”Glöm inte gaskunderna”

”Glöm inte gaskunderna”

Hushåll som skapar nytta för elsystemet genom att välja gas istället för el får ingen del av de elprisstöd som nu föreslås, skriver Öresundskrafts vd Anders Östlund. Det är djupt orättvist, menar han.

Energipriserna rusar på grund av de extraordinära omständigheter som Sverige och Europa ställts inför. För att möta detta söker samhällets företrädare införa olika former av nödåtgärder för att värna elkunderna.

I sammanhanget finns det dock en kundgrupp som helt har glömts bort, nämligen de i Sverige som värmer sina hem med gas.

Gas är ett effektivt sätt att förse sitt hushåll med energi på och har ofta tillkommit efter ett aktivt val att avstå från el som uppvärmningsform. Det är ett val som faktiskt gagnar samhället. Det är särskilt tydligt nu då vi, samtidigt som vi ska elektrifiera våra transporter och industrier, står med kapacitetsbrist i de nationella elnäten.

Men det är ett val som slår hårt i plånboken.

Priset på gas har ökat från omkring 50 öre/kWh till närmare 300 öre/kWh. För ett hushåll som använder 10 000 kWh/år innebär detta en kostnadsökning på drygt 2 000 kronor per månad. Detta alltså i tillägg till högre kostnader för hushållsel och andra inflationspåverkade nödvändigheter.

Anders Östlund, vd på Öresundskraft. Foto Johan Lilja

Situationen för gaskunder blir närmast absurd. Genom att dessa hushåll faktiskt skapar nytta för elsystemet genom att välja bort el så får de ingen del av de elprisstöd som nu föreslås.

Det är djupt orättvist.

Genom att uteslutas från elprisstödet straffas gaskunderna för att de använder en energiform som innebär ökade möjligheter för omställning och elektrifiering av andra delar av samhället. Det kan aldrig vara rätt. Samhället borde i stället uppmuntra och stödja de kunder som faktiskt väljer andra uppvärmningsformer, så som gas men också fjärrvärme. Väljer vi rätt energi för rätt ändamål, fjärrvärme där det är möjligt och gas där så är möjligt, så maximerar vi förutsättningarna för att motverka hela den situation vi nu hamnat i.

Så nu är hög tid att vakna och också lägga en varm filt om Sveriges gaskunder och deras möjligheter att klara en sannolikt prövande vinter med höga energipriser. För fjärrvärmekunderna är situationen inte lika kritisk, prisutvecklingen har varit dämpad och även framåt ser vi mycket modesta prisjusteringar.

Med ett stöd riktat endast till elkunder är risken överhängande att gaskunder tvingas välja bort gasen som uppvärmningsform till förmån för el. Därigenom riskerar vi en ond spiral av ytterligare ökat elberoende i samhället, helt i onödan. Detta i en tid då vi med alla medel måste söka alternativ till elberoende och onödig elanvändning så att elen räcker till den klimatomställning som samhället nu måste uppnå.

Glöm inte gaskunderna.

 

10 Kommentarer
Av Anders Östlund
vd Öresundskraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars skriver:

  Gas ger en billig installation och dyr drift i alla lägen så gas borde inte förekomma som uppvärmning i ett modernt samhälle som Sverige, där endast 2%av elen produceras fossilt.

  En värmepump är alltid ett bättre alternativ, kostnads och miljömässigt.

  Vill gasuppvärmare ta del av elstödet så stäng av gaspannorna och ställ elektriska värmefläktar i huset, klart. Fläktar kostar enstaka hundralappar.

 2. Per Örnell, Råå skriver:

  Ja vi värmer ju vårt hus med gas från Öresundskraft Anders.
  Redan förra vintern innebar en kostnadschock och nu bävar vi inför den kommande …
  Vi hoppas ju på någon form av stöd även för oss gasanvöndare nu, men vad ska man göra på sikt?
  Är det bästa att slänga ut gasen och in med luft-vattenvärmepump, kanske kombinerat med solceller?
  Men elen har ju också blivit väldigt dyr…
  Och varför har gasen från er blivit så dyr när enligt era egna uppgifter mixen mest består av biogas?
  Priset på biogas behöver väl inte följa prisutvecklingen på naturgas i Europa?

  1. Lars skriver:

   Biogas och fossil naturgas går i samma gasnät och betingar samma pris.
   I ditt eluttag har du kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, oljekraft och solkraft till samma pris.

 3. Hj nilsson skriver:

  Nu väntar vi på ett inlägg om hur ORÄTTVIST det är för de som värmer med olja. Det har varit helt klart
  att det inte är någon framtid med direkt fossil uppvärming åtminstone i en utbytescykel 15-20 år. Så Sverige måste tydligen göra som Norge och förbjuda olje och gasvärme.

  Det har ju funnits bidrag för att skaffa värmepumpar, var var dessa kunder då?

 4. Stig Forsberg skriver:

  Bara konstatera att våra politiker inte verkar bry sig om att det ska vara rättvist.

  Ett tydligt exempel är reduktionsplikten på fossila drivmedel. Man har lagstadgat att klimatutsläppen ska minskas genom inblandning av biodrivmedel och där har man lagt mycket större inblandning i diesel jämfört med bensin vilket resulterat i att dieseln gått från att ha ungefär samma pris till att numer vara flera kronor dyrare än bensinen.

  De bilägare som ”förbättrat” sig mest i klimatets namn är alltså de som får betala mest.

  1. Hj nilsson skriver:

   Precis, elbilsköparna har betalat mest och nu får vi återbäringen

 5. Rickard Ohlin skriver:

  Här måste man kanske inflika att gas är fossilt bränsle. Att använda gas för bostadsuppvärmning är inte det bästa alternativet. Om gasen används i en gasturbin, eller hellre gaskombiverk och kunderna istället installerar en värmepump sänks utsläppen av koldioxid från bostadsuppvärmningen. Det vore bättre ifall kunderna fick bidrag att kasta ut sina gaspannor. Eller behålla dem och använda gaspannan som tillskottsvärme istället för elpatronerna i värmepumparna, då elnätet kanske inte är dimensionerat för sådana elbehov.

  Gas skall inte bostadsuppvärmning mm när det finns bättre alternativ för dessa lågtemperaturapplikationer.

  Däremot finns det användningsområden där gas är enda alternativet, tex specifika industriella processer där man utnyttjar dess förmåga att skapa hög och intensiv värme. Eller som råvara i olika processer även om dessa snabbt hydrogenifieras via flera olika initiativ.

  1. J skriver:

   Alla privatkunder har gått över till biogas så det är inte fossilt men det prissätts i praktiken efter fossilt.

  2. Daniel Pamp skriver:

   Vi har haft biogas i flera år så jag har ingen förståelse för det du skriver. Den har blivit dyrare än naturgasen och nu fick vi ett extra tillägg på 10 öre per kWh för att vi använder biogas istället för naturgas. Vi om någon står ju först i klimatomställningen, fast vi kanske ska gå över till direktverkande el istället för att då kunna få det billigt via alla bidrag?

  3. Lars skriver:

   Att producera termisk el från kärnkraft, olja, kol eller gas ger en verkningsgrad på omkring 35%.
   65% av energin går ut i värme och oftast då rakt ut i intet, därför är värmepumpar i övriga Europa inte ett självklart alernativ, men i sverige är fossileldning för uppvärmning bara dumt.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet