Felfritt elnät vision i Mölndal

Felfritt elnät vision i Mölndal

Inga elavbrott som upplevs av kunden. Det är den målsättning som Mölndal Energis styrelse har slagit fast avseende elnätsverksamheten. Det är en utmaning som heter duga för Christian Schwartz, Mölndal Energis vd, och hans medarbetare. En förutsättning för att över huvud taget kunna uppnå detta är s k slingmatning. Elnätet matas från två håll och alla kunder kan därmed nås från två håll.

Men den här visionen klarar inte Mölndal Energi av att uppnå på helt egen hand. Utan det krävs samarbete med den akademiska världen (”Det är ju cykelavstånd till Chalmers”), leverantörer, konsulter, branschen och regionnätsägarna. Christian säger:

– För dem som vill vara med och jobba för denna spännande vision bjuder vi in till samarbete. Vi erbjuder oss att vara testbädd för samarbetspartners som vill ligga i framkant. Vi har ett bra och robust elnät. Storleken på företaget med 22.000 elnätskunder är också en fördel. Detsamma gäller det geografiska läget.

Christian Schwartz vill tro att tiden nu är mogen för att våga spänna musklerna och lansera tankarna bakom denna målsättning. För detta talar inte minst den hypersnabba tekniska utvecklingen i digitaliseringens kölvatten.

Första steget nu är att tillsammans med potentiella partners skapa en metodik för genomförandet, säger Christian Schwartz:

–  Vi behöver göra omfattande analyser av vårt elnät i närtid för att etablera en robust baseline – en nollmätning. Men parallellt med det behöver mycket annat ske. Även dialog med regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall är nödvändig då en av våra idéer för ökad robusthet är att koppla samman våra två regionnätsstationer.

Mycket av omställningen till ett hållbart samhälle kommer att gå via ökad elektrifiering, säger han:

– Använd inte elen till dumma saker – som att producera ljummen luft och ljummet vatten. Elen ska nyttjas där den är oumbärlig. Om det hållbara moderna samhället ska funka bra, måste det gå via ökad elektrifiering.

– Vi bygger allting med slingmatning och når därmed alla kunder från två olika håll. Med slingmatning, artificiell intelligens (AI) och sensorer skapar vi det självläkande elnätet!

Christian Schwartz konstaterar att Energimarknadsinspektionens tänkta reglermodell för åren 2020-2023 går på tvärs mot den utveckling Mölndal Energi ser framför sig:

– Vi sysslar inte med vinstmaximering enligt den modellen eller anpassar oss efter de andra incitament den skapar. Vi får försöka leva med modellen som den ser ut nu även om vi inte får någon draghjälp i arbetet av den. Vi försöker skapa värde på en annan nivå. Att vår kommun får fördelar som ett exempel.

Mölndal rymmer ett viktigt industrikluster (bl a med Astrazenecas forskningscentrum) och ett av regionens stora sjukhus – det ökar pressen på hög leveranssäkerhet.

Hur länge dröjer det innan Mölndal har sitt självläkande elnät? Christian har inget tydligt svar. Men säger att det i dagens verklighet krävs en tidsmässig horisont på 10-12 år i det strategiska tänkandet.

 

 

1 Kommentar
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Anders Kjellström skriver:

    Stabila elnät kräver smarta kunder!
    Inom en snar framtid kommer 15-30 % av ett elnätsbolags omsättning vara energi till elfordon. Detta kan vara räddningen för våra elnät. Laddning av fordon kan i hög grad styras av tillgången till ledig kapacitet i elnätet. Oftast kan leveransen flyttas några timmar fram eller bakåt i tiden om elnätskunden bor i en smart villa. Att stänga av värmepumpen när elbilen laddas sker med enkla medel när laddbox, elmätare och värmepump är uppkopplade med var sin lokal IP adress.
    Att sedan den kommande världsstandarden på smarta hem bygger på IP adresser gör allt väldigt enkelt och kostnadseffektivt för elnätskunden.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet