“Elmarknaden har blivit ett mål – inte ett medel”

“Elmarknaden har blivit ett mål – inte ett medel”

Vi delar bedömningen att EU-rätten ger oss ett långtgående mandat, men vi tror vi att det finns ett behov av att förtydliga detta mandat nationellt. Det skriver Anton Steen, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige och Adam Kanne, Senior Advisor, Uniper Sverige i en kommentar till en tidigare Second Opinion-intervju med Maja Lundbäck.

Maja Lundbäck menar i en intervju med Second Opinion att det inte behövs fler lagar, utökade ansvar eller en utvecklad elmarknad – såsom Fortum och Uniper gemensamt har föreslagit tidigare i vår – för att lösa de problem som elsystemet står inför. Regelverken finns redan på plats och vi måste istället implementera det som redan finns, menar hon.

Vi håller med Maja. Vi gör i grunden samma bedömning och de förslag som vi har presenterat bedömer vi också är i linje med den EU-rätt som finns på området. Mandatet finns. Nu handlar det om att ta det och fylla det med innehåll. Det är denna diskussion vi tycker är viktig framåt. Hur får vi till långsiktigt stabila investeringsvillkor som stärker elmarknadens koppling till överliggande klimat-, närings-, och säkerhetspolitiska mål? Diskussionen idag tenderar att i alltför stor utsträckning fokusera på kortsiktiga reformer av stödtjänster och driftoptimering av det befintliga systemet. Det är inte oviktigt, men det är inte heller tillräckligt.

För oss handlar det i grunden om vilken risk vi som samhälle är beredda att ta. Kommer elmarknaden så som den ser ut idag att kunna leverera en fördubblad elproduktion, fossilfritt, leveranssäkert och konkurrenskraftigt? Det vet vi faktiskt inte. Det blir vad det blir på den ganska kortsiktiga marknad vi har idag. Elmarknaden har blivit ett mål i sig själv, inte ett medel för att uppnå andra viktigare mål som den borde vara. Vi menar att detta är att ta en oacceptabelt stor risk med vår gemensamma framtid. Vi måste utveckla elmarknaden så att det finns en rimlig säkerhet i att de överliggande långsiktiga målen nås.

Men även om vi delar bedömningen att EU-rätten ger oss ett långtgående mandat så tror vi att det finns ett behov av att förtydliga detta mandat nationellt, till exempel i Svenska kraftnäts instruktion och i ellagens skrivningar om systemansvaret. Det får inte förbli som idag, att utvecklingen av elmarknaden förhindras för att det råder delade meningar om vad EU-rätten egentligen ger oss för mandat.

 

2 Kommentarer
Av Anton Steen, Fortum Sverige och Adam Kanne, Uniper Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Åhlin skriver:

  Bra. Är det inte uppenbart att elmarknaden är dysfunktionell idag? Intermittent skyhöga priser, parat med priser nästan ned till 0 kronor, uppenbart otillräckliga incitament för investeringar i ny produktion, priser i område 3 och 4 som riskerarar att ta död på företag och (nåja, kanske inte död men åtminstone ekonomisk ruin) för framför allt ägare till hus med eluppvärmning. Går det inte att förbättra marknadens funktionssätt återstår enligt min mening bara förstatligande. Maja Lundbäcks syn adresserar inget av de akuta och djupt allvarliga problem Sverige har idag.

  1. Misho Chigrichenko skriver:

   Lars Å, volatiliteten i elpriserna speglar systemets fysiska natur som går mot en större andel icke-styrbar energiproduktion från sol och vind. Marknadens syfte är inte att ha stabila priser eller låga priser utan att förmedla det som händer på fysisk nivå till den ekonomiska nivån (vem som betalar för vad och under vilka perioder med sina olika värden på utbud och efterfråga). Alla vi behöver betala för den volatiliteten kopplad till förnybar produktion och det är marknadsmodellens roll. Vi behöver bara ha en förståelse vad är det som vi betalar för.

   Sedan att vi har enorma elprisområden i Europa som inte avspeglar den fysiska systemuppbyggnaden, genererar redispatch-kostnader och oförutsedda konsekvenser som sedan TSOerna behöver hantera i alla fall… Det är en annan femma och där håller jag med att marknaden inte fungerar som den ska.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet