”Hjälpa dåliga affärsmodeller ingen bra idé”

”Hjälpa dåliga affärsmodeller ingen bra idé”

DEBATT
Stöd till dåliga affärsmodeller kan leda till att produktion och elhandel som bär alla sina kostnader får försämrad lönsamhet eller i värsta fall tvingas slå igen. Det skriver elmarknadsanalytikern Mats Nilsson med anledning av diskussioner om aggregatorer på elmarknaden.

En kollega och vän var inblandad i ett myndighetsprojekt och bland annat skulle de studera affärsmodeller i den cirkulära ekonomin. Min vän hade påpekat det självklara att intäkterna för en affär måste vara större än kostnaderna. Svaret från myndigheten var ”ja, vi förstår det. Men vi måste komma på ett sätt att generera lönsamhet genom en annan affärsmodell, ett nytt sätt att räkna så att lönsamhet skapas även i de fall intäkterna är lägre än kostnaderna”.

Det fick min vän att fundera på hur sunt projektet faktiskt var. Om det är sättet att räkna som skapar lönsamhet och inte det grundläggande villkoret att kostnaderna ska vara lägre än intäkterna, då har man byggt in problem för framtiden som någon kommer att behöva betala för.

I takt med att vi nu låter politiken bestämma alltmer av hur penningströmmarna ska gå på elmarknaden så kan vi i Sverige få ganska stora liknande problem.

En affärsmodell innehåller många olika delar. Den måste ha en produkt som kunder vill ha, ett sätt att nå kunderna på, bra relationer till leverantörer etc. Men om vi för potentiella investerare vill beskriva en affärsmodell finner vi i botten, i själva fundamentet för affärsmodellen, alltid intäkter och kostnader.

Eftersom vi i Europa har bestämt att nätföretagen inte får göra affärer med elkunderna annat än för transport av el sitter vi i den besvärliga sitsen att ett naturligt partnerskap när det gäller flexibilitets- och effektiviseringsåtgärder saknas. Även om det finns uppenbara synergier med att nätbolagen har allt smartare mätare hemma hos kunderna och kanske kan vidareutveckla affärsmodeller genom olika kunderbjudanden är det förhindrat av lagstiftning.

Det näst bästa (eftersom vi lagstiftat bort det sannolikt bästa alternativet) är då att elhandlare arbetar med sina kunder för att på olika sätt skapa värden som kan säljas på olika stödtjänst- och flexmarknader. Det skulle kanske kunna vara lönsamt för elhandlare och kunder att tillsammans generera priskänslighet och flexibilitetstjänster.

Hos Europas elmarknadsreglerare saknas ofta tanken att flexibilitetstjänster enklast uppstår i synergi med andra tjänster. Om inte elhandlare automatiskt utvecklar affärsmodeller för sådana tjänster borde vi dra öronen åt oss. Så om tjänsten inte uppstår spontant, utan statlig inblandning, kanske det i botten inte finns en vettig affär. Vi har ingen anledning att tro att det saknas konkurrens bland elhandlare, eller för den delen att svenska elhandlare har speciellt svårt att förstå de nya koncepten eller avgöra om det finns en affärsmodell som kan bära sig.

För att råda bot på detta försöker EU genom olika legala krumbukter få till en ny roll på marknaden – kallad aggregator – som ska göra det här jobbet.

En aggregator saknar de möjligheter till synergier som nätbolag och elhandlare har. Ett elnätsbolag har en fysisk koppling till kunden, och en elhandlare sköter kundens elleverans. En aggregator som dessutom tänker sig att skapa värde genom att till exempel sälja efterfrågereduktion kommer ofta att inkräkta på någon annans affärsmodell. Om aggregatorn säljer en efterfrågereduktion när elen egentligen ingår i ett avtal med elhandlare inkräktar aggregatorn på elhandlarens affär, och orsakar därmed ekonomisk skada för elhandlaren.

Första gången sker intrånget när du minskar såld volym vilket skapar obalanser, och eventuellt sker ett andra intrång om efterfrågan bara flyttas och du får en oväntat stor förbrukning för att kompensera för den tidigare neddragningen, vilket också skapar obalanser. Detta är en kostnad som borde resultera i en kompensation från aggregatorn till elhandlaren om vi inte fullständigt ska göra det omöjligt att vara elhandlare i Sverige. Aggregatorn har bland annat därför högre faktiska kostnader för att genomföra samma affär som till exempel ett elhandelsbolag skulle kunna göra.

Det är viktigt att notera eftersom hindret för vissa flexibilitetstjänster i det europeiska kraftsystemet inte är avsaknad av intäkter utan högre faktiska kostnader. Aggregatorns aktiviteter skapar obalanser hos elhandlaren vilket genererar kostnader. Den samhällsekonomiska effekten blir dock densamma: kostnaderna ökar. Med mindre än att intäkterna som kan genereras på elmarknaden är högre än de av aggregatorn skapade verkliga kostnaderna, så är aggregering ingen bra idé ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men krafterna för att vi med statlig hjälp och reglering ska sjösätta dåliga affärsmodeller är starka och ihärdiga. Ett ”nytt” koncept är att återföra medel till olönsamma aggregatorprojekt genom att beräkna en så kallad nettonytta (net benefit).

Efterfrågereduktion bjuds in på marknaden som vore det ett utbud redan idag genom avtal mellan stora elkunder och elhandlare. Då sker det på kommersiell grund och vi kan anta att krävs ganska höga elpriser. Alla bud som är lägre än marknadspriset har bidragit till att sänka priset jämfört med den kontrafaktiska situationen om budet inte alls lagts. Men, och detta är inget litet men, en del förespråkare för aggregatormodellen anser att den prisminskande effekten borde tillgodoräknas aggregatorerna som ett skapat värde utöver den efterfrågereduktion som redan sålts.

Förutom det felaktiga i det synsättet (jag återkommer till det) så kommer detta leda till att efterfrågereduktion bjuds in under sina egentliga kostnader. Sådan prisdumpning kan i förlängningen leda till att produktion och elhandel som bär alla sina kostnader får försämrad lönsamhet och i värsta fall tvingas slå igen. Det inses lätt att tveksamma affärsmodeller framtrollade med dubbelräkning av värdeskapandet kan bli ett fall av att dåliga affärsmodeller driver ut hälsosamma dito.

För att det ska vara ett värdeskapande utöver det vanliga så måste det finnas effekter som inte ingår i prisbildningen, vilket förespråkarna av net-benefitberäkningen hävdar. Jämför med om grannen har en biodling som bidrar till att dina fruktträd och blomster frodas. Om du inte betalar för binas tjänst så finns det inte reflekterat i biodlarens intäkter och kostnader fastän det finns en samhällsekonomisk nytta med bina. Om sådana effekter finns och inte belönas får samhället för få bikupor.

Det är tveksamt om det finns några sådana effekter i aggregatorfallet. Om aggregatorn bjudit ärligt, det vill säga ett bud som täcker alla dennes kostnader, så har den i de fall marknaden accepterar budet belönats med täckning för sina kostnader (inklusive en rimlig avkastning).  Om budet inte täcker alla de kostnader aggregatorn förorsakar riskerar vi prisdumping och samhällsekonomisk förstörelse av kapitaltillgångar och goda affärsmodeller.

God konkurrens har alltid denna prissänkande effekt, och ersätts inte speciellt för detta.  Vi tillåter och eftersträvar konkurrens på marknader därför att billigare tekniker ska tränga ut dyrare. De samhällsekonomiska vinsterna finns redan i den stund detta sker.  Att trolla med icke-existerande eller dubbelräknade värden förändrar inte detta faktum. Om vi gör dubbelräkning och subventioner till en norm är det svårt att veta vilka verksamheter vi till slut får kvar.

9 Kommentarer
Av Mats Nilsson
Elmarknadsanalytiker. Docent i miljöekonomi.
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Nils-Åke Sandberg skriver:

  Intressant artikel som förstått innebörden av ordet Aggregator, bortkoppling av elabbonenter, som redan sker och kan bli dubbelt. (När elen stängs av faller även Internet det har man missat.) Affärsmodeller som inkluderar konkurs och virtuella kraftledningar, skulle inte förvåna mig.
  Med 1,8 öre/kwh enligt faktura för grundavgift Svenska kraftnät ger 25,2 milliarder för de ca 140Twh som går via deras nät, är det ganska självklart att man försöker mjölka pengar ur systemet så att inte allt går till intern administration och statskassan. Vår ström gick dock aldrig via Svk: s ledningar, det var ett virtuellt påhitt. Påminner om bankfolk som tog hand om örena från bankkunder och förde dem till eget konto. Blev rabalder när det avslöjades.

  Den 14 maj på TV2 pratar riksdagen om utbyggnad av elnät, utan att förstå att värkställande (avsiktligt felstavat.) myndighet förstår lika lite.

  Hela el-kedjan från generering, kraftledningar till transformatorer, allt är stora klumpiga doningar som måste ner i pris, annars står vi där år 2050 med 140 Twh per år som de senaste 70-80 åren. Men det går att korrigera, elproduktionen är en allt längre kedja av mellanhänder innan det når el-konsument. Produceras mindre mängder el-kraft lokalt, behövs inte så långa ledningar och förlusterna blir pytte små i %. (Stammen är tänkt som redundans.) Industrier som tog lejonparten av elkraften, är nere på bara drygt 30 %. I princip blir det nära 50 % el-förluster idag och på väg att bli värre. (Marknaden förändras, men 100 år gamla elnät behöver inte dragspels förlängas, för att vi vrålsparat på grund av för höga elpriser.)

  Aggregatorer är ungefär som tredje vägen som också kom från ekonomiskt håll och försatte hela Sverige i djup kris som kulminerade 1990-1995. (Vi har inte hämtat oss ännu.) Syns tydligt på Second opinion att förvirringen är total och oron befogad vad gäller elnät och elförsörjning nu och i framtiden.

  Anslagen till universitet ska för övrigt minskas främst på forskning enligt utbildningsministern, nyheterna P1 15 maj.

 2. Lars-Göran Johansson skriver:

  En aggregator, t ex Checkwatt, kopplar via avancerad mjukvara och snabba datorer ihop en mängd mindre batterier från t ex villors solcellsanläggningar så att det från nätet uppfattas som en enda stor virtuell elproducent/elkonsument.

  Aggregatorn kan sedan t ex hjälpa till att utjämna belastningskurvan under ett dygn. Och även sälja olika frekvenshållningstjänster till Svk, t ex som ersättning för s k svängmassa.

  Tekniskt sett kan detta enbart vara positivt. Ekonomiskt kommer både aggregatorn och batteriägaren att tjäna pengar på detta. D v s bara fördelar.

  Att, som artikeln antyder, aggregatorverksamheten ändå bör stoppas, eller åtminstone försvåras, för att den eventuellt stör elhandlarens affärsmodell kan inte vara rätt väg att gå.
  Det skulle vara ungefär som om mobiltelefoner en gång i tiden skulle ha förbjudits för att de störde Telias affärsmodell baserad på koppartråd och fasta telefoner.

  1. mats nilsson skriver:

   Jag har svårt att förstå din jämförelse med mobiltelefoner. Det är okontroversiellt från min sida att påstå att aggregatorn slipper volymrisken men att den negativt påverkar elhandlarens affär. Det är många, även lagstiftaren överens om.

   Jag säger bara att räkna in prissänkningar 2 ggr (1 gång när det verkligen sker och en gång när man inte fullt ut vill kompensera elhandlaren för den stulna affären) är helknäppt.

   Att aggregatorn bör kompensera elhandlaren är oomstritt. Det är försöket att säga att denna kompensation bör vara lägre pga en dubbelräkning som jag vänder mig emot.

   1. Lars-Göran Johansson skriver:

    Vi har, på gott och ont, en avreglerad elmarknad. Då bör det också vara fritt fram för en aggregator att göra affärer. Skulle det påverka elhandlarens affärsmodell så får elhandlaren anpassa sig till den nya verkligheten.

    En aggregator tillför dessutom ett antal tekniska nyttigheter som att minska behovet av ny elproduktion genom att kapa belastningstoppar. Och att kunna hjälpa till att stabilisera nätfrekvensen. En renodlad elhandlare tillför inget av detta.

    Det är bättre att bejaka ny och nyttig teknik än att motarbeta den. T ex att göra som E.ON, både elhandlare och elnätsleverantör, som kompletterat sitt utbud med att också börja sälja solcellspaket och batterier. Och som nu verkar vara på gång med att erbjuda sina elkunder i SE3 och SE4 samarbete med aggregatorn Checkwatt.

    1. Magnus Thorstensson skriver:

     Såklart ska en aggregator få plats på elmarknaden, men det måste vara på samma villkor som övriga aktörer. Sen är det såklart skillnader mellan olika marknader. Oavsett så måste beaktas att en del av affärsidén är att dra ner förbrukningen vid vissa tillfällen för att öka vid andra tillfällen. Detta bygger på att någon har köpt in ”för mycket” kraft vid det förra tillfället och ”för lite” kraft vid det senare. Om det inte är aggregatorn som stått för kraftanskaffningen så måste den ursprungliga inköparen kompenseras annars innebär det vad en finsk kollega en gång kallade det: ”legalized theft”.
     Om aggregatorn tillför ett mervärde med sina tjänster som ingen annan kan tillhandahålla på marknaden så torde det därmed finnas en lönsamhet även om man också måste bära sina egna kostnader genom att också stå för kraftanskaffningen.

  2. André Nilsson skriver:

   Ingen skryter om öresavurdningen i Ericssons kvartalsrapport.

   Det är så ”betydelsefullt” som batterier är, särskilt på ”aggregerad” nivå.

   Dina s.k. analogier visar bara på att varken du eller någon du lyssnat har tänkt, än mindre ens försökt tänka. Vi pratar om något som på aggergerad nivå motsvarar öresavrudningen i en rapport från Ericsson.

   1. Lars-Göran Johansson skriver:

    Öresavrundning eller inte, så verkar t ex Checkwatt tillsammans med sina kunder tjäna pengar på det, https://www.checkwatt.se/currently.

    I skärmdumpen som de visar säljer de 81,70 MW (max 131,16 MW) till Svk. Från 4790 anslutna batterianläggningar. Sannolikt som hjälp för att hålla frekvensen på 50 Hz.

    1. André Nilsson skriver:

     10-potenser är visst svårt för dig. Naturlagarna med.

     Självklart kan man tjäna pengar på öresavrundning, men det löser inte tekniska problemet, bara bokföring.

     1. Lars-Göran Johansson skriver:

      Det är meningslöst att debattera med dig när du bara slänger ur dig godtyckliga påståenden helt utan konkreta underlag. Kombinerat med nedsättande kommentarer. Som värsta nättroll.
      Något mer svar kommer du inte att få från mig. Aldrig mer.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet