Energimarknadsinspektionen måste ta elsituationen i södra Sverige på allvar

Energimarknadsinspektionen måste ta elsituationen i södra Sverige på allvar

Efter Ei:s rapport om områdesprissäkring undrar Svensk Energi om myndigheten har intresse alls av att försöka hjälpa upp situationen med högre elpriser för kunderna i södra Sverige. Att försvara sig med att föreslagna metoder stör den nordiska marknaden håller inte, då vi är på väg mot en europeisk elmarknad.

Ett sätt att förbättra situationen för kunderna i södra Sverige är att införa prissäkringsinstrument av typen transmissionsrätter och då utnyttja så kallade Contracts for Difference, CfD. Det har föreslagits i remissvaren från många aktörer till ”Hagmanrapporten” som handlar om prisskillnader mellan elområde 3 och 4 i Sverige. Svaren visar en bred samsyn om behovet av ökade möjligheter för att hantera prisskillnaderna inom Sverige. 

Ei drar i sin rapport ”Områdesprissäkring och den nordiska marknadsmodellen” slutsatsen att det vore olämpligt att införa transmissionsrätter i Sverige och baserar det på att dessa kan påverka den nordiska marknadsmodellen negativt. Svensk Energi menar att Ei fokuserar på form och bortser från funktionen, då syftet med transmissionsrätter är att öka konkurrensen på terminsmarknaden.

Liksom Ei skriver är det korrekt att få aktörer på marknaden ser något större behov av nya produkter, speciellt inte om de skulle ställas ut av systemoperatörerna (Svenska Kraftnät i Sverige). Även om Svensk Energi också är tveksamma till en ny produkt på marknaden, så menar vi att Ei:s argumentation är bristfällig och ibland även vilseledande. Ei hävdar att introduktionen av transmissionsrätter riskerar att försvaga den nordiska modellen. Att försvara en regional marknad, i detta fall den nordiska, ter sig underligt med tanke på det EU-gemensamma målet att integrera de europeiska elmarknaderna. Det är ett mål som stöds av såväl regeringen, myndigheterna som marknadens aktörer.

Ei menar också att introduktionen av transmissionsrätter skulle kunna leda till en ökad finansiell risk för systemoperatören. Det torde vara känt att risker förekommer på elmarknaden, dessa måste alla aktörer – elproducenter, elhandelsföretag och kunder – hantera dagligen. Här är det svårt att se logiken i att aktörerna ska hantera en risk som de inte kan påverka medan den aktör som äger problemet och därmed kan åtgärda dem – Svenska Kraftnät – inte ska bära någon risk överhuvudtaget. Genom själva utformandet är det också möjligt att i princip eliminera risken för systemoperatören.

I likhet med energiministern hänvisar Ei också till att utbyggnaden av Sydvästlänken (som numera krympts till Sydlänken efter Norges avhopp) skulle förbättra förutsättningarna för CfD-handeln. Detta är direkt felaktigt. Genom Sydlänken ökar överföringskapaciteten till södra Sverige. Därmed kan de fundamentala prisskillnaderna minska. Det ökar dock inte förutsättningarna för CfD-handeln. Detta eftersom – som Ei själva skriver – den naturlige säljaren av CfD-kontrakt är den som har elproduktionskapacitet i det aktuella området, ett faktum som inte förändras av ökad överföringskapacitet.

Det är uppseendeväckande att Ei i sin rapport inte valt att behandla Hagmans förslag att Svenska Kraftnät ska auktionera ut CfD-produkter. Detta skulle uppfylla kraven på väg mot en europeisk marknad. Inte minst skulle en sådan åtgärd också bidra till en förbättrad likviditet i marknaden och komma kunderna i framförallt södra Sverige tillgodo.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker Svensk Energi

1 Kommentar
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Eric Anderzon skriver:

  Trevligt att stå på samma sida som branschorganisationen i denna fråga!
  Rent politiskt är det inte bara nonchalant att helt bortse från de synpunkter man bett om att få in via remissrundan, där de flesta utom de myndigheter som har direkt koppling till näringsdepartementet hade synpunkter.
  Det är även ett hot mot demokratin!

  Vad gäller Sydlänken, så lär ju kapacitetstillskottet från denna sväljas upp när Nordbalt är klar, så vad får SE4 för nytta av den?

  Eric Anderzon
  Svenska Elnätsupproret
  Gnosjöregionens Näringslivsbälte

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet