Handeln med ursprungsgarantier påverkar inte produktionen

Handeln med ursprungsgarantier påverkar inte produktionen

Systemet med ursprungsmärkning av el ska vara kundens verktyg att välja el på andra grunder än bara pris. Men kundens val påverkar inte hur elen produceras – elen som används är producerad på samma sätt oavsett kundernas avtal.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Vad är egentligen ursprungsmärkning av el? Nyligen blossade en debatt mellan Svensk Energi och Telge Energi upp här på Second Opinion Energi och Expressen har belyst frågan i ett större reportage med rubriken ”Elbolagens gröna bluff”

Bakgrunden till ursprungsmärkningen är att enligt ellagen ska elhandlare berätta vilka energikällor som använts för att framställa den el som elhandlaren säljer. Detta brukar kallas elhandlarens energimix.

Information om elens ursprung ska bygga på ursprungsgarantier eller residualmix – eller en kombination av dessa. Det betyder i praktiken att de ska visa elkunderna hur elen är producerad och vilken miljöpåverkan produktionen har haft. Elkunderna får den här informationen på sin faktura.
– Syftet är att man som kund ska kunna göra ett aktivt val av elavtal på andra grunder än bara priset. Det ska öka kundernas medvetenhet om produktionssätt och miljöpåverkan. När man får hem sin faktura och det står att man har ett avtal med bara fossilt så vill man kanske förändra det här och byter avtal. Om elhandlaren endast följer Ei:s föreskrift, så ser man inte på avtalsnivå vilken typ av el man har utan endast på aggregerad nivå, det vill säga hela elhandlarens försäljning, säger Katarina Abrahamsson, samordnare på Energimarknadsinspektionen.

För varje MWh el som produceras finns det möjlighet för producenten att ansöka om en ursprungsgaranti som berättar att elen är producerad på just detta sätt. Man säger att ursprungsgarantin bär på ett miljövärde. Den här garantin godkänns av Energimyndigheten och registreras hos Svenska Kraftnät. Elhandelsföretagen köper ursprungsgarantierna och erbjuder sina kunder avtal som bygger på dem.

Att det står på fakturan att elen är fossil innebär inte att elen är producerad fossilt, utan att du som elkund inte aktivt har valt ett fossilfritt avtal som bygger på ursprungsgarantierna. De kunder som inte tecknar avtal om produktionsspecifik el eller väljer elhandelsföretag som garanterar specifikt produktionsslag, får nämligen automatiskt den så kallade residualmixen.

Den består av det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung samt den import och export av ursprungsgarantier som sker mot övriga Europa. Residualmixen baseras på nordisk produktionsmix. Men då vi i dagsläget har en nettoexport av ursprungsgarantier är det inte bara Danmarks och Finlands kolkraft som syns i residualmixen, utan även den europeiska produktionsmixens kolkraft. Det är detta som är den fossila andelen på fakturan.

Vare sig ursprungsmärkningen eller ursprungsgarantierna har någon påverkan på hur den fysiska produktionen går till. Det är inte så att den som i sitt avtal köper el från solkraft bara får el från solkraft hem till sig. De här kunderna får samma el som alla andra kunder.
– I Sverige har vi elcertifikatsystemet som är ett ekonomiskt styrmedel som ska se till att öka andelen förnybar elproduktion. Ursprungsmärkningssystemet gör att kunder får information om vilken el de köpt samt dess miljöpåverkan, säger Katarina Abrahamsson.

Det är enbart den existerande produktionen som man kan få ursprungsgarantier för. Men i och med att själva handeln med ursprungsgarantier är frikopplad från det fysiska produktionssystemet, så kan till exempel ett företag som både verkar som elproducent och elhandlare agera helt olika i de olika systemen. Elproduktionsdelen av företaget kan producera el med mer miljöpåverkan än vad de sedan i sitt handelsbolag säljer el för, därför att de har köpt ursprungsgarantier för annan produktion. Eller kan det vara tvärtom: den elproducerande delen kan vara mer miljöorinterad än den elsäljande delen av företaget.

Att systemet med ursprungsmärkning framställs som att kunden kan göra medvetna val, men ändå påverkas inte själva produktionen, är det inte en risk att förvirra elkunden ännu mer?
– Som kund vet jag ju ändå att jag har sett till att det ur systemet är uttaget lika mycket produktionsspecifik el som jag gör av med. Om jag nu gjort ett sådant val. Det vill säga, har jag ett vindavtal vet jag att mitt vindavtal bidrar med till exempel 5000 kWh vindel till systemet. I slutänden kan nog även produktionen påverkas, beroende på hur aktiva kunderna är. Ökar antalet vindavtal måste även produktionen av dessa öka för att tillgodose efterfrågan men detta kan nog ta ett tag. I varje fall i det svenska systemet, säger Katarina Abrahamsson.

Men det du köper av elhandlaren, till exempel vindkraftsel, är ju inte vindkraftsel utan el producerad på ett på det stora hela helt annat sätt, ger inte det otydliga signaler till kunderna?

– Mina 5000 kWh vindel finns i systemet på samma sätt som om jag hade köpt vindandelar. Köper jag inte ett avtal kommer dessa inte in i systemet på min begäran men kanske på någon annans. Inte heller har jag ett eget snöre till vindsnurran, men jag vet att jag genom köpet av vindandelar eller vindavtal bidrar med ett antal kWh till systemet.

Systemet med ursprungsmärkning började i dagens form att gälla från årsskiftet. Lagkravet har funnits sedan 2006, Ei har inte under denna period haft något tillsynsärende, men nu under hösten kommer en första tillsyn att genomföras. I den handlar det om att granska att den information elhandlarna enligt kraven på ursprungsmärkning ska ge sina kunder är korrekt.

Katarina Abrahamsson berättar att för 2012 kommer Ei att bedriva tillsyn mot fyra utvalda bolag.
– Vi kommer att ställa ett antal frågor om hur försäljningen såg ut 2012, hur många avtal med produktionsspecifika energislag har sålts, hur många ursprungsgarantier har annullerats för dessa, hur ser fakturorna ut, samt hur ser redovisningen ut på hemsidorna? Beroende på om det framkommer ytterligare frågeställningar kan tillsynen komma att utökas med platsbesök, föreläggande och så vidare. Ytterligare bolag kan komma att bli aktuella om anmälan görs eller om det uppkommer behov av tillsyn.

Energimarknadsinspektionen hoppas att elhandelsföretagen tar till sig det här systemet och börjar använda det i sitt arbete mot elkunderna.
– Självklart hoppas jag att de kommer att använda det i sin marknadsföring, säger Katarina Abrahamsson.

FAKTA: Ursprungsgarantier

 • Alla typer av elproduktion kan tilldelas ursprungsgarantier. En elproducent kan få en ursprungsgaranti per producerad megawattimme el.
 • För att få ursprungsgarantin skickar elproducenten in en ansökan till Energimyndigheten.
 • När ansökan är godkänd utfärdas ursprungsgarantin på ett konto hos Svenska Kraftnät. Ursprungsgarantin finns bara i elektronisk form.
 • Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad i eller utanför Sverige. Priset sätts av utbud och efterfrågan.
 • Ursprungsgarantier annulleras omgående vid användning eller efter 12 månader. Annulleringen säkerställer att det inte säljs mer el av en viss typ än vad det produceras.

Källa: Energimyndigheten

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Wiegert skriver:

  Jag skulle vilja köpa inhemskt producerad el med den kraftmix vi har idag (kärnkrat inräknad) och fri från importerad el från Europa. De senare är ju inte bara smutsig, den höjer dessutom priset så att vi i praktiken får betala utsläppsavgifter för vår egna rena el, vilket är absurt.

 2. Johnny Ahlskog skriver:

  Som jag ser det så är problemet att det finns ingen efterfrågan på ursprungsmärkt el. Hade efterfrågan varit större så hade det kunnat driva fram ”grön produktion”. I dagsläget är priserna på ursprungsgarantierna så löjligt låga att det knappt är lönt att försöka sälja dem.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet