• Felfritt elnät vision i Mölndal

    Felfritt elnät vision i Mölndal1

    Inga elavbrott som upplevs av kunden. Det är den målsättning som Mölndal Energis styrelse har slagit fast avseende elnätsverksamheten. Det är en utmaning som heter duga för Christian Schwartz, Mölndal Energis vd, och hans medarbetare.…

    Läs mer...