nära håll under det dryga decennium den har planerats och kan konstatera att verkligheten har sprungit förbi dess ursprungstanke.”, skriver de.

Sverige står inför en enorm kraftansträngning: senast år 2045 ska vi ha nettonollutsläpp av växthusgaser, vilket till stor del bygger på en snabb och bred elektrifiering av samhället. Parallellt med detta – och till stor del i skymundan – planeras för den största omstöpningen av energibranschen på 25 år. Sverige ska få en elhandlarcentrisk modell.

Bild: En elhandlarcentrisk modell skulle distansera elbolagen från kunderna och försämra elbolagens möjligheter att utveckla energieffektivisering och lösningar som motverkar nätkapacitetsbrist, skriver artikelförfattarna.

Den elhandlarcentriska modellen (ECM) är ett politiskt förslag som initierades redan 2009 och som sedan dess levt ett ganska undanskymt liv, med få förkämpar. Grundsyftet var att göra elmarknaden enklare för kunderna, med fokus på att avveckla systemet med två fakturor (en för elhandel och en för elnätet) och få till en samlad faktura. Kritiken har dock varit omfattande. Representanter från myndigheter, intresseorganisationer och politik har pekat på hur reformen hotar individers integritet, rikets säkerhet och elmarknadens finansiella stabilitet. Inte minst riskerar den att kraftigt bromsa in energiomställningen och samtidigt driva kostnader för konsumenterna, vilket påtalats av flera kundorganisationer.

Skulle regeringen välja att gå vidare med förslaget om en elhandlarcentrisk modell blir det den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen 1996 och kommer att leda till betydande kostnader för kunderna. (Bara att gå från två till en faktura ger en negativ kund- och samhällsnytta på 1,2 miljarder SEK enligt beräkningar från Sweco). En reform med sådana risker och kostnader måste ha betydande vinster för att vara motiverad. Vi 41 elbolag har följt reformen på nära håll under det dryga decennium den har planerats och kan konstatera att verkligheten har sprungit förbi dess ursprungstanke.

Rapporten Handslaget – En mer kundvänlig elmarknad. rev20201009 (ny version 201009) har tagits fram av aktörer med en lång samlad erfarenhet av Sveriges elsystem och en stark lokal och regional närvaro. I den presenterar vi alternativa förslag med elkunden i fokus. Förslag som lägger grunden för hur Sverige kan möta dagens- och morgondagens utmaningar på slutkundsmarknaden med fokus på konkurrenskraft, energiomställning och klimatmål. Sammantaget gör förslagen ECM till en onödig och förlegad reform.

Elsystemets förutsättningar ser idag helt annorlunda ut än då tanken om ECM föddes. Teknikutvecklingen stormar fram och med digitalisering minskar problemet med två pappersfakturor. Ett antal reformer har därtill drivits igenom som löser många av de problem som ECM skapades för att lösa. Bland annat kommer kundernas position på marknaden förstärkas kraftigt i och med den stora EU-reformen ”Ren energi för alla i Europa” som Sverige nu implementerar. Den absolut största skillnaden mellan nu och då är dock insikten om hur fullkomligt central kontakten mellan kunder och elnätsföretag är för att klara av energiomställningen och motverka kapacitetsbristen i våra elnät. Den kontakten skulle brytas i och med ECM, eftersom reformen bygger på att kunderna enbart ska ha kontakt med elhandlarna och inte med elnätsföretagen.

För oss lokala och regionala elbolag skulle reformen bli ett dråpslag. Den skulle distansera oss från våra kunder och försämra våra möjligheter att tillsammans med dem utveckla och införa lösningar för energieffektivisering, elektrifiering och som motverkar nätkapacitetsbrist. De utmaningar som fortfarande finns kvar sedan ECM började utredas kan åtgärdas utan en total omstöpning av elmarknaden. Sammantaget med övriga reformer, pågående initiativ och generella samhällsförändringar gör de förslag som vi presenterar i rapporten ECM till en överflödig reform:

– Enklare och effektivare hantering av fullmakter genom reglering och tillsyn från Energimarknadsinspektionen
– Dyra anvisningsavtal kan upphandlas eller regleras prismässigt utifrån spotpriset
– Förenklingar av fakturor genom en branschgemensam dialog med Energimarknadsinspektionen
– Statistikproduktionen kan förbättras och förenklas utifrån pågående förenklingsarbete

Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att stoppa reformen. Vi sträcker ut en hand för att tillsammans med politik och myndigheter fokusera på det som är viktigast – att aktivt bidra till att lösa klimatfrågan nationellt, regionalt och lokalt. På ett sätt som gör kunderna till vinnare på elmarknaden.

Stefan Brandt
vd Ale El

Jörgen Mattsson
vd Bergs Tingslags Elektriska

Sigvard Krantz
vd BestKraft

Sigvard Krantz
vd Bjärke Energi

Per Svenningsson
vd Boo Energi ek fören

Johan Lindehag
vd Ellevio

Mats Andersson
vd Grästorp Energi

Mats Mattsson
vd Götene Elförening

Bengt Fransson
vd Habo Kraft AB

Sanna Sundell
vd Hallstaviks Elverk

Anders Mannikoff
vd Herrljunga Elektriska

Bernt Johansson
vd Hjertums Elförening

Håkan Karlsson
vd Hjo Energi

Niklas Köhler
vd Härjeåns Nät

Susanne Ernfridsson
vd Härryda Energi

Joakim Ahlin
vd Karlsborgs Energi

Thomas Kvist
vd Kvänum Energi

Susanne Malm
vd LEVA i Lysekil

Henrik Larsson
Elnätschef Lidköping Elnät

Lena Bergsten
vd Ljusdal Elnät

Erik von Hofsten
vd Lokalkraft Sverige

Daniel Segerholm
vd Malungs Elnät

Kent Olsson
ordförande Mellersta Skånes Kraft

Christian Schwartz
vd Mölndal Energi

Christian Carlsson
vd Nossebro Energi

Eric Bengtsson
vd Sandhult-Sandareds El

Johan Lundqvist
vd Sjogerstads EDF

Magnus Jacobsson
vd Skara Energi

Sammy Tanhua
vd Skövde Energi Elnät

Göran Sörell
vd Sundsvall Elnät AB

Tommy Karlsson
vd Södra Hallands Kraft

Jonas Angshed
vd Tibro Energi

Mattias Andersson
vd Tidaholms Energi

Joacim Eronen
vd Upplands Energi

Thomas Karlsson
vd Vallebygdens Energi

Stefan Carlson
vd Vara Energi

Björn Fahlgren
vd Varbergsortens Elkraft

Rolf Åkesson
vd VänerEnergi

Krister Hillefors
vd Västra Orust Energitjänst

Håkan Rannestig
vd Österlens Kraft

Martin Lyckviken
vd Östra Kinds Elkraft

2 Kommentarer
Av 41 elbolag .
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Jan Kjerstensson skriver:

    Delar helt analysen av att nätbolagen kommer att ha en helt central roll i kontakt med kund och detta rimligen viktigt för att skapa ett effektivt utnyttjande av näten men också ett kostnadseffektivt system i sin helhet.
    Sett så menar jag att man också bör ställa sig frågan om inte nätbolagen ska ta över balansansvaret för kunderna inom sitt nätområde. Känns som en naturlig fortsättning på det arbete som redan bedrivs av bolagen.

  2. Anders Kjellström skriver:

    Framöver när vi får in fler elbilar i lokalnätet måste det lokala elnätsbolaget ”hjälpa till” att fördela effekt i tiden, detta kräver mer mätning som elnätsbolaget är bäst på. Därför skall förslaget skrotas

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet