Elbilar bättre oavsett hur elen produceras

Elbilar bättre oavsett hur elen produceras

Elbilar är kritiska för att vi ska nå våra nationella och globala klimatmål, skriver Power Circles Daniel Kulin och Olle Johansson. Elbilen bidrar till bättre luftkvalitet och minskat buller i våra städer. Dessutom kommer elbilsflottans batterier i framtiden att kunna jämna ut eller kanske sänka elpriset, öka kapacitetsutnyttjandet i elnäten och fasa in sol- och vindkraft i elsystemet.

Argumenten mot elbilar liknar klassiska argument mot förändring i allmänhet och de självutnämnda kraftsystemexperterna Sjödell och Hamrefors som skrev på SvD Debatt är inget undantag, varför replik krävs.

Låt oss börja med att konstatera att förändringens vindar blåser över många affärs- och teknikområden. Så även bilindustrin. Elektrifiering, självkörande fordon och uppkopplade bilar innebär ett stort teknikskifte och vissa biltillverkare kommer kanske inte överleva. Samtidigt erbjuder omställningen möjligheter för underleverantörer och tillverkare som kan utmana sin gamla affär och hitta rätt i det nya.

På bilindustrins moderna karta syns många exotiska företag. Googles Waimo bygger mjukvara för självkörande elbilar och Jaguars elektrifierade fordon. Über och Volvo Cars samarbetar kring tjänsteutveckling och autonomi. Amazon bildar team med Audi och Volkswagen för att rulla ut laddinfrastruktur. Renault, Nissan och Tesla med flera vill inte bara sälja fordon – utan bildar dotterbolag för att bli elhandlare och även sälja batterier, laddteknik och solceller. Dessutom puttrar det kring både Volvo och Scanias tunga elektrifiering och projektet NEVS som opererar i gamla SAABs lokaler ger hopp för den framtida industrin. De gamla förbränningsmotorerna – visserligen med en världskänd turbo – har vi för länge sedan lämnat bakom oss.

Listan kan även expanderas till underleverantörerna. Bulten släppte förra veckan pressmeddelande att de kommer leverera fästelement för elektrifierade drivlinor för ca 2 miljarder. Kunden är hemlig men den som är insatt i branschen kan gissa.

Världsledande Autoliv placerar sig långt framme i teknikracet och attraherar investerare. Ordförande Jan Carlson sa nyligen på en konferens i Japan:

”Vid ett och samma tillfälle nås vår industri av elektrifiering, automatisering, ökad uppkoppling och mobilitet. Vi tar steget in i en ny fas med ökad konkurrens och ökat samarbete – även med företag från helt andra industrier. När fordonsindustrin öppnar upp för det med sig nya möjligheter …” 

Det är ett citat som på ett bra sätt sammanfattar omställningen. Hållbarheten är i fokus och elbilen levererar på alla väsentliga punkter. De enda förlorarna är fossilbränsleindustrin. Deras kraftfulla propaganda ska inte underskattas – än har de gott om pengar. Elbilen har en självklar roll i framtidens energisystem och stadsbyggnad och bidrar på ett positivt sätt till omställning utanför sin sektor. I Göteborg finns Sveriges första busshållplats inomhus och gamla fordonsbatterier används som energilager för att balansera solkraft i elnätet. Eldrivna transporter ger helt enkelt nya möjligheter att tänka nytt på många olika sätt.

Samtidigt som transportsektorn ställer om sker samma sak inom kraftsystemet.

Förnybar kraftproduktion blir allt billigare. Sol och vind blåser sönder affärsmodellerna för fossilkraften. Kolkraft är på nedgång och har fått se sig passerat av sol och vindkraft. Enligt Eurostat svarar brännbara bränslen för mindre än hälften av all elproduktion i Europa.

Det gäller energi. Men kraftsystemets funktion hänger som påtalats på effektbalansen. Det måste i varje ögonblick matas in lika mycket energi som plockas ut. Rostar vi bröd ökar produktionen i något vattenkraftverk. Rostar vi jättemycket bröd blir elen på sikt dyrare och kraftproducenterna bygger fler kraftverk. Eller så effektiviserar någon, eller installerar lösningar för flexibilitet – om de tycker tjänsten blev för dyr. Det samma gäller om du laddar din elbil. När bilen laddar krävs att det matas in produktion. Men när laddar bilen egentligen? Måste alla verkligen ladda samtidigt? Ingen oroar sig att alla ska åka och tanka samtidigt?

Elbilen flyttar lasttopparna till tider med låg last – till exempel natten – och höjer värdet av befintlig infrastruktur. Varför ska kärnkraften och vindkraftverken producera gratis el på natten? Elbilen laddar när priset och belastningen på systemet är lågt. Så gott som alla leverantörer av laddinfrastruktur tillhandahåller lastbalansering. Vissa erbjuder till och med lösningar för att den laddade bilen ska driva brödrosten inne i huset. Ett exempel är Tibber som med sin laddlösning Easee garanterar 50 % lägre elpris för din laddning. Batterier behövs helt enkelt i det nya kraftsystemet. Om de har hjul eller är fastskruvade i en vägg är inte så noga. Huvudsaken att de sitter anslutna mot resterande system med både kabel och internetuppkoppling.

Ibland påstås också att elbilarna har höga partikelutsläpp. Elbilar är ofta lite tyngre, vilket allt annat lika sliter lite mer på däcken. Det är inte ny kunskap. Dessutom beskylls de för att riva upp giftiga partiklar – från bränslebilarnas förbränning som deponerats på vägbanan. Det finns bara ett sätt att få bort de giftiga avgaspartiklarna – och det är inte att plocka bort elbilarna.

Slutligen bör vi säga något om livscykelutsläpp, alltså hur utsläppen ser ut om vi inte bara räknar in energin som krävs för framdrivning – utan hela produktionen. Sjödell och Hamrefors hänvisar till den ena siffran mer osannolik än den andra och blandar in förlegade resonemang om primärenergi. Med det resonemanget är det bättre för klimatet att värma huset med eldningsolja än att ha en bergvärmepump.

Är du som debattör intresserad av vetenskapligt stöd är livscykelanalyser som gjorts på bilar och bränslen en bra början. Välrenommerade MIT i Boston erbjuder verktyget carboncounter.com för den som vill skaffa sig en snabb uppfattning hemma – och som tycker att institutens rapporter är för krångliga. Batterier är precis som all annan konsumtion förknippad med råvaruanvändning. Men vill du minska ditt avtryck kanske det är smart att avstå någon annan konsumtion – som inte bidrar till omställningen. Är det något i samhället som det är värt att satsa utsläpp och råvaror på så borde det vara just omställningen. Business as usual är en återvändsgränd.

Chalmers publicerade dessutom en livscykelanalys för fossila bränslen som inte bara slog fast att de var jättejättedåliga. Utan jätte-jättejättedåliga. Räknar du inte med utsläpp vid utvinning missar du upp till 40 %. Då vinner elbilen inte bara en jordskredsseger – den visar tydligt att den är i ett helt annat teknikparadigm.

Gemensamt för livscykelanalyserna är alltså att elbilar är bättre än fossilbränslebilar – oavsett antaganden om hur elen produceras. Väger vi in batteriutvecklingen – där lagringskapaciteten per kg batteri hela tiden ökar och att batteriet aldrig skrotas är matchen över. När det jobbat klart i bilen återanvänds det i kraftsystemet och balanserar sol och vindkraft – innan det återvinns.

Det finns tyvärr inget sätt att återvinna förbrända bränslen. Det är själva kärnan i problemet. Batterier är redan idag mycket bättre för både klimatet, omställningen och närmiljön. De har dessutom en potential som vi bara sett början av. Lösningen är inte att fortsätta köra på bensin och diesel – utan att fortsätta utveckla teknik och marknader som bidrar till omställningen. Då är vindkraft, solceller, batterier, flexibilitetsmarknader och elbilar utmärkta pusselbitar.

Daniel Kulin, Power Circle, sakkunnig E-mobility
Olle Johansson, avgående vd för Power Circle

 

 

4 Kommentarer
Av Daniel Kulin
Sakkunnig E-mobility, Power Circle
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Nils-Åke Sandberg skriver:

  Nu har en bilist stämt Tesla för att ha reducerat räckvidden vid en programuppdatering.
  Bilisten från Kalifornien vill ha det till en grupptalan.

  Batteriet blev för varmt och består av massor av små celler som kopplats ihop. Batteripack tog eld redan i Samsungs mobil S10 så problemet är inte påhittat.

  Farmor Ankas elbil har drabbats av design, fått lite längre räckvidd och tar gott om tid på sig att återladdas. På industri med el-truckar fick man ta hänsyn till omgivnings temperatur, laddtider och ha några el-truckar extra för att det skulle fungera.

  Felet med elbilar är att man lagt ner hela sin skäl i design, men nonchalerat det faktiska problemet. Dels batteriet och dels överhettning av delar i elbilen. Därför pajar det då och då och resulterar i begränsningar i räckvidd som var grundkravet vid köpet.

  Är det rimligt att inte få ut all bensin ur tanken? Det är så batteribilarnas batterier fungerar.

  Även om verkningsgraden är hög bildas avsevärda mängder värme på fel ställe som måste kylas bort. För varje kilowatt bildas vid 90 % verkningsgrad 111watt och Teslas bil var på 200 hk eller 150 Kw, då bildas 16,5Kw värme, en större vedpanna som ska kylas bort. Verkningsgraden blir ibland högre och ibland lägre än som angetts. Men som sagt man löser inte själva problemet med snabb i och ur laddning, utan designar istället. Det som syns och är häftigt, prioriteras p.g.a. att priset är så högt att man får fel kundgrupp.

  I trafiken är Tesla en tung pansarvagn som förväntas ha samma kvalité i fråga om användning som statusmärken som BMW och Mercedes klassen. Den ska vara lite häftigare än bensindrivna miljöbilar som slöats ner och lättats på vikt. I händerna på fel förare kan alla fordon missbrukas.

  Ett eldrivet ultralätt segelflygplan havererade (gick i spinn) med svåra personskador, orsakat primärt av att batteriet gav begränsad effekt på grund av att det stått i hangar med omgivningstemperatur runt nollan. Man hittade inget fel på tekniken, då den plockats ur vraket och provkörts. Ovana förare som provflygare rekommenderas inte.

  Löser man inte det faktiska problemet, utan envisas med design, blir det upp som en sol och ner som en pannkaka som alltid med elbilssatsningar, allt sedan Farmor Ankas elbil för mer än 100 år sedan.
  Man kör inte ikapp så många år av utveckling av bensinfordon, på en kafferast.

  Miljöknuttar i alla länder nu är det dags att tända EBK: n.

  Erfarenhet har ansetts som hinder för vadå, jo att hindra uppkomsten av dyra brakfiaskon genom att nonchalera det faktiska problemet.
  Fort men fel fungerar alltså inte heller i det här fallet. När entusiasterna släppt elbilen blir inget kvar.

 2. Per-Olov Jernström skriver:

  Du som inte tror på elbilar, läs följande.

 3. Peter Weisheit skriver:

  Det mest vettiga som skrivits om ämnet i den pågående debatten.
  Mvh
  Peter Weisheit
  ElbilSverige

  1. Håkan Öqvist skriver:

   Jag instämmer verkligen med Peter Weisheit – MYCKET bra artikel som verkligen belyser omställningen till Fossilfri framtid! Vi har förstås delat denna artikel i respektive sociala medier.

   Sista stycket knyter ihop det hela bra också:
   ”Batterier är redan idag mycket bättre för både klimatet, omställningen och närmiljön. De har dessutom en potential som vi bara sett början av. Lösningen är inte att fortsätta köra på bensin och diesel – utan att fortsätta utveckla teknik och marknader som bidrar till omställningen. Då är vindkraft, solceller, batterier, flexibilitetsmarknader och elbilar utmärkta pusselbitar”.

   Håkan Öqvist
   http://vuef.se

   hakan@ho-form.se

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet