Forsmark hoppas på provdrift för effekthöjd reaktor

Forsmark hoppas på provdrift för effekthöjd reaktor

Forsmarks årliga revision av sina tre reaktorer är i hamn sedan någon vecka tillbaka. Nu fortsätter jobbet med att implementera effekthöjningarna på samtliga reaktorer. Först ut är Forsmark 2.

Det här är första delen av tre om statusen i Sveriges kärnkraftverk inför vintern.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Forsmark har två positiva vintrar bakom sig. Under höglastperioden, mitten av november till mitten av mars, har tillgängligheten varit mycket hög. 

– Under dessa vintrar har vi haft en tillgänglighet på över 99 procent för våra tre reaktorer och det är vi mycket nöjda med. 100 procent kan du i praktiken inte uppnå, eftersom vi under den här perioden i regel måste genomföra ventilprov, men dessa kräver inte att vi ställer av reaktorerna, men man måste gå ner i effekt, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmark.

Efter sommarens revisioner, det vill säga den årliga genomgången där ett underhåll genomförs och bränslet byts ut, har Forsmark förutsättningarna för en ny stabil vinterproduktion. Innan sommarens revision satte till exempel Forsmark 1 rekord med över 400 driftsdygn i rad och en sammanlagd produktion av 9,5 TWh el.
Till följd av de stresstester som Sveriges kärnkraftverk genomförde förra året har man vid årets revisioner förstärkt säkerheten vid jordskalv för Forsmark 1 och 2. Reservdieselaggregaten som tillför el till reaktorerna om ordinarie eltillförsel inte fungerar och ställverk är i dag säkrare vid jordskalv än tidigare.
– Att vi vidtar de här åtgärderna är en kombination av att det är inplanerat och det som visade sig i stresstesterna efter Fukushima. De testerna visade att vi borde se över just den här punkten. Och nu är de säkrade för jordbävningar som är betydligt mer kraftfulla än de vi har varit med om hittills i Sverige, säger Claes-Inge Andersson.

Ett av Forsmarks fokusområden är att höja effekten för sina tre reaktorer. Det tekniska uppgraderingsarbetet har genomförts på Forsmark 1 och 2, och nu hoppas man på att få tillstånd för provdrift vid Forsmark 2.
– Vi väntar på besked från Strålsäkerhetsmyndigheten om att eventuellt få genomföra provdrift av effekthöjning på Forsmark 2. Vi hoppas att få tillståndet i slutet av september och om det blir ett positivt besked kommer vi att ställa av reaktorn den 10-14 oktober och göra nödvändiga justeringar för att kunna köra reaktorn på den högre effekten.

Tar Strålsäkerhetsmyndigheten hänsyn till när höglastperioden infaller?
– Strålsäkerhetsmyndigheten har vid några tillfällen fått kritik för att de fattar beslut som påverkar produktionen negativt, men de ska inte ta hänsyn till produktionsaspekterna utan deras uppdrag är att endast se till säkerheten. Det är viktigt att poängtera att det är på det viset och att det är viktigt att det får vara på det här viset, säger Claes-Inge Andersson.

För Forsmark 3 återstår det tekniska uppgraderingsarbetet för att kunna uppnå effekthöjningen. Det är ett betydligt mer omfattande arbete än den årliga revisionen. När det arbetet ska utföras beslutas under 2013, men man har redan gjort tekniska förberedelser.
– Vi har inte genomfört åtgärder som explicit ger effekthöjningar, men vi har tagit höjd vid till exempel komponentbyte som gör att vi är förberedda för effekthöjning.
Sammanlagt handlar det om en effektutbyggnad för kärnkraftverkets reaktorer på 410 MW, vilket motsvarar en ökad årsproduktion mellan 3 och 4 TWh från dagens ungefärliga maxnivå på 25 TWh.

Men för att realisera effekthöjningarna måste de godkännas enligt två lagar: miljöbalken och kärntekniklagen. Claes-Inge Andersson säger att Forsmark med några villkor har fått ok för effektutbyggnaden enligt miljöbalken, men att kärntekniklagen återstår. För att kunna mata ut den nya effekten från Forsmark 1 kommer det dock i slutändan krävas en ny 400 kv-ledning.
– Svenska Kraftnät har börjat projektera för en ny ledning och den processen har sin gång som kommer att ta tid. Förutsatt att vi får alla tillstånd, kommer nog effekthöjningen ändå inte kunna börja användas tidigast 2016, säger Claes-Inge Andersson.

FAKTA

REVISIONERNA 2012

Forsmark 1
Revision under 30 dygn, avslutades 5 september. Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Jordbävningssäkring av reservdieselaggregat som tillför el om ordinarie eltillförsel inte fungerar. Även ställverk jordbävningssäkrat.
– Installation av nya inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn i ett långtidsförlopp, vilket innebär att avkylningen när ordinarie avkylning inte fungerar nu kan genomföras bättre än tidigare.

Forsmark 2
Revision under 38 dygn, avslutades 20 juni.
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Stort antal underhållningsarbeten är genomförda. Flera med fem- och tioårscykler sammanföll därför tog revisionen längre tid än normalt.
– Jordbävningssäkring av reservdieselaggregat som tillför el om ordinarie eltillförsel inte fungerar. Även ställverk jordbävningssäkrade.

Forsmark 3
Revision under 20 dygn, avslutades 28 juli.
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Ett stort antal komponenter har servats, bland annat huvudcirkulationspumparna och ett antal drivdon som reglerar styrstavarnas läge i reaktorhärden.

REVISIONERNA 2013
Forsmark 1: 21 dygn, 7 juli-28 juli
Forsmark 2: 12 dygn, 11 augusti-23 augusti
Forsmark 3: 25 dygn, 19 maj-13 juni.


FORSMARKS ÅRLIGA PRODUKTION I TWH
2007: 23,4
2008: 21,0
2009: 21,9
2010: 19,6
2011: 23,6

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. coach factory outlet skriver:

  Usually this travel are at the end of the year or in July and August, the hottest season. But the company Somehow, coach outlet store online not only the timing strange, and the location is also baffling. This company does not have contact with the travel agency, but a spontaneous delegation came suburb famous virgin forest ranch.

  Too fresh, so we are excited complained –

  ”The weather is so hot, even go to the beach?!”

  ”Miserable, maybe by mosquitoes into red bean ice …”

  Original forest Oh, and maybe will be eaten by the tiger! ”

  ”Wow, Tiger …”

  Public complaints, only forest winglets like a fool excitement, ”I have heard that there horse ranch! Sprites will no horse?”

  ”Fortunately, ……”

  ”Wow! Sprites decathlon.,” Lin winglets worship looked at her, suddenly upset them, ”You go over there with coach purses outlet what it? Clothes toothbrush sunscreen of sunglasses …… sprites, you said that it takes do not need to bring a torch and tent? ”

  It seems this girl on this trip as an adventure. Shangguan the sprites looking through the eyes, ”can bring your own.”

  ”So, ah …” Lin winglets naively coach outlet hold gills, ”What do you say night you will not lit bonfires to get together with dance?”

  Shangguan sprites rolled his eyes again, she replied: ”to bring the best shield to prevent the indigenous people of poisoned arrows shot.”

  ”Scared! Real or fake?!”

  The face of this ignorant and extremely naive, Shangguan sprites silent, because and fool coach factory outlet his speech really tired …

  ”Heaven, where the scenery just like postcards!”

  Mighty group of people to get off the forest winglets a fuss, coach factory online the next group of people began to twitter barking.

  Shangguan sprites stand in the sun and stretched.

  Beautiful scenery off her anything? Honestly, she was a little distracted.

  Natural causes Qiaomu …… been two days, both the Director of yesterday, sitting in the same room or sitting on with a station wagon, as usual Qiaomu he was not with her say a word. Seems to go through brainwashing, like everything before he coach factory outlet forgotten.

  Shangguan sprites closed could not help but close your eyes, the hint that evening scene in my mind.

  Shangguan sprites, you are not like me?

  Hell.

  He gently her into her arms …

  Hell.

  Shangguan sprites slumped to open my eyes, how is it? Just remember he saw that he turned into a stone, the day … it really is just an illusion?

  ”In thinking?” Behind someone slowly approached.

  ”Ah ……” suddenly real thought in the mind of people in front, her light coach handbags outlet Yaoxia Chun, wavefront flow, ”Joe, director …”

  Qiaomu side of the head, ”I remember you said you want to call me Joe.”

  He smiled slightly, and in the summer sun, his teeth are so white and pretty sudden gentle smile just like blue skies after a rain, bright and clean was speechless.

  Shangguan sprites could not stop the smile of the lips, had to bow their heads to glance at his shirt clothing or jewelry.

  Long while, she looked up and met his mild eyes, ”Hello, Joe.”

  He gently nodded, the side head staring her smile.

  ”Why Early in the morning will be arranged mountain coach outlet canada climbing?!”

  Beside Sophie has been issued complain nasty, she looked back behind a forest winglets, ”Hey, are you okay?”

  ”Okay okay!” With Sufi different, panting forest winglet has a look of excitement, ”really is a virgin forest, trees grow well lush … you said you would not really have a tiger jumped out to?”

  ”Going to die!” Sophie screamed.

  Shangguan sprites somewhat derisively looked at her, ”why with so coach outlet online reluctant to?”

  ”Stay in the hotel because a person is boring,” Sophie Jiaochen.

  ”Then do not complain.” Shangguan sprites gently raised his eyebrows.

  , ”Hey, Shangguan Director reckoned Sophie write Qizui the ……”

  Shangguan sprites not louis vuitton handbags to ignore her.

  Although the group of the delicate office workers in ear constantly grumble, but Shangguan sprites still feel very happy. True – nasty coach outlet store online Doug did not come, only a handful of four scenery is so beautiful …… she was a man ahead of climb on top, from time to time happily go back and look at the foot of the mountain scenery.

  Qiaomu and not on her side, but pleasant as long as she gently turned around, we can see his shadow – regardless of her speed, he has to go hand in hand behind her.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet