Energiewende uppmuntrar användningen av brunkol

Energiewende uppmuntrar användningen av brunkol

Tyska energipolitiker har tvingat svenska Vattenfall att stänga sin tyska kärnkraftsverksamhet men uppmuntrar brunkolsanvändningen. Märkligt kan jag tycka men så fungerar den bejublade tyska energiomställningen ”Energiewende” i praktiken.

Att ifrågasätta den tyska energiomställningen ”Energiewende” är lite som att svära i förnybarhetskyrkan. En av dess främsta apostlar Tomas Kåberger försökte därför vederlägga mina påståenden i Almedalen om ökande tyska klimatutsläpp trots miljardsatsningar på sol och vind. Han skriver om detta på Supermiljöbloggen

Den tyska solenergisatsningen är förmodligen något av de dyraste energipolitiska projekt någonsin. Trots detta producerade förra året tyska solenergin bara marginellt mer än vad som producerades i halländska Varberg. Omkring 25 terawattimmar. Tyskland fick förra året mindre än fem procent av sin el från sol. Tyska kärnkraften producerade tre gånger så mycket, drygt femton procent. Av mediabevakningen går det lätt få intrycket att det omvända gäller nämligen att tyska kärnkraften är nedlagd och att solenergin snart ersatt både kolet och uranet. Verkligheten är alltså långt därifrån.

I svenska valrörelsen har flera partier gjort ett stort nummer av att vilja stödja just solenergin. Solenergi är fantastisk men kan av lätt insedda skäl bara ha en viktig men marginell betydelse för den svenska elförsörjningen. Vi använder mest el när det är som mörkast och som minst på sommaren. Med mindre än att vi flyttar Sverige några breddgrader söderut kommer detta inte ändras.

Energidebatten omgärdas mycket av känslor. Man älskar ett energislag och hatar ett annat. Jag har under min tid som ordförande för näringsutskottet försökt driva tesen att det är ekonomiska och miljömässigt hållbara överväganden som skall avgöra vilken energimix vi skall ha nu och i framtiden. Det är energibolag, inte politiker som bäst avgör energipolitiken. Viktigt är att utjämna skillnader i investeringsförutsättningar för olika energislag. I dag kan exempelvis vindkraft få mellan 20 och 50 öre i subventioner när vattenkraften betalar nästan tio öre i skatter. En så stor skillnad är naturligtvis inte hållbar i längden något fler och fler partier nu börjar inse.

Nu till Kåbergers påstående om att beslutet att avveckla 43 TWh kärnkraft inte har något med ökad kolanvändning att göra. Kåberger vet att kolkraft och kärnkraft ur elproduktionssynpunkt är identiska. Båda är så kallad baskraftverk som producerar el på högsta kapacitet nära nog hela året. Baskraft är nödvändig för stabilitet i elnätet. Kolkraft, särskilt brunkol, har mycket låga rörliga kostnader. Största kostnader för brunkol är investeringar i monster till maskiner som kan flytta ofantliga mängder jord. Tyskland har utvecklat maskiner som är 100 meter höga och 200 meter långa som varje dygn var för sig kan gräva en fotbollsplan till tre meters djup.

Låga rörliga kostnader gäller också för kärnkraft och därför blir brunkolets främsta konkurrent just kärnkraft. Gaskraft som Kåberger nämner kan därför troligen aldrig konkurrera med brunkolets låga marginalkostnader. Förespråkar jag då brunkol? Nej, självklart inte. Tyska energipolitiker har tvingat svenska Vattenfall att stänga sin tyska kärnkraftsverksamhet men uppmuntrar brunkolsanvändningen. Märkligt kan jag tycka men så fungerar den bejublade tyska energiomställningen ”Energiewende” i praktiken.

Världsnaturfonden WWF har listat trettio av Europas smutsigaste kraftverk som de kallar ”Dirty 30” . Åtta av dessa kraftverk finns i Tyskland, fyra av dem ägs av Vattenfall. Vattenfalls brunkolskraftverk Jänschwalde och Boxberg som återfinns på plats tre och fyra på WWF:s lista släppte tillsammans ut 47 miljarder ton koldioxid under förra året. Det kan jämföras med Sveriges 50 miljarder ton. De smutsigaste kraftverken släpper ut drygt ett kilo koldioxid per kilowattimme. Att jämföra med snittet för svenska elproduktionen som ligger på omkring 20 gram.

Tyskland har stängt kärnkraftverk motsvarande närmare 50 miljoner ton koldioxid per år. Tyskland har dock än så länge bara stängt en tredjedel av sin kärnkraft. Förra året producerade tyska kärnkraften 92 miljarder kilowattimmar vilket motsvarar klimatutsläpp från brunkolskraft som två Sverige. De främsta lobbyisterna för att även denna kärnkraft stängs är just brunkolkraftsägarna. Kraftigt påhejade av miljörörelsen och Tomas Kåberger.

Det bör därför inte förvåna någon att sedan Tyskland 2010 beslutade om att fasa ut kärnkraften till förmån för kolkraft så har den tyska kolkonsumtionen ökat tre år i rad. Kanadensiska Ontario har nyligen helt fasat ut sin kolkraft. Sverige och Frankrike fasade ut sin fossileldade elproduktion för drygt trettio år sedan. Vi vet att det går att ersätta kolkraft. Det går också att vrida tillbaka klockan och öka utrymmet för mera kolkraft. Storbritannien som har nio kraftverk på WWF:s ”Dirty 30-lista” har beslutat sig för att avveckla dessa till förmån för den enda teknik som i dag kan konkurrera med kolkraften nämligen kärnkraft.

Att heja på den tyska kolsättningen som Kåberger och hans lärjungar indirekt gör är därför ytterst beklagligt.

Mats Odell (KD)
Ordförande i riksdagens näringsutskott

6 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Ingemar Eriksson skriver:

  Jag tackar Mats Odell för detta men var skrevs det inte före valet?
  Jag satt och blev arg när jag såg Mats Knutsson och Anna Hedenmo pressa Annie Lööf på varför Vattenfall och Sverige inte lägger ner brunkolskraften i Östtyskland samtidigt som man INTE frågade om varför inte svenska regeringen agerat mer militant mot tyska regeringen för att Vattenfall skulle få skadestånds för den tyska nerläggningen av Vattenfalls tyska kärnkraft. Väl i beaktande att Sverige gav tyska företaget Eon god kompensation när ”vi” stängde Barsebäck som då ägdes från Tyskland.
  Vattenfall är goda tyska medborgare i sin drift av brunkolet. Tyskland har en politik som gynnar koldioxidutsläpp omen trotts detta ”greewashar” den sk miljörörelsen Tysklands politik. Vi ska också komma ihåg att många tyskägda bolag bryter och eldar kol i Tyskland och märkligt nog ställs inga krav på gatt dom ska lägga ner, bara mot Vattenfall.

 2. Lennart Gustafsson skriver:

  VÄXTHUSGAS BORT SNABBAST MED BIBEHÅLLEN KÄRNKRAFT.
  Tyska hushåll har dubbelt så högt elpris som de svenska. Om vi följer Tysklands energiomställning med nedläggning av kärnkraft och luras att denna kan ersättas med förnybar el från sol och vind så blir kostnaden för el lika hög i Sverige. Se upp med regeringspartiet MP! Sök bred lösning över blockgränser för långsiktigt beslut för energin.
  Samma prishöjning kan enskilt också inträffa av att vi i februari lämnade Nordisk elmarknad och gick med i EU-gemensam elmarknad och kraftnät. Utbyggt kraftnät till EU och frihandel med el kan höja vårt elpris till EU-nivå då EU skriker efter vattenkraft, ren baskraft, vilken kommer att levereras i nya kabelnätet där det finns plats för flera gånger mer vattenkraft än ojämnt vindkraftsleverans.
  Elbolag som Vattenfall och vindbolag tjänar på detta men inte du och jag som måste betala det pris marknaden begär.
  Vi blir pga marknadens export av vattenkraft själv i behov av vindkraft och får dess instabilitet och alla följdkostnader med kabelnät, subventioner mm. Bra uträknat? Ja av EU:s ledande ekonomier – men inte av Sverige.

  Vår industri drabbas ekonomiskt och årets vallöften med fler arbetstillfällen, välfärd, vård och skola uteblir.
  Sveriges välstånd beror ytterst av stabil och billig el. Vind och sol är ej stabila utan endast kryckor för stöd- inte ett tredje ben som ger intryck av stabilitet.

  Politiken har inte gjort någon riskanalys och ekonomisk värdering av samhällsnytta varken för vindkraft eller el-gemenskapen.
  Folket får inte information vilket är odemokratiskt när det handlar om allmänna medel till stor del.

  Vi borde inte vara i EU-el-gemenskap, inte spela i samma liga, som övriga EU då vi leder med 20-1 i måluppfyllelse mot hela EU vad gäller växthusgasutsläpp och ligger 30 år före övriga ligan. Vi har 20 ggr renare el än EU i övrigt.
  Toppolitiker sitter på läktaren och säger att Sverige måste leverera mer vindkraft. Ändå har vi export av överskott på ren el större än vår vindkraft.

  Stoppa utbyggnad vindkraft i 5 år och utvärdera den ekonomiskt och tekniskt. Begär utträde ur Gemensam elmarknad/kraftnät som inte gynnar Sverige utan ger oss sämre ekonomi. Förutom detta får vi av vindkraft förstörd natur och livsbetingelser för djur och människor som staten värderar till 0 kr.

  Paradoxalt är Tysklands utsläpp från koleldade elkraftverk större än på 25 år pga minskad kärnkraft som inte ger upphov till växthusgas.

 3. Urban Sandberg skriver:

  Vad beror det på att så många på ett närmast dåraktigt sätt fortsätter att hylla vindkraft?
  Miljöförstöring, kapitalförstöring och ett bortslösande av våra skattepengar. Det är vad vindkraften handlar om.

 4. Evert Andersson skriver:

  Romson och Fridolin gjorde stort nummer av att Vattenfall öppnar brunkolsgruvor och startar ett nytt kolkraftverk nästa år. Reinfeldt ställde frågan om det blev någon skillnad vem som äger kolkraftverket om det nu behövs. Fridolin sa att det ska förstås inte startas. Reinfeldt: Är det ett vallöfte att inte starta verket som är färdigt och ta kapitalförlust på 30 miljarder. Liknelsen med en metmask på kroken ligger nära till hands.

 5. Arne Alm skriver:

  Utmärkt analys av Mats Odell. Det är bara att beklaga att dessa slutsatser inte presenterades under partiledardebatterna. Önskvärt hade varit att Björklund och Hägglund samt för all del Löfven hade haft modet att tala ur skägget! Nu hamnade en mängd missnöjesröster hos SD i stället!

 6. Curt Widlund skriver:

  En bra beskrivning på situationen i Tyskland. Tror man inte på Global Warming så är det inget fel att använda brunkol som energi. Kol i allmänhet dödar stort antal människor i världen från brytning till sotutsläpp.

  ”Enligt Världshälsoorganisationen WHO tillskrivs mer än 500.000 dödsfall varje år luftföroreningar från kolkraftverk. (I USA är motsvarande siffra 30.000, tack vare bättre rening.) Vad få är medvetna om är dessutom att utsläppen från kolkraftverk innehåller upp till 10 gånger mer radioaktiva ämnen än vad som släpps ut från ett kärnkraftverk.”
  http://www.frojdh.se/2011/03/22/solenergin-dodar-fler-an-karnkraften/

  Du har rätt i att idag är den renaste energin kärnkraft gen lV. Vi kan använda utbränt kärnbränsle från gen ll som nyttjat 0,7% av energin. Vi behöver upparbeta bränslet och mata gen lV som kan nyttja resterande 95% av energin som räcker till de tio nya reaktorerna i 500 år. Därefter slutförvaring på ca 500 år istället för 100 000 år en vesäntlig kostnadsbesparing på bränsle och slutförvaring. Vidare kan kostnaderna sänkas om ångan från turbinen får kondensera och användas till fjärrvärmenätet eller industrin som ytterligare sänker CO2 belastningen.
  Från ett kärnkraftverk kan på termokemisk väg värgas framställas för bränsleceller. om CO2 tillvaratas (CCS) från bioeldning kan etanol, metanol, disel och flygbränsle framställas utan CO2 belastning.

  Fartyg avger lika mycket CO2 som världens fordonsflotta kan drivas med toriumkraft som ger el, värme, avsaltning av havsvatten, driksvatten samt rening av avfallsvatten. Tyst, vibrationsfri gång med stor manövreringsförmåga. Ingen bunkerolja med olycksrisk behöver trafikera haven.
  Det finns gott om torium även i Sverige och Norge. Torium är en jordmetall med samma skitiga framställning som för magnetit till vindkraftverk.

  Vindkraften kräver förstärkning av stamnätet till en beräknad kostnad 2012 till 60-70 miljarder kronor.
  Utbyggnaden måste beräknas på summan av alla vindkraftverksgeneratorers märkeffekt plus lite reserver. Vindkraftens effekt under ett år är ca 7% av generatorernas märkeffekt. En enorm överkapacitet på nätet för de enstaka dagar då alla vindkraftverk går med full effekt, då vinden blåser mellan 12 m/s och 25 m/s

  Framtida energi får inte bygga på den fördyrbara vindkraften som avger infraljud som gör människor sjuka av ljudet. Infraljudets påverkan på människor förnekas av vindkraftetablisemanget som påstår det är en noceboeffekt eller psykiskt.
  Jag tror inte militär och polis tar fram infraljudsystem som inte påverkar de människor som skall förhöras, straffas eller skingras. Ju fler vindkraftverk som kommer ju fler människor kommer att drabbas av infraljudet som har en betydligt längre räckvidd än hörbart ljud.

  I Tyskland där de nya tortyrtornen på 200 meter sätts upp har avståndet från vindkraftverket ökats till 10 gånger tornhöjden 2000 m till närmaste bostad. Bostaden dämpar inte infraljud om huset är normalbyggt. Ett hus som skall motstå infraljud och vibrationer måste byggas med mycket tungt marterial med treglasfönster som inte har resonans med de infrafrekvenser vindkraftverket sänder ut.

  I Tyskland räknar man med 20% av befolkningen är energifattiga som inte har råd med el i sin bostad.
  Förra året frös 24000 äldre människor ihjäl i England då inte elräkningen kunde betalas.

  Vindkraftens ineffektivitet är 93% av generatorns märkeffekt under ett år. Vi har nästan CO2 fri elproduktion.
  Vi behöver inte vindkraften. Vindkraften påverkar natur, människor och djur på ett förödande sätt.

  Vi är mycket tacksamma för att det finns några i riksdagen som är mot den lynniga vindkraften och talar för stabil säker kärnkraft till ett konkurransmässigt pris.

  IPPC förordar storskalig energiproduktion som oljekraft med CCS (CO2 lagring) eller nuclear energi som baskraft för att kunna nå målet med CO2 utsläppen till ett rimligt pris. Inte de småskaliga energiproduktionlösningar (vindkraft) som finns.

  Ftalater som ingår i vindkraftturbinen gjord av glasfiber på ca 50 ton kommer att förbjudas.
  Fyra ftalater, DEHP, DBP, BBP och DIBP, har satts upp på EU:s tillståndsförteckning, vilket innebär att de blir förbjudna att använda i EU från och med februari 2015 om inte ett tillstånd söks och erhålls för ett specifikt ändamål.
  Kemikalieinspektionen skriver i en rapport att förbudet täcker de viktigaste ftalaterna och kommer att leda till en minskad exponering för reproduktionstoxiska ämnen.

  https://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/proc-renewables-lubeck.pdf
  se sid 7.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet