Elen är en del av lösningen – därför tänder vi solcellslampor på Earth Hour

Elen är en del av lösningen – därför tänder vi solcellslampor på Earth Hour

Det är Earth Hour på lördag. Nackdelen med att välja att släcka lamporna då är att det bidrar till att skapa en bild av el som en del av problemet. Samtidigt som just elen faktiskt är en del av lösningen

Den 23 mars kommer många människor att släcka ned under en timme. Earth Hour har utvecklats under de sex år som gått sedan WWF:s symboliska manifestation i Sydney först gav eko runt om i världen. Men samtidigt saknar 1,5 miljarder människor en lampa att släcka. De är hänvisade till lösningar som inte bara slösar med energi och är direkt hälsofarliga, de bidrar även till utsläppen av klimatpåverkande gaser. Elektricitet är en del av lösningen, inte problemet. 

I år är temat att utmana varandra – bra därför att det ger möjlighet att flytta fokus från en symbolhandling till insatser som gör nytta på riktigt. Därför tänder vi där det inte finns något ljus i dag. Det gör vi genom att skänka solenergilampor till fattiga delar av Kenya. Tänd en lampa i Kenya du med så gör du en konkret och betydelsefull insats för en hållbar utveckling.

Earth Hour fick tidigt ett stort genomslag i Sverige, privatpersoner, företag och offentliga verksamheter släckte lampor i hem, på kontor, och utomhus – till och med gatulampor och annan säkerhetsmotiverad belysning. Det är kanske inte en slump att detta stora genomslag skedde i ett land som i många klimat- och miljörelaterade frågor ligger långt fram. Men vi bör hålla i minnet att det är en symbolhandling, något som även WWF allt sedan starten varit tydliga med. Ända sedan starten har vi som bransch fått frågan hur Earth Hour påverkat elanvändningen. Knappt mätbart är svaret.

Nackdelen med att välja att släcka, även om det såklart är effektfullt, är att det bidrar till att skapa en bild av el som en del av problemet. Samtidigt som just elen faktiskt är en del av lösningen. El är den mest effektiva transportör av energi vi har. Det betyder inte att det i alla lägen är det bästa, exempelvis är ofta fjärrvärmen bättre för just uppvärmning, inte minst då överskottsvärme från industrier, serverhallar, mataffärer med mera kan komma till användning.

Men vårt samhälle skulle se dramatiskt annorlunda ut utan el. Inte bara ur ett bekvämlighetsperspektiv utan på ett grundläggande plan. Tänk på hur din arbetsplats skulle fungera utan el. Dina resor till och från arbetet. Hemmet med städning, matlagning och tvätt. Hela livsmedelskedjan från producent till dig som slutkonsument. Din möjlighet att få tag på information och kunskap, dela åsikter, diskutera och kritiskt kunna granska. Därför tänder vi där det inte finns något ljus idag.

De solcellslampor som vi i samarbete med GiveWatts skänker, bidrar till precis den utveckling som behövs för att vi ska kunna åstadkomma en globalt hållbar utveckling. Solcellslamporna lånas ut till skolbarn i de fattiga delarna av Kenya där sju av tio idag saknar el. Effekten är slående.
• Studieresultaten ökar med 50 procent därför att tiden kan användas till att studera i stället för att leta vedstickor som kan ge ljus.
• Hälsan förbättras. De partiklar och klimatpåverkande gaser som trä avger när det förbränns är omfattande och det andra alternativet som används, fotogen, är inte bättre det. Naturligtvis blir det inte bättre när förbränningen sker inomhus.
• Familjernas ekonomi förbättras dramatiskt. I de fattiga delarna är det inte ovanligt att mer än hälften av familjens totala inkomst har gått till fotogen.
• Miljöeffekterna är påtagliga. Utsläppen för den energi som används minskar dramatiskt.
• Då de solcellsdrivna lamporna också har uttag för mobilladdare skapar de möjlighet till kommunikation vilket är avgörande för ett samhälles utveckling.
• Många familjer använder det ekonomiska utrymmet som uppstår när fotogenet de slipper fotogen till att köpa en egen lampa. Det blir en positiv spiral eftersom pengarna går till inköp av nya lampor.

Släck hemma om du vill. Men jag hoppas att du också vill vara med och bidra till att göra skillnad på riktigt. Ge en lampa du också. Du behöver inte vänta till Earth Hour, de börjar göra nytta på en gång.

P-O Hedman
El- och samhällsanalytiker
Svensk Energi

Av Per-Oscar Hedman
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet