Eva Halldén ska ge Ringhals förtroendet tillbaka

Eva Halldén ska ge Ringhals förtroendet tillbaka

Eva Halldén är tillsatt för att återskapa det förtroende som bolaget delvis har förlorat.
– Det handlar om att få förtroende från många håll: Strålsäkerhetsmyndigheten, allmänhet, ägare och våra anställda, säger Eva Halldén, bolagets vd sedan nio månader tillbaka.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade för tre år sedan att ge Ringhals ett föreläggande om särskilda villkor för drift – vanligtvis kallat ”särskild tillsyn”. Ett antal händelser under de närmast föregående åren hade fått myndigheten att börja tvivla på kärnkraftverkets säkerhetskultur. 

Ringhals ledning hade själv identifierat samma brister och påbörjat ett förbättringsarbete, men åtgärderna hade inte fått avsedd effekt. I praktiken innebär de särskilda villkoren för Ringhals att deras transparens mot SSM är mycket större än normalt. Myndigheten genomför också fler inspektioner än normalt och verket ska var sjätte månad, i en speciell rapport, visa hur arbetet utvecklas.

Eva Halldén tillträdde som ny vd för Ringhals vid årsskiftet. En av hennes främsta uppgifter är att bygga upp bolagets förtroende igen. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta i kärnkraftsbranschen och tyckte uppdraget verkade intressant när hon blev tillfrågad om vd-jobbet.
– Jag vill verka där det finns en riktig operativ verksamhet där det produceras något. Dessutom har jag tidigare suttit i Ringhals styrelse och så visste jag att det fanns en hel del intressanta utmaningar för Ringhals, säger Eva Halldén.

Huvudmålet för Ringhals just nu är att återvinna SSMs förtroende så att myndigheten kan avsluta den särskilda tillsynen. Men förtroendearbetet är bredare än så. Insatser måste också göras för att återfå förtroende och respekt hos allmänheten, ägarna och inte minst de anställda på Ringhals och Vattenfall.

Hur kommer det sig att Ringhals befinner sig i det här läget?
– En orsak är att vi, under ett antal år, har genomfört en rad stora moderniseringsarbeten med tung belastning på organisationen. Vi kan konstatera att vi underskattade både arbetenas omfattning och tidsåtgången. Vi har i flera fall inte leverat fullt ut det vi lovade, säger Eva Halldén.

Och hur ser vägen framåt ut?
– Mot Strålsäkerhetsmyndigheten handlar det om att tydligt visa att vi kan hantera säkerheten och att vara transparenta. Mot allmänheten, som framför allt är de närboende, handlar det om att se till att de får snabb information om sådant som är viktigt för dem att veta. För att få ägarnas förtroende måste vi leva upp till de förväntningar de har på oss och hålla vad vi lovar. Vi måste till exempel bli bättre på att bedöma hur lång tid våra revisioner tar. Vi har flera gånger under de senaste åren överskridit den planlagda avställningstiden med råge. Men nu är vi på rätt väg, säger hon och fortsätter:
– För de anställda är det viktigt med ett synligt och tydligt ledarskap. Vår personal ska ha en rimlig arbetsbelastning och tydligt ansvar och befogenheter. Här har vi vidtagit åtgärder och vi ser nu att trivseln ökar och att förtroendet för närmaste chef blir bättre, säger Eva Halldén.

Branden i Ringhals 2 fick stort genomslag i media och generellt sett har det rapporterats om bristerna på Ringhals – tycker du att rapporteringen har varit saklig?
– Mediernas uppgift är att granska samhället och rapportera om det som är fel. Gör vi på Ringhals fel saker ska de också rapportera om detta tycker jag. Men ibland kan man önska att rapporteringen kunde vara lite mer balanserad. Det är sällan de rapporterar om att vi gör något positivt, att vi faktiskt gör nytta, som till exempel att vi levererar mellan 15 och 20 procent av landets el, eller om de effektiviseringar vi gör. Bara under det senaste året har vi ökat verkningsgraden på våra anläggningar med cirka 37 megawatt. Den ökade produktionen motsvarar ungefär 60 stora vindkraftverk och det utan någon ökad bränsleförbrukning eller miljöpåverkan, säger hon.

2016 ska Ringhals vara på banan fullt ut igen. Det är Eva Halldéns mål. Då ska moderniseringen och de planerade effekthöjningarna vara genomförda. Tillgängligheten ska vara över 90 procent på årsbasis. Och årsproduktionen ett bra år över 30 terawattimmar. Framtiden talar för Ringhals och den svenska kärnkraften, menar Ringhals vd:
– Kärnkraften kommer att vara väldigt svår att ersätta med andra kraftslag. Den står för 40 procent av det svenska elbehovet och har en väldigt liten klimatpåverkan. Jag är övertygad om att kärnkraften kommer finnas kvar i Sverige under överskådlig framtid.

Efterfrågar du några politiska beslut för att kunna optimera er verksamhet?
– Nej, som det är i dag finns de förutsättningar som krävs för att driva Ringhals, säger Eva Halldén.

FAKTA RINGHALS
Ägare: Vattenfall 70,4 procent och E.ON Kärnkraft Sverige AB 29,6 procent.
Antal anställda: cirka 1 500 + cirka 800 årsarbeten från entreprenörer/konsulter.
Antal reaktorer: Fyra. En kokvattenreaktor (R1) och tre tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4)
Produktionskapacitet: 28 TWh/år
Installerad effekt: 3717 MW

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet